Index articole

 

Capitolul XVIII. Controlul asupra activităţii financiar-economice

 
Articolul 124.   Controlul asupra activităţii financiar-economice a partidului, a întreprinderilor şi organizaţiilor fondate de el este exercitat de către Comisia de revizie şi control.
 

Articolul 125.   Comisia de revizie şi control este obligată să efectueze anual revizii. O copie a procesului-verbal de revizie este trimis de către Comisia de revizie şi control Consiliului Naţional. Comisia are dreptul să efectueze şi revizii neplanificate.

Articolul 126. Comisia de revizie şi control are dreptul să solicite de la orice persoană cu funcţii de răspundere în partid documentele de care are nevoie.
 
TITLUL VI. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 127.   PSD îşi poate înceta activitatea conform prevederilor legale prin:
  • reorganizare;
  • autodizolvare;
  • dizolvare pe cale judecătorească ori prin hotărârea Curţii Constituţionale.

Articolul 128.   PSD este persoană juridică şi are sediul central în municipiul Chişinău.

Articolul 129.   Prezentul Statut se aprobă la Congresul de fuziune a Partidului Democraţiei Sociale din Moldova şi Partidului Social Democrat din Moldova în baza Contractului de fuziune aprobat de Congresele partidelor contractante, prevederile căruia vor prevala asupra prevederilor statutare până la expirarea acestuia.
 
Articolul 130.   Principiile de formare a listei candidaţilor la funcţia de deputat pentru alegerile parlamentare imediat următoare Congresului de fuziune vor fi adoptate printr-o hotărâre a Congresului de fuziune cu votul a cel puţin 2/3 din delegaţii prezenţi, care se va considera executată de drept la data validării oficiale a rezultatelor alegerilor parlamentare.