Index articole

Toţi erau siguri că de această dată, CEC va verifica semnăturile de pe foile de subscripţie foarte atent și minuțios, ceea ce nu s-a făcut în cazul foilor de subscripţie din campaniile electorale precedente. Pentru aceasta chiar a fost încheiat un contract cu Întreprinderea de Stat "Registru". Dar nimeni nu se aştepta ca insolența și fărădelegile CEC-ului, care este controlat de către actuala guvernare, va depăşi orice limite.

În data de 2 august 2012, cu o zi înainte de anunțarea rezultatelor examinării semnăturilor, grupul de lucru, care a fost format de către CEC pentru a verifica foile de subscripţie şi-a încheiat activitatea. Din informaţiile primite de la membrii grupului de lucru, după verificarea bazei de date prin "Registru", fiind excluse anumite semnături din varii motive, au fost stabilite drept semnături valabile 215.000 de semnături, astfel fiind constatat că Grupul de Iniţiativă a adunat semnăturile necesare pentru a permite desfăşurarea referendumului.

Sub presiunea directă din partea autorităților și sub controlul emisarilor străini ale serviciilor de informații europene, în aceeași seară, CEC a convocat de urgență o reuniune specială la care s-a luat decizia de a elimina complet 473 de foi de subscripţie care numărau aproximativ 15.000 de semnături, iar 153 698 de semnături colectate de a le recunoaște drept semnături adunate cu încălcare stipulate în articolului 42 p.4 din Codul electoral, care prevede că o persoană indică în foia de subscripţie datele personale, iar apoi semnează personal. În acest sens, CEC a decis să interpreteze legea, astfel fiind tractat termenul de „indică" drept înscrie personal datele, în ciuda faptului că în campaniile electorale anterioare, datele cu caracter personal ale cetățenilor întotdeauna erau colectate de responsabili şi înscrise tot de ei.

Astfel, în lipsa bunului simț, CEC a decis anularea a 197 954 de semnături din foile de subscripţii fiind autorizate drept valabile doar 34 024 de semnături.

Ţinem să menţionăm faptul că, pentru anularea unui număr semnificativ de semnături au votat 6 din 9 membri ai CEC, anume membrii care au fost delegaţi în aceste funcţii de partidele din Alianța pentru Integrare Europeană.

Un detaliu important, care a lăsat toată lumea în incertitudine, a fost decizia CEC privind anularea semnăturilor, care contravine propriilor decizii luate anterior. Astfel, fiind eliminate majoritatea foilor de subscripţie care numărau 153 698 de semnături doar din cauza că cetățenii care susţin desfăşurarea referendumul nu au înscris personal datele lor în listele de subscripție, iar membrii CEC au uitat complet că istoria campaniilor anterioare dovedește contrariul, și anume că toți candidații independenți, indiferent de tipul de alegeri - locale sau parlamentare, sau referendum, au colectat semnături în foile de subscripţie la fel cum a fost realizat de către Grupul de Iniţiativă, însă anterior CEC le recunoştea drept valabile nu şi de această dată. Mai mult decît atît, tocmai aşa a procedat însuși Ștefan Urîtu, în prezent vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale, care a fost candidat independent la ultimele alegeri parlamentare.

Un alt motiv controversat este eliminarea a peste 4 700 de semnături pentru simplul motiv că semnatarii sunt deţinătorii actelor de identitate expirate. Această decizie a fost luată în ciuda faptului că Comisia Electorală Centrală a adoptat anterior o serie de rezoluții care să permită cetățenilor cu acte de identitate expirate să participe la campaniile electorale, inclusiv la referendum, care în 2010 a fost inițiat de către AIE. În acest context, chiar și sistemul judiciar s-a expus în favoarea cetăţenilor şi anume ca fiecare cetățean al Republicii Moldova, chiar dacă are actele de identitate expirate să fie admis de a participa la votare.

232 000 de semnături colectate trebuiau să asigure tuturor cetățenilor țării noastre dreptul de a alege şi a liberei exprimări a voinţei în favoarea vectorului politicii externe şi anume aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusia – Belarus – Kazahstan.

Fără îndoială, la 3 august 2012 CEC a luat o decizie politică de a împiedica desfăşurarea referendumului privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală.
Conducerea statului s-a speriat de mișcarea populară și a reacţionat foarte dur, dar, în același timp, destul de prost, arătînd adevărata lor atitudine antipopulară. Putem să facem referinţă la mai multe detalii juridice, dar toți cetățenii conştientizează că prin anularea a peste 200.000 de semnături, guvernarea a recurs la ilegalităţi, ceea ce denotă că ei sînt dispuși să meargă dur pentru a opri orice încercări de a schimba vectorul politicii externe a Republicii Moldova.

Începînd din 3 august 2012, cetăţenii Republicii Moldova au înţeles că ţara noastră a pierdut esenţa independenței și a democrației.

Sîntem ferm convinşi că cele peste 230 000 de persoane, care s-au semnat pentru aderarea Republicii Moldova la Comunitatea Economică Euroasiatică și Uniunea Vamală, nu vor renunţa niciodată la această idee și se vor consolida într-o mișcare mai puternică, care va duce Republica Moldova și cetățenii ei la o viață mai bună.

ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ!