Index articole

La 30 martie 2012 pachetul complet de documente necesare pentru înregistrarea grupului de inițiativă și pentru începerea procesului de colectare a semnăturilor a fost prezentat Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova.

Ţinem să menţionăm faptul că, imediat după prezentarea documentelor la Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, a început persecuția și intimidarea membrilor și liderilor Grupului de Iniţiativă. Astfel, la 2 aprilie 2012, secretarul general PSD și șeful staff-ului republican al Grupului de Inițiativă, Sergiu Coropceanu a fost reținut de poliția moldovenească căruia i–au fost prezentate acuzaţii cu privire la poziția partidului vizavi de "legea antidiscriminării" fiind iniţiată şi o cauză penală în acest sens pentru deţinerea în portbagajul automobilului propriu a materialelor tipărite, care condamnă adoptarea acestei legi.

Ulterior, la 13 aprilie 2012, Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, prin decizia sa nr. 1242, a înregistrat oficial grupul de inițiativă format din 1136 de persoane, cu dreptul de a colecta semnături în susținerea referendumului republican legislativ privind aderarea Republicii Moldova la tratatele de Constituire a Comunității Economice Euroasiatice, de formare a teritoriului vamal unic și de constituire a Uniunii Vamale. În această decizie a fost stabilit termenul de 3 luni pentru colectarea semnăturilor în susținerea referendumului republican legislativ, care a început odată cu publicarea deciziei CEC în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și postat pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale.

La 20 aprilie 2012, după publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intrarea în vigoare a regulamentului, Comisia Electorală Centrală a emis foi de subscripţie şi legitimaţii pentru iniţiatorii care urmau să colecteze semnături pentru desfăşurarea referendumului.

Începând cu 24 aprilie 2012, a pornit procesul de eliberare a legitimaţiilor şi foilor de subscripţie pentru membrii grupului de Iniţiativă, astfel fiind dat start procesului de colectare a semnăturilor.

Deja la 1 mai 2012 a început masiv a se aduna semnături în Bălți iar la 09 mai 2012, Ziua Victoriei, la Complexul memorialul "Eternitate" din Chișinău, Grupul de Iniţiativă a desfăşurat o campanie masivă de colectare a semnăturilor în sprijinul desfăşurării referendumului cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusia – Belarus - Kazahstan. Acţiunea s-a desfăşurat sub sloganul "Împreună am învins! Împreună vom fi mereu! ".

Potrivit sondajului "Barometrului Opiniei Publice", prezentat la 15 mai 2012, mai mult de jumătate din populația Republicii Moldova sprijină aderarea țării la Uniunea Vamală Rusia – Belarus - Kazahstan. La întrebarea: "Dacă duminica viitoare ar avea loc referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală, ce aţi alege?" 56,4% din respondenți au declarat că ar vota pentru aderarea la Uniunea Vamală. Aceste rezultate sunt meritul muncii asidue a Grupului de Iniţiativă timp de 6 luni.

În ciuda acestui fapt, în procesul de colectare a semnăturilor, grupul de inițiativă s-a confruntat cu mai multe piedici din partea partidelor parlamentare, autorităților oficiale, organizațiilor nonguvernamentale finanțate din străinătate și de serviciile de informații străine. Autoritățile locale reprezentate de primarii localităților, care au fost aleși din partea partidelor din Alianța pentru Integrare Europeană, precum și mai mulţi primari ai Partidului Comuniștilor, au terorizat membrii Grupului de Iniţiativă interzicîndu-le colectarea de semnături în orașele și satele conduse de aceștia. Dar în cazul în care, în ciuda tuturor acestor intimidări şi presiuni, semnăturile totuşi erau colectate în regiunea respectivă, atunci ei refuzau categoric să autentifice foile de subscripţie.

Având în vedere că activitatea Grupului de Iniţiativă a fost direcţionată împotriva poziției oficiale a Guvernului, ideea referendumului nu a avut nici o susţinere mediatică și informațională la nivel de stat.

Mai mult decît atît, în procesul de colectare a semnăturilor, în deosebi la faza finală a campaniei, au fost organizate diverse conferinţe de presa, emisiuni televizate, publicate materiale, etc., toate în scopul de a discredita membrii Grupului de Inițiativă, referendumul și însăși ideea de a adera la Comunitatea Economică Euroasiatică și Uniunea Vamală .

Începând cu data de 26 mai 2012, la Chișinău, au început să lucreze echipele mobile pentru colectarea semnăturilor. Prin toată ţara, indiferent de timp: fie ploaie fie căldură, membrii Grupului de Iniţiativă au colectat semnături, iar cetăţenii țării au fost martorii acestui proces complex.

La 28 mai 2012 Președintele grupului de iniţiativă Victor Şelin a participat la reuniunea Consiliului Coordonator Euroasiatic și Consiliul Antreprenorial EURASEC.

La data de 1 iunie 2012 deja erau colectate aproximativ 90 000 de semnături, la 17 iunie 2012 au fost adunate peste 165 000 de semnături, iar la data de 6 iulie 2012 de către membrii Grupului de Iniţiativă au fost colectate peste 200 000 de semnături necesare pentru a desfăşura referendumul.

Nimeni nu se aștepta că în condiţiile unui blocaj total, echipa grupului de iniţiativă va reuşi totuşi să adune numărul necesar de semnături. În acest fapt nu au crezut nici guvernanţii, partidele din Alianţă şi nici conducerea Partidului Comuniștilor.

Cu toate acestea, la 20 iulie 2012, în perioada prevăzută în legislație, în conformitate cu prevederile Codului Electoral al Republicii Moldova, Grupul de Iniţiativă a prezentat Comisiei Electorale Centrale Procesul verbal de finalizare a procesului de colectare a semnăturilor și a transmis 7 758 foi de subscripţie cu 232 094 de semnături în susținerea referendumului. În spatele acestor cifre stau 3 luni de muncă asiduă. Toată lumea a avut un sentiment de victorie, bucurie și de speranță într-un viitor luminos al țării noastre.