Index articole

Capitolul X. Organizaţia teritorială UTA Gagauz Yeri a PSD

Articolul 71.Organizaţiile primare de partid ale UTA Gagauz Yeri se formează, de regulă, în raza secţiei de votare.
 
Articolul 72. Organizaţiile primare de partid care sunt parte componentă a satelor, comunelor, oraşelor constituie Organizaţia locală de partid.
 
Articolul 73.Organizaţiile locale de partid din raza raioanelor componente ale UTA Gagauz Yeri constituie organizaţiile raionale de partid.
 
Articolul 74.Organizaţiile raionale ale UTA Gagauz Yeri constituie organizaţia teritorială UTA Gagauz Yeri a PSD.
 
Articolul 75.Organizaţiile primare, locale şi raionale de partid ale UTA Gagauz Yeri au aceleaşi atribuţii ca şi organizaţiile primare, locale şi teritoriale respectiv nominalizate în capitolele VI – VIII, art. 33 – 63 din prezentul Statut.
 
Articolul 76. Organele de conducere ale Organizaţiei teritoriale a UTA Gagauz Yeri a PSD sunt:
  • Conferinţa Organizaţiei teritoriale a UTA Gagauz Yeri a PSD;
  • Preşedintele Organizaţiei teritoriale a UTA Gagauz Yeri a PSD;
  • Consiliul Organizaţiei teritoriale a UTA Gagauz Yeri a PSD;
  • Biroul Permanent al Organizaţiei teritoriale a UTA Gagauz Yeri a PSD.
şi au aceleaşi atribuţii ca şi organele de conducere nominalizate în capitolul VIII al prezentului Statut.