Index articole

 

Protecţia socială

 1. Adoptarea legii "Cu privire la garantarea minimului de existență";
 2. Decizia legislativă privind acordarea îndemnizaţiilor destinate persoanelor social-vulnerabile, pentru serviciile comunale, fără a fi solicitate careva acte;
 3. Anularea deciziei de majorare a preţului gazelor naturale, pentru toate categoriile de persoane, care și-au instalat sisteme de încălzire autonomă;
 4. Reducerea preţurilor la mărfurile de primă necesitate, medicamente, combustibil, gaze naturale prin mărirea listei de produse cu adaos comercial limitat;
 5. Majorarea numărului de locuri bugetare în instituțiile superioare de învățămînt şi scutirea studenţilor angajaţi în câmpul muncii de impozite;
 6. Crearea locurilor de muncă pentru pensionari, studenţi şi persoane cu dizabilități;
 7. Deschiderea magazinelor sociale pentru persoane cu venituri reduse, deschiderea cantinelor pentru cei nevoiaşi;
 8. Asigurarea şomerilor cu polițe de asigurare medicală obligatorie din contul statului.

Protecţia şi stimularea producţiei

 1. Adoptarea legii „Cu privire la Teritoriul Vamal Unic al Republicii Moldova - Zonă economică liberă "Est-Vest";
 2. Adoptarea strategiei naţionale "Reabilitarea drumurilor, căilor ferate şi aeroporturilor din Moldova";
 3. Adoptarea legilor organice: „Privind împrumuturile externe destinate realizării proiectelor naţionale de redresare economică", „Privind achiziţiile publice pentru necesităţile producătorilor autohtoni, precum şi pentru întreprinderile prestatoare de servicii";
 4. Adoptarea amendamentelor la legislaţia RM în scopul extinderii listei de înlesniri pentru investitorii naționali şi străini;
 5. Adoptarea legii "Cu privire la simplificarea înregistrării întreprinderilor şi eliberării autorizaţiilor rezidenţilor străini pe teritoriul "Zonei economice libere "Est-Vest";
 6. Introducerea interdicţiei de blocare a conturilor întreprinderilor la nerespectarea legislaţiei prin semnarea unui memorandum cu privire la eliminarea încălcărilor;
 7. Majorarea plăţilor pentru darea în arendă a cotelor de teren, în scopul asigurării garanţiilor veniturilor proprietarilor cotelor de teren;
 8. Crearea întreprinderilor de stat agrotehnice, de aprovizionare şi crearea bursei naţionale pentru comercializarea producţiei agricole;
 9. Dezvoltarea şi implementarea strategiei naţionale pentru creditarea întreprinderilor specializate în prelucrarea producţiei agricole, nutreţuri pentru animale, a produselor alimentare şi mărfurilor de primă necesitate;
 10. Elaborarea proiectului naţional „Drumurile automobiliștilor" și adoptarea legii privind formarea şi utilizarea mijloacelor fondului rutier, precum şi instituirea controlului civil de monitorizare a proiectului;
 11. Elaborarea şi implementarea strategiei de plasare şi funcţionare a centrelor logistice de mărfuri şi a terminalelor poştale în scopul organizării tranzitului prin Republica Moldova;
 12. Modificarea legii „Cu privire la comerţul electronic" cu scopul creării unui sistem internaţional de organizare a business-ului electronic.

Politica internă – "Baza consolidării naţiunii moldoveneşti"

 1. Ratificarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Cartei europene a limbilor regionale şi limbilor minorităţilor naţionale;
 2. Reintegrarea Republicii Moldova prin crearea comisiei constituţionale din componența deputaţilor Parlamentului Republicii Moldova, Sovietului Suprem al Transnistriei şi Adunării Populare a UTA "Gagauz Yeri", în scopul aplanării conflictului transnistrean prin elaborarea unei noi Constituţiei a Republicii Moldova prevăzînd stabilirea normelor de drept în hotarele între Ucraina şi Uniunea Europeană;
 3. Adoptarea legii "Cu privire la Camera obştească" în scopul asigurării colaborării între societatea civilă şi autorităţile de stat;
 4. Realizarea reformei judiciare şi schimbarea principiilor de control a puterii judecătorești de către societatea civilă;
 5. Elaborarea programului naţional „Cu privire la repatrierea cetăţenilor Moldovei cu şedere temporară în străinătate";
 6. Elaborarea legii "Cu privire la funcţiile sociale tutelare" în scopul finanţării publice a muncii cetăţenilor, care îndeplinesc funcţiile de tutelă şi asistenţi sociali pentru îngrijirea şi educarea copiilor care sunt nesupravegheaţi temporar de părinţi.

Politica externă – "Baza modernizării economice"

 1. Semnarea contractului de bază „Cu privire la prietenie şi cooperare între Republica Moldova şi România" şi a contractului "Cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova şi România";
 2. Majorarea numărului de parteneri strategici. Alături de UE, Rusia, SUA, de a include Belarus, Kazahstan, Ucraina şi China;
 3. Aderarea pe parcursul anului 2011, în calitate de ţară "Zonă economică liberă" la Uniunea Vamală "Belarus - Rusia - Kazahstan" şi participarea la formarea, până în anul 2012, a Spaţiului Economic Unic;
 4. Semnarea cu Uniunea Europeană a contractului „Despre comerţul liber" și "Despre liberalizarea regimului de vize cu ţările UE", şi semnarea Acordul privind drepturile cetăţenilor Republicii Moldova de a călători în ţările Europei de Vest fără viză;
 5. Adoptarea unei noi strategii a politicii externe a Republicii Moldova în scopul asigurării intereselor reciproce economice şi politice ale CSI şi UE pe teritoriul Moldovei. Consolidarea rolului misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în scopul realizării planurilor pentru dezvoltarea economică a Moldovei.

O economie puternică - o viaţă mai bună!

 1. Acordarea creditelor tehnice în forma echipamentelor de prelucrare în valoare de 1 miliard de euro pentru crearea noilor locuri de muncă şi substituirea produselor alimentare importate cu produsele ecologic pure ale producătorilor locali;
 2. Realizarea programului de stat pentru promovarea produselor moldoveneşti cu brandul de export „Moldova – ECO";
 3. Realizarea proiectelor de investiţii pentru modernizarea centralelor termice şi electrice şi reducerea dublă a tarifelor agentului termic;
 4. Distribuirea pieţei forţei de muncă între ţările Spaţiului Economic Unic şi asigurarea creşterii exporturilor de mărfuri în ţările CSI. Realizarea programului de stat de promovare a produselor moldoveneşti pe piaţa CSI, UE şi China;
 5. Achiziţionarea de către stat a pachetelor de acţiuni şi a cotelor în întreprinderile vinicole în scopul sporirii responsabilităţii statului pentru dezvoltarea industriei vinicole şi reducerea riscurilor politice la promovarea exportului de vin în ţările CSI şi UE;
 6. Majorarea salariilor bugetarilor de trei ori în raport cu minimum de existenţă;
 7. Creditarea populaţiei pentru procurarea locuinţelor pe un termen de 25 de ani cu 7% anual. Costul programului va constitui cel puţin 300 milioane dolari SUA;
 8. Restabilirea activităţii obiectelor culturale şi sportive în centrele raionale şi sate. Scutirea de impozite şi taxe vamale a tuturor formelor de finanţare privată şi asistenţă tehnico-materială al obiectelor culturale;
 9. Adoptarea Legii "Cu privire la maternitate" în scopul acordării de către stat a asistenţei sociale, medicale şi financiare pentru ajutorul mamelor şi a familiilor cu mulţi copii.