Index articole

 

Capitolul VI. Organizaţiile primare

 
Articolul 33.     Organizaţiile primare ale PSD se creează de cel puţin treimembri de partid, domiciliaţi, de regulă, în raza unei secţii de votare.

Articolul 34.     Organele de conducere ale organizaţiei primare sunt:
 • Adunarea Generală,
 • Preşedinte,
 • Biroul Permanent (în cazul dacă organizaţia întruneşte mai mult de 15 persoane).
Articolul 35.     Adunarea Generală 
 1. Adunarea Generala este organul suprem de conducere al organizaţiei primare.
 2. Adunarea Generală:
 • alege Preşedintele;
 • alege Biroul Permanent;
 • aproba darea de seama anuala a Preşedintelui sau a Biroului Permanent;
 • aproba planul de activitate;
 • alege delegaţi la conferinţele organizaţiei ierarhic superioare;

3. Adunarea Generala a organizaţiei primare se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar decât o dată în semestru. Cu drept de vot consultativ la adunare pot participa simpatizanţii PSD din localitate.

Articolul 36.     Preşedintele organizaţiei primare:
 • reprezintă organizaţia si dirijează activitatea ei;
 • convoacă şi prezidează Adunarea Generala şi şedinţele Biroului Permanent;
 • coordonează activitatea organizaţiei primare în timpul alegerilor locale şi naţionale şi poartă răspundere de rezultatele lor.
Articolul 37.     Biroul Permanent:
 • executa deciziile Adunării Generale;
 • întreţine relaţii permanente cu structurile abilitate ale organizaţiilor ierarhic superioare ale PSD;
 • elaborează şi aprobă planul de activitate al organizaţiei primare.
Articolul 38.     Şedinţele Biroului Permanent se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de o data în 3 luni. Cu drept de vot consultativ la şedinţele Biroului Permanent poate participa orice membru al organizaţiei primare.