Index articole

 

Capitolul XIII. Presa

Articolul 108.   PSD poate institui în corespundere cu legislaţia în vigoare organe de presă şi alte mijloace de informare în masă.

Articolul 109.   Conducătorii organelor de presă de partid sunt numiţi de către Biroul Politic

Articolul 110.   Presa în cadrul PSD este destinată propagării documentelor programatice, Statutului partidului, hotărârilor organelor lui de conducere şi informării asupra activităţii partidului, a reprezentanţilor PSD în organele publice de toate nivelele şi structurile de stat

Articolul 111.   În cazul în care se constată că organul de presă de partid a încălcat prevederile statutare, normele eticii şi moralei de partid Biroul Politic intervine şi adoptă deciziile politice şi organizatorice corespunzătoare. Comisia de Etică şi Arbitraj este în drept să adopte decizii asupra litigiilor privind activitatea statutară şi programatică a presei de partid şi sancţiunile (inclusiv eliberarea din funcţie) aplicate conducerii presei de partid.