Index articole

 
TITLUL V. ACTIVITATEA FINANCIAR-ECONOMICĂ A PARTIDULUI
 

Capitolul XVI. Surse de finanţare şi cotizaţiile de membru

 
Articolul 115.   Mijloacele financiare ale PSD se formează din cotizaţiile de membru, sponsorizare şi donaţii benevole din partea persoanelor juridice şi fizice din Republica Moldova, din mijloacele obţinute în urma altor activităţi, decât politice ale partidului desfăşurate în corespundere cu legislaţia în vigoare, subvenţii de la Bugetul de stat acordate în condiţiile legii.
 

Articolul 116.   Cuantumul minim al cotizaţiei, repartizarea şi utilizarea acesteia se stabilesc prin Regulamentul aprobat de Consiliului Naţional.

Articolul117.    Plata cotizaţiilor de membru este obligatorie. Eschivarea de la executarea acestei obligaţiuni poate implica tragerea la răspundere disciplinară, inclusiv excluderea din partid.
 

Articolul 118.   Operaţiunile de încasări şi plăţi ale partidului se efectuează potrivit legislaţiei RM.