Index articole

 

Capitolul IX. Organizaţia teritorială a municipiului Chişinău a PSD

 
Articolul 64. Organizaţiile primare de partid ale municipiului Chişinău se formează, de regulă, în raza secţiei de votare.
 
Articolul 65.Organizaţiile primare de partid care sunt parte componentă a satelor, comunelor, oraşelor constituie Organizaţia locală de partid.
 
Articolul 66. Organizaţiile primare şi locale de partid care sunt parte componentă a sectoarelor municipiului Chişinau constituie Organizaţia sectorială de partid a municipiului Chişinău.
 
Articolul 67. Organizaţiile sectoriale ale municipiului constituie Organizaţia teritorială a municipiului Chişinău a PSD.
 
Articolul 68.Organizaţiile primare, locale de partid componente ale organizaţiilor sectoriale de partid ale municipiului Chişinău au aceleaşi atribuţii şi organe de conducere ca şi organizaţiile primare, locale de partid ale organizaţiilor teritoriale nominalizate în capitolele VI - VII, art. 33 - 46 a prezentului Statut.
 
Articolul 69.Organizaţiile sectoriale de partid ale municipiului Chişinău au aceleaşi atribuţii şi organe de conducere ca şi organizaţiile teritoriale nominalizate în capitolul VIII art. 47 - 63 a prezentului Statut.

Articolul 70.Organele de conducere ale Organizaţiei teritoriale a municipiului Chişinău a PSD sunt:
  • Conferinţa Organizaţiei teritoriale a municipiului Chişinău PSD;
  • Preşedintele Organizaţiei teritoriale a municipiului Chişinău PSD;
  • Consiliul Organizaţiei teritoriale a municipiului Chişinău PSD;
  • Biroul Permanent al Organizaţiei teritoriale a municipiului Chişinău PSD
şi au aceleaşi atribuţii ca şi organele de conducere nominalizate în capitolul VIII al prezentului Statut.