Index articole

 

Capitolul XVII. Mijloacele financiare şi patrimoniul partidului

 
Articolul 119.   Mijloacele financiare ale partidului pot fi folosite pentru achiziţionarea unor bunuri, pentru retribuirea angajaţilor şi achitarea serviciilor necesare în scopul realizării sarcinilor statutare.
 

Articolul 120.   În proprietatea partidului se pot afla :

  • bunurile mobile şi imobile;
  • întreprinderi şi organizaţii autogestionare, create de partid în condiţiile legii.
Articolul 121.   În scopul realizării sarcinilor statutare, PSD poate crea în modul stabilit de lege întreprinderi şi organizaţii autogestionare, cu drepturi de persoană juridică. Hotărârile privind crearea lor se adoptă de către Biroul Politic

Articolul 122.   Biroul Politic adoptă decizii privind:
  • numirea în funcţie şi eliberarea persoanei responsabile de evidenţa contabilă a partidului,
  • numirea în funcţie şi eliberarea conducătorului întreprinderilor şi organizaţiilor autogestionare;
  • crearea de întreprinderi şi organizaţii autogestionare;
  • alte chestiuni legate de calitatea PSD de fondator al acestor întreprinderi şi organizaţii autogestionare;
Articolul 123.   Veniturile din activitatea întreprinderilor şi organizaţiilor autogestionare ale PSD nu pot fi repartizate între membrii partidului şi sunt folosite numai pentru realizarea scopurilor statutare, precum şi în scopuri de binefacere şi pentru acţiuni de caritate.