Index articole

 

Capitolul IV. Drepturile şi obligaţiunile membrilor de partid

 
Articolul 20.     Membrul PSD are dreptul:
 1. să participe la acţiunile organizate de PSD şi de organizaţiile lui;
 2. să participe la elaborarea politicilor partidului;
 3. să-şi exprime liber opinia în cadrul adunărilor (conferinţelor) la nivel local, teritorial şi naţional cu privire la opţiunile politice ale partidului, la activitatea organelor de conducere ale acestuia si a reprezentanţilor partidului în organele autorităţilor publice;
 4. să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale PSD;
 5. să se adreseze nemijlocit organelor de conducere ale PSD;
 6. să propună şi sa fie propus candidat pe listele electorale ale partidului în alegerile locale şi naţionale, în condiţiile legii;
 7. să fie recomandat pentru ocuparea unor funcţii în administraţia publica locala sau centrală;
 8. să participe la şedinţele organelor elective ale Partidului, în special, la care se discută problemele legate de persoana şi de activitatea sa;
 9. să beneficieze de protecţia partidului şi a organelor lui de conducere în faţă atacurilor politice din afara partidului;
 10. să se autosuspende din partid pentru îndeplinirea unor funcţii incompatibile cu calitatea de membru sau pentru alte cauze, cu înştiinţarea organizaţiei din care face parte; la expirarea perioadei de autosuspendare, acestuia i se recunoaşte continuitatea vechimii în partid;
 11. să se adreseze organelor de partid cu orice probleme de interes public sau personal.
 12. să demisioneze din PSD în orice moment, cu efect imediat, depunând o adresare în scris.
Articolul 21.     Membrul PSD este obligat:
 1. să respecte Statutul si Programul partidului;
 2. să participe la realizarea scopurilor şi sarcinilor programatice şi statutare ale PSD;
 3. să plătească regulat cotizaţiile de membru;
 4. să participe la campaniile electorale desfăşurate de partid;
 5. să execute deciziile adoptate de către organele de conducere ale PSD;
 6. să nu comită fapte care ar putea aduce prejudicii partidului;
 7. să participe la adunările generale ale organizaţiei primare de partid şi la celelalte activităţi de partid;
 8. să militeze pentru păstrarea şi întărirea unităţii partidului;
 9. să demonstreze, prin întreaga sa activitate, corectitudine şi moralitate, să nu cauzeze prejudicii imaginii şi prestigiului partidului;
 10. să acţioneze în vederea creşterii influenţei partidului în societate şi a atragerii de noi membri în rândurile acestuia;
 11. să respecte disciplina, normele democraţiei şi eticii interne de partid.