Index articole

 

2. Democrația reprezentativă și dictatura populară

Democrația reprezentativă constituie un regim politic democratic în care cetățenii deleagă puterea poporului - unor reprezentanți pe care îi aleg chiar din rândurile lor, pentru a se ocupa de treburile publice. Alegerile legitimează dreptul reprezentanților de a decide în locul și în numele poporului, fără a-l mai consulta, pentru o perioadă de timp, după care trebuie organizate noi alegeri.

Mai mult de 20 de ani, în Republica Moldova funcționează democrația reprezentativă, care în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Legea supremă în stat, puterea aparține poporului, iar acesta poate participa la administrarea treburilor statului direct sau prin reprezentanții săi – deputații. Deși conform acestei norme din Constituție cetățenii pot delega drepturile sale reprezentanților săi, de fapt acest lucru este imposibil. În situația în care candidații pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova sunt expuși pe liste de partid, iar locurile pe liste sunt împărțite la decizia liderilor de partid și acceptate de organele partidelor, pentru că liderii finanțează partidele, cetățenilor li se prezintă niște liste fără a li se oferi posibilitatea de alegere.

Pe parcursul exercitării mandatului de deputat, deputații ignoră doleanțele cetățenilor și activează doar în interes personal sau de partid. Cetățenii nu mai au nici o posibilitate juridică de a influența procesele în situația în care văd că deputații iau decizii în detrimentul statului și cetățenilor. De asemenea, cetățenii nu au dreptul și posibilitatea de a revoca vre-un deputat sau înlocuirea acestuia cu unul mai bun.

Dictatura populară reprezintă un regim politic prin care cetățenii participă direct la luarea deciziilor și administrarea treburilor statului împuternicind reprezentanților săi să ia anumite decizii într-o anumită perioadă. Reprezentantul poporului poate fi revocat sau i se poate lua drepturile de reprezentare în orice moment, drepturile fiind acordate altui reprezentant.

În Republica Moldova dictatura populară poate fi realizată în situația în care reprezentanții poporului aleși la cel mai inferior nivel: sat și oraș, unindu-se cu ceilalți reprezentanți ai poporului din satele și orașele raionului formează puterea raională, iar ulterior unindu-se cu reprezentanții poporului din celelalte raioane constituie Consiliul Suprem al Reprezentanților Poporului - organul suprem de conducere a țării. Toate deciziile: de nivel local, raional și republican se iau de Consiliile reprezentanților poporului de nivelul respectiv, care ulterior sunt direcționate spre implementare Guvernului și Comitetelor executive de nivelul respectiv.