Index articole

 
TITLUL III. STRUCTURA ORGANIZATORICA
 

Capitolul V. Principii de organizare a PSD

 
Articolul 22.     Partidul Social Democrat este organizat şi funcţionează potrivit legii, conform criteriului administrativ-teritorial, cuprinzând:
  1. organizaţii primare - de regula, pe raza secţiilor de votare;
  2. organizaţii locale: săteşti, comunale, orăşeneşti;
  3. organizaţii teritoriale: raionale, municipale şi a UTA Gagauz-Yeri.
Articolul 23.     În cadrul organizaţiilor teritoriale se pot organiza structuri ale partidului pentru soluţionarea problemelor specifice unei anumite categorii socio-profesionale.

Articolul 24.     Organele de conducere ale organizaţiilor teritoriale îşi desfăşoară activitatea statutar, în prezenţa majorităţii simple a membrilor acestora.

Articolul 25.     Hotărârile organelor de conducere se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi, dacă Statutul PSD sau regulamentele aprobate de Consiliul Naţional nu prevăd altfel.

Articolul 26.     Hotărârile adoptate sunt obligatorii, indiferent de poziţia exprimată prin vot şi de funcţia ocupată în partid; hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare sunt obligatorii pentru organele şi organizaţiile componente.
 
Articolul 27.     În organele de conducere ale organizaţiilor teritoriale vor fi reprezentate organizaţiile componente în funcţie de numărul membrilor, eficienţa activităţii politice şi rezultatele obţinute în alegerile locale şi parlamentare.

Articolul 28.     Membrii PSD care se înscriu în competiţie pentru diverse funcţii de conducere trebuie să dea dovadă de experienţă politică, profesionalism, prestigiu şi autoritate morală în organizaţie şi în societate.
 
Articolul 29.     Pentru a putea candida în organele de conducere la nivel de sat, comună, oraş, raion, municipiu, UTA Gagauz-Yeri, precum şi la nivel naţional, se va ţine cont de criterii de înaintare, stabilite de Regulamentul respectiv, aprobat de către Consiliul Naţional al PSD.

Articolul 30.     Preşedinţii organizaţiilor de femei, pensionari şi tineret ale PSD de toate nivelurile (local, teritorial, naţional) sunt din oficiu vicepreşedinţi ai organizaţiilor de partid corespunzătoare, iar preşedinţii organizaţiilor profesionale (aleşi locali, pedagogi, medici etc.) de nivel naţional sunt din oficiu vicepreşedinţi ai Consiliului Naţional.

Articolul 31.     În componenţa Consiliilor de toate nivelele şi în listele eligibile se asigură, de regulă, reprezentarea ambelor genuri proporţional cu ponderea acestora în partid, dar nu mai puţin de 1/3.

Articolul 32.     În componenţa Consiliilor de toate nivelele şi în listele eligibile se asigură, de regulă, reprezentarea unui număr de tineri proporţional cu ponderea acestora în partid, dar nu mai puţin de 1/5 .