Index articole

Potrivit sondajelor de opinie, majoritatea cetățenilor Republicii Moldova și-au exprimat dorința ca Republica Moldova să adere la Uniunea Vamală Rusia – Belarus - Kazahstan și la Comunitatea Economică Euroasiatică. În același timp, respondenţii moldoveni se opun ideii de integrare în Uniunea Europeană, din motivul că aceasta nu prezintă o structură de perspectivă şi este neprofitabilă pentru Republica Moldova.

La 6 decembrie 2011, Victor Șelin, Președintele Partidului Social Democrat, a declarat că este nevoie de schimbarea vectorului politicii externe şi a făcut un apel către cetăţenii Republicii Moldova de a susţine ideea organizării referendumului republican legislativ privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală şi la Comunitatea Economică Euroasiatică.

Un aspect important al acestei idei este că forma acestui referendum legislativ constituie o normă constituţională de gestionare directă a treburilor în stat din numele poporului, iar legea adoptată în cadrul referendumului legislativ nu necesită a fi coordonată şi aprobată de către Parlament, ci intră în vigoare îndată după validarea rezultatelor voturilor de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova. Un alt aspect important al acestei idei este că, un astfel de referendum desfăşurat pe ambele maluri ale Nistrului, poate duce la schimbări ale metodelor și formelor de soluționare a conflictului transnistrean, în special după declaraţiile președintelui Republicii Moldovenești Nistrene, Evgheni Șevciuk, privind susţinerea aderării Transnistriei la Uniunea Vamală, fapt care va permite reintegrarea Moldovei și Transnistriei în cadrul integrării eurasiatice.

La 10 decembrie 2011, ca urmare a sprijinului enorm al iniţiativei, la Chișinău, la Palatul Feroviarilor, a avut loc prima întîlnire a cetățenilor din întreaga țară, unde s-a decis ca în conformitate cu legislația în vigoare, de a organiza întâlnirea cetățenilor pentru iniţierea oficială a procedurilor de desfăşurare a referendumului republican legislativ și crearea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor necesare pentru desfăşurarea referendumului.

La această întâlnire, a fost expusă opinia precum că acest proces nu trebuie să fie politizat, iar în activitatea echipei Grupului de Iniţiativă ar trebui să fie implicați cetățeni din toate regiunile țării, indiferent de afilierea lor politică. De asemenea, cetățenii și-au exprimat dorința ca la această iniţiativă să se alinieze toate forţele sănătoase ale societății moldovenești, toate organizațiile obşteşti, toți experții care sunt pentru aderarea Republicii Moldova la Comunitatea Economică Euroasiatică şi Uniunea Vamală.
La 6 februarie 2012, pentru a promova idea desfăşurării referendumului, a fost lansat site-ul www.referendum.md, unde au început să se înregistreze mai mulţi cetățeni, adevărații patrioți ai ţării şi care doreau să devină membri ai Grupului de Iniţiativă.

În data de 10 martie 2012, la Chișinău, în incinta Casei Sărbătorii, a avut loc reuniunea cetățenilor unde s-a discutat problema organizării referendumului republican legislativ cu privire la aderarea Republicii Moldova la tratatele de Constituire a Comunității Economice Euroasiatice, de formare a teritoriului vamal unic și de constituire a Uniunii Vamale. La această adunare a fost format Grupul de Inițiativă din 1164 de persoane, reprezentanţi ai 75 % din localitățile din țară, precum şi au fost aprobate textul legii și întrebarea care va fi înaintată la referendum. Participanţii au determinat data referendumului - 18 noiembrie 2012. La lucrările reuniunii au participat Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în Republica Moldova - Valeri Kuzmin, consulul onorific al Republicii Kazahstan în Republica Moldova - Roman Stancov, reprezentanţii organizațiilor obşteşti din Transnistria și Ucraina.

În conformitate cu legislația Republicii Moldova, pentru organizarea activității Grupului de Iniţiativă, a fost ales Biroul Executiv: Victor Şelin – Președintele Grupului de Iniţiativă, iar Sergiu Coropceanu - şeful staff-ului republican.


La 30 martie 2012 pachetul complet de documente necesare pentru înregistrarea grupului de inițiativă și pentru începerea procesului de colectare a semnăturilor a fost prezentat Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova.

Ţinem să menţionăm faptul că, imediat după prezentarea documentelor la Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, a început persecuția și intimidarea membrilor și liderilor Grupului de Iniţiativă. Astfel, la 2 aprilie 2012, secretarul general PSD și șeful staff-ului republican al Grupului de Inițiativă, Sergiu Coropceanu a fost reținut de poliția moldovenească căruia i–au fost prezentate acuzaţii cu privire la poziția partidului vizavi de "legea antidiscriminării" fiind iniţiată şi o cauză penală în acest sens pentru deţinerea în portbagajul automobilului propriu a materialelor tipărite, care condamnă adoptarea acestei legi.

Ulterior, la 13 aprilie 2012, Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, prin decizia sa nr. 1242, a înregistrat oficial grupul de inițiativă format din 1136 de persoane, cu dreptul de a colecta semnături în susținerea referendumului republican legislativ privind aderarea Republicii Moldova la tratatele de Constituire a Comunității Economice Euroasiatice, de formare a teritoriului vamal unic și de constituire a Uniunii Vamale. În această decizie a fost stabilit termenul de 3 luni pentru colectarea semnăturilor în susținerea referendumului republican legislativ, care a început odată cu publicarea deciziei CEC în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și postat pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale.

La 20 aprilie 2012, după publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intrarea în vigoare a regulamentului, Comisia Electorală Centrală a emis foi de subscripţie şi legitimaţii pentru iniţiatorii care urmau să colecteze semnături pentru desfăşurarea referendumului.

Începând cu 24 aprilie 2012, a pornit procesul de eliberare a legitimaţiilor şi foilor de subscripţie pentru membrii grupului de Iniţiativă, astfel fiind dat start procesului de colectare a semnăturilor.

Deja la 1 mai 2012 a început masiv a se aduna semnături în Bălți iar la 09 mai 2012, Ziua Victoriei, la Complexul memorialul "Eternitate" din Chișinău, Grupul de Iniţiativă a desfăşurat o campanie masivă de colectare a semnăturilor în sprijinul desfăşurării referendumului cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusia – Belarus - Kazahstan. Acţiunea s-a desfăşurat sub sloganul "Împreună am învins! Împreună vom fi mereu! ".

Potrivit sondajului "Barometrului Opiniei Publice", prezentat la 15 mai 2012, mai mult de jumătate din populația Republicii Moldova sprijină aderarea țării la Uniunea Vamală Rusia – Belarus - Kazahstan. La întrebarea: "Dacă duminica viitoare ar avea loc referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală, ce aţi alege?" 56,4% din respondenți au declarat că ar vota pentru aderarea la Uniunea Vamală. Aceste rezultate sunt meritul muncii asidue a Grupului de Iniţiativă timp de 6 luni.

În ciuda acestui fapt, în procesul de colectare a semnăturilor, grupul de inițiativă s-a confruntat cu mai multe piedici din partea partidelor parlamentare, autorităților oficiale, organizațiilor nonguvernamentale finanțate din străinătate și de serviciile de informații străine. Autoritățile locale reprezentate de primarii localităților, care au fost aleși din partea partidelor din Alianța pentru Integrare Europeană, precum și mai mulţi primari ai Partidului Comuniștilor, au terorizat membrii Grupului de Iniţiativă interzicîndu-le colectarea de semnături în orașele și satele conduse de aceștia. Dar în cazul în care, în ciuda tuturor acestor intimidări şi presiuni, semnăturile totuşi erau colectate în regiunea respectivă, atunci ei refuzau categoric să autentifice foile de subscripţie.

Având în vedere că activitatea Grupului de Iniţiativă a fost direcţionată împotriva poziției oficiale a Guvernului, ideea referendumului nu a avut nici o susţinere mediatică și informațională la nivel de stat.

Mai mult decît atît, în procesul de colectare a semnăturilor, în deosebi la faza finală a campaniei, au fost organizate diverse conferinţe de presa, emisiuni televizate, publicate materiale, etc., toate în scopul de a discredita membrii Grupului de Inițiativă, referendumul și însăși ideea de a adera la Comunitatea Economică Euroasiatică și Uniunea Vamală .

Începând cu data de 26 mai 2012, la Chișinău, au început să lucreze echipele mobile pentru colectarea semnăturilor. Prin toată ţara, indiferent de timp: fie ploaie fie căldură, membrii Grupului de Iniţiativă au colectat semnături, iar cetăţenii țării au fost martorii acestui proces complex.

La 28 mai 2012 Președintele grupului de iniţiativă Victor Şelin a participat la reuniunea Consiliului Coordonator Euroasiatic și Consiliul Antreprenorial EURASEC.

La data de 1 iunie 2012 deja erau colectate aproximativ 90 000 de semnături, la 17 iunie 2012 au fost adunate peste 165 000 de semnături, iar la data de 6 iulie 2012 de către membrii Grupului de Iniţiativă au fost colectate peste 200 000 de semnături necesare pentru a desfăşura referendumul.

Nimeni nu se aștepta că în condiţiile unui blocaj total, echipa grupului de iniţiativă va reuşi totuşi să adune numărul necesar de semnături. În acest fapt nu au crezut nici guvernanţii, partidele din Alianţă şi nici conducerea Partidului Comuniștilor.

Cu toate acestea, la 20 iulie 2012, în perioada prevăzută în legislație, în conformitate cu prevederile Codului Electoral al Republicii Moldova, Grupul de Iniţiativă a prezentat Comisiei Electorale Centrale Procesul verbal de finalizare a procesului de colectare a semnăturilor și a transmis 7 758 foi de subscripţie cu 232 094 de semnături în susținerea referendumului. În spatele acestor cifre stau 3 luni de muncă asiduă. Toată lumea a avut un sentiment de victorie, bucurie și de speranță într-un viitor luminos al țării noastre.


Toţi erau siguri că de această dată, CEC va verifica semnăturile de pe foile de subscripţie foarte atent și minuțios, ceea ce nu s-a făcut în cazul foilor de subscripţie din campaniile electorale precedente. Pentru aceasta chiar a fost încheiat un contract cu Întreprinderea de Stat "Registru". Dar nimeni nu se aştepta ca insolența și fărădelegile CEC-ului, care este controlat de către actuala guvernare, va depăşi orice limite.

În data de 2 august 2012, cu o zi înainte de anunțarea rezultatelor examinării semnăturilor, grupul de lucru, care a fost format de către CEC pentru a verifica foile de subscripţie şi-a încheiat activitatea. Din informaţiile primite de la membrii grupului de lucru, după verificarea bazei de date prin "Registru", fiind excluse anumite semnături din varii motive, au fost stabilite drept semnături valabile 215.000 de semnături, astfel fiind constatat că Grupul de Iniţiativă a adunat semnăturile necesare pentru a permite desfăşurarea referendumului.

Sub presiunea directă din partea autorităților și sub controlul emisarilor străini ale serviciilor de informații europene, în aceeași seară, CEC a convocat de urgență o reuniune specială la care s-a luat decizia de a elimina complet 473 de foi de subscripţie care numărau aproximativ 15.000 de semnături, iar 153 698 de semnături colectate de a le recunoaște drept semnături adunate cu încălcare stipulate în articolului 42 p.4 din Codul electoral, care prevede că o persoană indică în foia de subscripţie datele personale, iar apoi semnează personal. În acest sens, CEC a decis să interpreteze legea, astfel fiind tractat termenul de „indică" drept înscrie personal datele, în ciuda faptului că în campaniile electorale anterioare, datele cu caracter personal ale cetățenilor întotdeauna erau colectate de responsabili şi înscrise tot de ei.

Astfel, în lipsa bunului simț, CEC a decis anularea a 197 954 de semnături din foile de subscripţii fiind autorizate drept valabile doar 34 024 de semnături.

Ţinem să menţionăm faptul că, pentru anularea unui număr semnificativ de semnături au votat 6 din 9 membri ai CEC, anume membrii care au fost delegaţi în aceste funcţii de partidele din Alianța pentru Integrare Europeană.

Un detaliu important, care a lăsat toată lumea în incertitudine, a fost decizia CEC privind anularea semnăturilor, care contravine propriilor decizii luate anterior. Astfel, fiind eliminate majoritatea foilor de subscripţie care numărau 153 698 de semnături doar din cauza că cetățenii care susţin desfăşurarea referendumul nu au înscris personal datele lor în listele de subscripție, iar membrii CEC au uitat complet că istoria campaniilor anterioare dovedește contrariul, și anume că toți candidații independenți, indiferent de tipul de alegeri - locale sau parlamentare, sau referendum, au colectat semnături în foile de subscripţie la fel cum a fost realizat de către Grupul de Iniţiativă, însă anterior CEC le recunoştea drept valabile nu şi de această dată. Mai mult decît atît, tocmai aşa a procedat însuși Ștefan Urîtu, în prezent vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale, care a fost candidat independent la ultimele alegeri parlamentare.

Un alt motiv controversat este eliminarea a peste 4 700 de semnături pentru simplul motiv că semnatarii sunt deţinătorii actelor de identitate expirate. Această decizie a fost luată în ciuda faptului că Comisia Electorală Centrală a adoptat anterior o serie de rezoluții care să permită cetățenilor cu acte de identitate expirate să participe la campaniile electorale, inclusiv la referendum, care în 2010 a fost inițiat de către AIE. În acest context, chiar și sistemul judiciar s-a expus în favoarea cetăţenilor şi anume ca fiecare cetățean al Republicii Moldova, chiar dacă are actele de identitate expirate să fie admis de a participa la votare.

232 000 de semnături colectate trebuiau să asigure tuturor cetățenilor țării noastre dreptul de a alege şi a liberei exprimări a voinţei în favoarea vectorului politicii externe şi anume aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusia – Belarus – Kazahstan.

Fără îndoială, la 3 august 2012 CEC a luat o decizie politică de a împiedica desfăşurarea referendumului privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală.
Conducerea statului s-a speriat de mișcarea populară și a reacţionat foarte dur, dar, în același timp, destul de prost, arătînd adevărata lor atitudine antipopulară. Putem să facem referinţă la mai multe detalii juridice, dar toți cetățenii conştientizează că prin anularea a peste 200.000 de semnături, guvernarea a recurs la ilegalităţi, ceea ce denotă că ei sînt dispuși să meargă dur pentru a opri orice încercări de a schimba vectorul politicii externe a Republicii Moldova.

Începînd din 3 august 2012, cetăţenii Republicii Moldova au înţeles că ţara noastră a pierdut esenţa independenței și a democrației.

Sîntem ferm convinşi că cele peste 230 000 de persoane, care s-au semnat pentru aderarea Republicii Moldova la Comunitatea Economică Euroasiatică și Uniunea Vamală, nu vor renunţa niciodată la această idee și se vor consolida într-o mișcare mai puternică, care va duce Republica Moldova și cetățenii ei la o viață mai bună.

ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ!