Index articole

 
TITLUL II. MEMBRII PARTIDULUI

Capitolul III. Calitatea de membru al partidului

Articolul 9.      Poate deveni membru al PSD prin libera adeziune, orice cetăţean al Republicii Moldova, care a împlinit 18 ani, recunoaşte Statutul şi Programul. Apartenenţa la PSD este incompatibilă cu apartenenţa la alte formaţiuni politice.

Articolul 10.   Admiterea în rândurile PSD se face în baza cererii depuse către organizaţia locală sau organizaţia teritorială, în cazul lipsei celei locale, sau la Consiliul Naţional, dacă nu este formată organizaţia teritorială respectivă.
 
Articolul 11.     Cererile depuse de persoanele, care au deţinut anterior funcţii şi posturi importante la nivel local, teritorial şi naţional în alte partide, organele administraţiei publice centrale sau locale, urmează să fie prezentate pentru confirmare organelor de conducere ale PSD ierarhic superioare.

Articolul 12.     Cererile de aderare sunt examinate de către Consiliu, sau în lipsa lui de Biroul Permanent, al organizaţiei locale, Consiliul organizaţiei teritoriale la şedinţa ordinară, dar nu mai târziu de o lună de zile de la data depunerii cererii.

Articolul 13.     Membrului PSD i se eliberează un carnet de membru al cărui formă este stabilită de Biroul Politic.

Articolul 14.     Calitatea de membru al PSD se pierde prin deces, demisie sau excludere din partid. Membrul PSD are dreptul să demisioneze liber din partid, făcând în scris declaraţia de rigoare. Decizia privind excluderea din PSD poate fi atacată în termen de 10 zile în organul de partid ierarhic superior sau la Comisia de Etică şi Arbitraj.

Articolul 15.     Sancţiuni care pot fi aplicate membrilor PSD în cazul în care aceştia au comis abateri de la normele statutare sau acţiuni contrare Programului PSD:
  1. avertisment ultimativ,
  2. suspendarea ori revocare din funcţia de conducere,
  3. retragerea sprijinului politic pentru funcţia obţinută
  4. excluderea din partid.

Articolul 16.     Excluderea din rândurile PSD are loc în baza deciziei organului de partid care a examinat cauza. Faptul excluderii din PSD poate fi dat publicităţii. Cererea privind restabilirea în rândurile PSD poate fi examinată de către Consiliul Naţional sau Congres.

Articolul 17.     Comisiile de Etică şi Arbitraj sunt în drept să examineze, toate litigiile ce ţin de aplicarea sancţiunilor membrilor PSD.

Articolul 18.     Cetăţenii care nu au calitatea de membri ai PSD dar care recunosc şi sunt de acord cu principiile şi programele partidului, pot activa ca simpatizanţi ai partidului. Evidenţa simpatizanţilor partidului se tine de către organizaţiile de partid pe lângă care aceştia doresc să activeze.

Articolul 19.    Nu pot fi membri ai PSD:
  1. persoanele care fac parte din alte partide sau formaţiuni politice;
  2. persoanele care au fost condamnate pentru corupţie, infracţiuni şi alte fapte antisociale grave; persoanele care se află în situaţiile de interdicţie prevăzute de Legea privind partidele şi alte organizaţii social - politice; persoanele care au comis grave abuzuri în funcţiile publice sau politice;
  3. persoanele care promovează violenţa, ideologia fascistă, rasismul, şovinismul şi orice alte idei ce contravin drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.