Index articole

 

Revoluţia economică

Republica Moldova, devenind Zonă economică liberă, va fi cel mai atractiv teritoriu pentru investiţii în construcţia de terminale de procesare a mărfurilor şi a poştei ce vor fi livrate prin intermediul mijloacelor auto, a transportului feroviar, pe cale maritimă şi aeriană. Având în vedere conjunctura internaţională a comerţului exterior, în ţara vor veni investiţii din China, Turcia, Italia, Ucraina şi Rusia.

Uniunea Europeană şi China vor fi principalii parteneri cointeresaţi în acordarea de investiţii şi credite pentru refacerea infrastructurii, facilitînd astfel accesul transportului auto şi cel feroviar.

Poziţia geografică şi normele legislative vor permite reînnoirea şi dezvoltarea industriei de construcţii din ţară, reconstituirea locurilor de muncă ce va determina reîntoarcerea conaţionalilor noştri aflaţi peste hotare. Întreprinderile de transport auto îşi vor restabili capacitatea de a transporta atît materiale de construcţii cît şi mărfuri.

Perioada anilor 2011 – 2013, va fi una de investiţii substanţiale în domeniul construcţiilor, ceea ce va fi vital pentru creşterea veniturilor bugetului de stat şi a fondului de asigurări sociale, sporind astfel şi creşterea pensiilor.

2013 va fi semnificativ prin efectuarea în deplina capacitate a serviciilor de logistică, de transportare a mărfurilor între ţările UE, CSI şi China.

În Moldova va apărea o nouă ramură a economiei, a serviciilor de transport auto, feroviar, aerian şi maritim, datorită cărora vor fi incasate retribuţii semnificative în urma serviciilor prestate întreprinderilor.

În acelaşi timp, Zona Economică Liberă va spori investiţiile în logistică creînd pe teritoriul ţării mai multe întreprinderi de producţie şi asamblare tehnică, preluate din experienţa Chinei. Înlesnirile fiscale precum şi perspectiva creării serviciilor de transport a mărfurilor asigurate pe piaţa de desfacere a CSI şi Europa, vor constitui cei mai importanţi factori pentru crearea fabricilor şi uzinelor ce vor oferi noi locuri de muncă.

Experienţa mondială atestă că în ţările în care există servicii de logistică şi de distribuţie a mărfurilor şi poştei, se facilitează efectuarea serviciilor de comerţ electronic internaţional. Republica Moldova va oferi condiţii atractive celor mai importante întreprinderi ale secolului XXI – domeniul „E-commerce".

Întrucît se observă dependenţa funcţionarilor publici faţă de "proprietarii" universităţilor de stat, Republica Moldova trebuie să modifice legislaţia în domeniul învăţămîntului superior, pentru a permite profesorilor universităţilor din străinătate să predarea specialităţi moderne în scopul pregătirii viitorilor specialişti.

Pe parcursul anului 2011 în Moldova este nevoie să se efectueze inventarierea terenurilor agricole, sistematizarea loturilor de pământ, care sunt prelucrate independent de proprietari sau sunt prelucrate de întreprinderile agricole, în scopul aplicării proiectului naţional de redresare a ramurii agricole şi transformării acesteia într-o industrie profitabilă. Statul îşi va asuma funcţia de Creditor al producţiei agricole şi Garant al comercializării produselor agricole. Încrederea în succesul acestei sarcini se bazează pe experienţa ţărilor europene, care au venit în ajutorul proprietarilor de terenuri agricole. „Moldova – ECO" este un brand, care urmează să fie marcat pe ambalajul fiecărui produs alimentar exportat, iar aceasta constituie un proiect ambiţios ce va permite calificarea Republicii Moldova ca stat specializat în fabricarea produselor alimentare ecologic pure.

Redresarea sectorului agrar va da un nou impuls la constituirea cooperativelor de aprovizionare şi comercializare a producţiei agricole. În scopul protejării producătorilor autohtoni, Moldova urmează să întreprindă măsuri de a reduce importul produselor alimentare.

Redresarea viticulturii şi a producţiei de vinuri va porni odată cu creşterea consumului de vinuri pe piaţa internă, precum şi să se asigure comercializarea produselor noastre prin aderarea Moldovei la Spaţiul Unic Vamal a ţărilor CSI. Moldova va continua politica de stat privind susţinerea plantării viţei de vie, iar promovarea unui brand unic de vinuri moldoveneşti va fi finanţat din contul mijloacelor publice.

Guvernul va atrage investitori din Moldova în gestionarea comună a proprietăţii de stat prin parteneriat public-privat, ceea ce va spori semnificativ dezvoltarea economică a ţării şi va reduce cheltuielile statului aferente întreţinerii proprietăţii publice.

Republica Moldova va atrage mijloace private ale cetăţenilor ţării în vederea creării noilor locuri de muncă, ceea ce va asigura unificarea unui interes economic comun al statului şi cetăţenilor, unde statul garantează şi se obligă să ramburseze mijloacele investite nu mai mici decît dobînda depozitelor bancare.

Un proiect de importanţă socială este recuperarea împrumutului extern pentru reconstrucţia întreprinderilor "Termocom", CET Chişinău şi Bălţi în Complex unic de termoficare. Scopul proiectului constituie asigurarea producerii energiei electrice fără majorarea preţului acesteia şi reducerea dublă a costului agentului termic.

Investiţiile substanţiale şi împrumuturile externe ale statului bazate pe recuperarea investiţiilor publice vor sta la baza obligaţiilor statului faţă de societate privind realizarea programelor sociale în anii 2011-2014.

În aspectul geopolitic, Moldova va propune UE şi CSI realizarea intereselor economice pe teritoriul propriu.

Realizarea proiectului "Revoluţia economică în Moldova" este un plan pragmatic, preconizat pentru următorii patru ani. Suntem convinşi că propunerea noastră şi realizarea acesteia într-un termen scurt vor elimina tensiunea social-economică în societate prin ocuparea forţei de muncă, creşterea veniturilor în familie, încrederea socială a generaţiei mai mari în viitorul copiilor lor. Veniturile bugetului de stat vor permite suportarea cheltuielilor de către stat în vederea respectării drepturilor constituţionale ale cetăţenilor la educaţie, sănătate, protecţie socială, creare de noi locuri de muncă.

Alături de creşterea economică şi bunăstarea oamenilor, societatea se va mândri de reuşitele sale şi rolul Moldovei în lumea geopolitică, astfel va dispărea dispersarea societăţii în pro-ruşi şi pro-români.

Rezultatele revoluţiei economice vor asigura independenţa reală, neutralitatea şi suveranitatea statalităţii moldoveneşti şi toate acestea vor genera mândria pentru naţiunea moldovenească.