Index articole

 

Capitolul XII. Norme de procedura

 
Articolul 98.     Organele de conducere ale partidului îşi desfăşoară activitatea statutar, în prezenţa majorităţii membrilor acestora, dacă Statutul nu prevede altfel.
 
Articolul 99.     Hotărârile organelor de conducere se adopta cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă Statutul sau Regulamentul de funcţionare nu prevede altfel.
 

Articolul 100.   Hotărârile adoptate sunt obligatorii, indiferent de poziţia exprimată prin vot şi de funcţia ocupată în partid. Deciziile organelor de conducere ierarhic superioare sunt obligatorii pentru organele ierarhic inferioare.

Articolul 101.   Toate organele de partid activează în corespundere cu prevederile prezentului statut şi a regulamentelor corespunzătoare. Regulamentele organelor de partid sunt adoptate de către Consiliul Naţional.
 
TITLUL IV. ORGANIZAŢII ale PSD
 

Articolul 102.   În cadrul PSD îşi desfăşoară activitatea organizaţii demografice (Organizaţia de tineret, Organizaţia de femei, organizaţia de pensionari) şi organizaţii profesionale (Organizaţia aleşilor locali, Organizaţia pedagogilor, oamenilor de cultură, agricultorilor, micul business etc.) în baza prezentului statut şi regulamentelor organizaţiilor respective, aprobate de Conferinţele organizaţiilor respective şi confirmate de către Consiliul Naţional.

Articolul 103.   Din organizaţia de tineret fac parte toţi tinerii de la vârsta de 18 ani şi până la vârsta de 30 ani.

Articolul 104.   Organizaţiile demografice ale PSD se pot constitui dacă au organizaţii teritoriale create în cel puţin jumătate din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul doi şi nu mai puţin de 50 de membri în fiecare din unităţile administrativ-teritoriale menţionate. Organizaţiile demografice şi profesionale ale PSD îşi aleg organele proprii de conducere potrivit normelor stabilite în regulamentele organizaţiei.

Articolul 105.   Organizaţiile de partid la toate nivelurile, vor sprijini material şi politic activitatea structurilor organizaţiilor demografice şi profesionale.
 

Articolul 106.   Obiectivele principale ale organizaţiilor demografice şi profesionale ale PSD sunt:

  1. Elaborarea ofertelor politice ale partidului, adresate grupurilor sociale şi profesionale respective, care vor fi incluse în programul electoral al PSD;
  2. Iniţierea unor programe sociale, economice, politice, educative, culturale, corespunzătoare intereselor şi aspiraţiilor grupurilor respective.
  3. iniţierea periodică a consultărilor cu administraţia publică locală şi centrală, societatea civilă pentru examinarea problemelor sociale, pentru elaborarea unor proiecte de acte normative, organizarea unor acţiuni comune.
Articolul 107.   Organizaţiile demografice şi profesionale ale PSD sunt în drept să se afilieze la organizaţiile internaţionale social – democrate respective şi să colaboreze cu acestea în coordonare cu Biroului Politic.