Index articole

 

Capitolul VII. Organizaţiile locale

Articolul 39.     Organizaţiile primare cuprinse pe teritoriul unei unităţi administrativ – teritoriale de nivelul întâi formează o organizaţie locală – sătească, comunală, orăşenească,
 
Articolul 40.     Organele de conducere ale organizaţiei locale sunt:
 • Adunarea Generala sau Conferinţa (în cazul organizaţiilor care au în componenţă două sau mai multe organizaţii primare şi care întrunesc mai mult de 30 de membri),
 • Preşedintele,
 • Biroul Permanent (în cazul dacă organizaţia întruneşte mai puţin de 50 persoane).
 • Consiliul organizaţiei locale şi Biroul Permanent (în cazul dacă organizaţia întruneşte mai mult de 50 persoane);
Articolul 41.     Adunarea Generală sau Conferinţa.
 1. Adunarea Generala sau Conferinţa este organul suprem de conducere al organizaţiei locale.
 2. Adunarea Generală (Conferinţa):
 • alege Preşedintele,
 • alege Consiliul organizaţiei locale sau Biroul Permanent;
 • aproba darea de seama anuala a Preşedintelui, a Consiliului organizaţiei locale sau a Biroului Permanent;
 • aproba planul de activitate si bugetul organizaţiei;
 • elaborează propuneri pentru structurile PSD ierarhic superioare;
 • propune candidaţi pentru înaintarea lor pe listele electorale ale PSD în cadrul alegerilor locale;
 • alege delegaţi la conferinţele organizaţiilor teritoriale, conform normelor stabilite de Consiliile organizaţiilor teritoriale sau de CN;
 • soluţionează alte chestiuni ce ţin de activitatea statutara si programatica a PSD.
Articolul 42.     Adunarea Generala (Conferinţa) a organizaţiei locale se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar decât o dată în an. Cu drept de vot consultativ la adunare pot participa simpatizanţii PSD din localitate.

Articolul 43.     Preşedintele organizaţiei locale:
 • reprezintă organizaţia si dirijează activitatea ei;
 • convoacă şi prezidează Adunarea Generala (Conferinţa), şedinţele Consiliului organizaţiei locale şi/sau a Biroului Permanent;
 • coordonează activitatea organizaţiei locale în timpul alegerilor locale şi naţionale si poarta răspundere de rezultatele lor;
 • prezintă Adunării generale sau Conferinţei organizaţiei cererea de demisie, atunci când partidul, în rezultatul alegerilor locale, nu are reprezentativitate în Consiliul local.
Articolul 44.     Consiliul organizaţiei locale (sau Biroul Permanent în cazul dacă organizaţia întruneşte mai puţin de 50 persoane):
 • executa deciziile Adunării Generale (Conferinţei);
 • este organul de conducere al organizaţiei locale de partid în perioada dintre Adunări Generale (Conferinţe);
 • alege Biroul Permanent, în cazul dacă organizaţia locală întruneşte mai mult de 50 de membri;
 • întreţine relaţii permanente cu structurile abilitate ale organizaţiilor ierarhic superioare ale PSD;
 • elaborează bugetul organizaţiei locale.
 • la propunerea Preşedintelui creează grupuri şi direcţii de activitate;
 • soluţionează alte chestiuni ce ţin de activitatea statutara si programatica a PSD.
Articolul 45.     Şedinţele Consiliului organizaţiei locale se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de o data în trei luni.

Articolul 46.     Biroul Permanent (ales de Consiliul organizaţiei locale)
 • asigură executarea deciziilor Consiliului organizaţiei locale;
 • este organul de conducere al organizaţiei locale de partid în perioada dintre Consiliile organizaţiei locale;
 • elaborează şi propune spre aprobare Consiliului organizaţiei locale planul de activitate a organizaţiei locale;
 • duce evidenta membrilor de partid din organizaţia locală;
 • soluţionează alte chestiuni ce ţin de activitatea statutara si programatica a PSD.
Biroul Permanent (ales de Consiliul organizaţiei locale) se convoacă după necesitate dar nu mai rar decât o dată în lună.