Proiectele naţionale pentru crearea de noi locuri de muncă sunt elaborate în cadrul partidului ca o continuitate logică a iniţiativelor prezentate anterior de PSD privind dezvoltarea economică a Republicii Moldova.

La etapa iniţială, planul PSD conţine 10 proiecte, lansarea cărora va asigura cu locuri de muncă sute de mii de oameni astăzi neangajaţi.

Elaborate în directă concordanţă cu necesităţile principalelor ramuri ale economiei naţionale, proiectele sunt susţinute de calcule financiar-economice concrete, perspective investiţionale şi posibilităţi reale de livrare a producţiei autohtone pe pieţele de desfacere internaţionale. Prezentăm denumirea proiectelor şi scopurile lor principale:

1. Moldova – Cooperaţia de consum

Restabilirea cooperaţiei de consum, garantarea desfacerii producţiei, prelucrarea şi realizarea produselor alimentare care să le înlocuiască pe cele din import, limitarea accesului pe piaţa de desfacere a Moldovei a mărfurilor analogice din import.

2. Moldova – ECO

Modernizarea ramurii agroindustriale prin acordarea către întreprinderile agricole a tehnologiilor şi utilajelor din contul creditelor tehnice de lungă durată cu scopul producerii ambalajului şi realizării produselor alimentare ecologic pure.

3. Moldova – E-commerce

Crearea tehnoparcurilor în domeniul IT-tehnologiilor la Bălţi, Chişinău, Comrat. Implementarea proiectului naţional privind comerţul electronic în fiecare localitate din Moldova conform sistemului "be to ce" (business to consumer) şi "ce to ce" (consumer to consumer).

4. Moldova – China: Primul miliard

Restabilirea ramurii de construcţii în Moldova. Restabilirea activităţii întreprinderilor de construcţii ale Moldovei. Restabilirea a 50 de mii de locuri de muncă la construcţia obiectelor de infrastructură, a locuinţelor şi la reconstrucţia Termocom-ului şi a Centralelor termoelectrice.

5. Moldova – Țara parteneriatului public-privat

Atragerea de investiţii spre întreprinderile de stat de la cetăţenii Moldovei cu acordarea unui loc de muncă garantat şi a veniturilor de la mijloacele investite nu mai mici ca cele de la depozitele bancare.

6. Moldova – Țara-port financiar

Elaborarea unui program complex privind crearea în ţară a economiei serviciilor, bazată pe crearea de condiţii pentru înregistrarea în Moldova a companiilor de peste hotare, care se vor bucura de o impozitare cu înlesniri, cu deosebire de ţările CSI şi UE – totul în scopul de a oferi locuri de muncă tinerilor specialişti în sfera investiţiilor şi a dirijării financiare, şi în scopul beneficiilor pentru întreprinderile moldoveneşti care activează în transport, gospodăria hotelieră, turism, alimentaţia publică, cultură şi activitate de creaţie.

7. Moldova – Ţara vinului

Implementarea programului de restabilire a 300 de mii de locuri de muncă în ramura viticulturii şi a producerii de vinuri prin aderarea Moldovei la Uniunea Vamală Belarus-Rusia-Kazahstan şi prin garanţiile de împărţire a pieţii de desfacere pe teritoriul CSI.

8. Moldova – Complexul agroindustrial

Implementarea unui program de investiţii şi de creare a unor noi locuri de muncă prin construcţia întreprinderilor de prelucrare a producţiei agricole şi prin realizarea producției pe baza produselor legumicole, creşterii animalelor – cum ar fi ţesăturile naturale, articole din piele, articole de igienă, parfumerie, uleiuri naturale.

9. Moldova industrială

Implementarea programului de cooperare internaţională cu scopul restabilirii întreprinderilor industriale mari, legate de producerea utilajului, a mașinilor speciale, a tehnicii agricole şi a articolelor din metal.

10. Moldova – pod între Occident şi Orient

Implementarea programului de creare a locurilor de muncă în sfera transporturilor şi a logisticii depozitare. Beneficiind de priorităţile geografice, precum și de acordarea teritoriului Republicii Moldova statutul de Zonă Economică Liberă, pe baza: nodurilor de cale ferată; aeroporturilor din Bălți, Mărculești, Chișinău și Cahul; magistralelor auto Chişinău – Poltava, Chişinău – Odesa, Chișinău – Cernăuți şi Chişinău – Iaşi, va fi creat un mare nod expediționar de transportare a mărfurilor şi destinaţiilor poştale UE – CSI.