Index articole

Rolul Partidului Social Democrat în societate

Timp de 20 de ani, Republica Moldova promovează o politică liberală în cadrul unei structuri sociale, bazate pe principiile unui capitalism agresiv şi sălbatic, ce se manifestă prin multiplele confruntări banditeşti, escrocherii, corupţie şi raiderism.

Toate partidele politice, care au fost pînă acum la guvernare nu au făcut decît să se îmbogăţească pe seama unor scheme mafiote.

Orînduirea social-politică din ţară poate fi schimbată, doar dacă societatea va face un pas de la capitalism spre un nou sistem politic, dominat de doctrine social-democratice europene, în care statul îşi asumă responsabilitatea de a participa mai eficient în soluţionarea problemelor sociale şi economice ale societăţii.

În practica statelor europene, această structură socială este tratată ca Socialism Democratic, care prevede o democraţie constituţională parlamentară respingînd autoritarismul şi promovînd democraţia, începând de la un nivel local şi finisând cu implicarea organizaţiilor obşteşti în dezvoltarea şi luarea deciziilor la nivel de stat.

Cu privire la doctrinele şi componenţa partidului, nici una din formaţiunile parlamentare nu este în măsură să ofere societăţii un model de Socialism Democratic. Practic, nici un partid parlamentar, nu a demonstrat că este promotorul conceptului unui stat social ce este în măsură să garanteze un nivel de viaţă decent pentru fiecare cetăţean al societăţii noastre.

Partidul Social Democrat, acţionînd în baza unei tactici de opoziţie parlamentară constructivă, a propus Parlamentului spre examinare Legea "Cu privire la garantarea minimului de existenţă" demonstrînd, că fără a avea prerogative, luptă pentru aprobarea principiilor socialismului democratic în ţară.

Partidele politice din Moldova sunt conştiente de situaţia social-economică precară. Parlamentarii noştri, deşi sînt întreţinuţi din banii contribuabililor, s-au dovedit a fi nişte leneşi, incapabili de a pune bazele unei ordini sociale a statului moldovenesc, dovedindu-şi, astfel, ineficacitatea pe parcursul a 20 de ani de independenţă.

Atît lipsa experienţei managementului ecnomic şi cea a culturii politice, cît şi lipsa spiritului patriotic au condus la dezamăgirea societăţii faţă de partidele politice care au fost la guvernare.

Evaluând în mod obiectiv strategiile şi tehnicile electorale, utilizate pentru a menţine controlul asupra electoratului, Partidul Social Democrat constată, că electoratul nostru este manipulat prin intermediul unor promisiuni populiste şi demagogii electorale.

Partidul Social Democrat condamnă partidele politice, care obţinînd puterea, folosesc cetăţenii ca mijloc de atingere a obiectivelor politice in detrimentul intereselor societatii.

Noi, PSD, vom impune tuturor partidelor o nouă cultură politică şi un nou principiu de comunicare între partide şi societate.

Efectuând o analiză a erorilor politicii interne şi externe ale conducerii anterioare, social-democraţii propun cetăţenilor moldoveni să se mobilizeze pentru prima "Irupţie economică" în Moldova, un program ce va fi realizat de PSD, fiind deja elaborat un nou model economic pentru ţară, unde este clar determinat rolul geopolitic al Moldovei în lumea modernă.

Partidul Social Democrat este o formaţiune politică de centru-stînga, şi este gata să-şi ocupe locul său de drept pe arena politică. Suntem siguri că vom reprezenta cetăţenii moldoveni în Parlamentul ţării şi suntem ferm convinşi că vom fi demni de a reprezentanta etniile naţionale, care sînt adepţi şi patrioţi ai ţării.

Partidul Social Democrat pretinde la formarea Guvernului Republicii Moldova şi declară o abordare constructivă la formarea tuturor instituţiilor statului şi nu va permite alunecarea ţării într-o criză politică.

Formarea unei coaliţii de centru-stînga este o prioritate pentru dialogul politic între PSD şi partidele de stînga. Principiile de formare a coaliţiei de stînga vor constitui asumarea obligaţiilor pragmatice pentru o perioadă de 4 ani de coaliţie parlamentară şi delegarea responsabilităţilor între membrii coaliţiei de conducere a organelor puterii executive şi legislative, şi desemnarea unei persoane acceptată de membrii coaliţiei în calitate de preşedinte al statului.

Partidul Social Democrat este adeptul transparenţei în negocieri şi discuţii publice şi, totodată consideră că crearea unor mecanisme de control civil în activitatea coaliţiilor politice şi a autorităţilor guvernamentale, constituie aspecte importante ale vieţii social-politice.

Pentru a obţine încrederea societăţii, partidele politice, vor trebui, în prealabil să convină asupra unor mecanisme, care ar exclude utilizarea tehnicilor manipulatorii, denaturarea adevărului şi a realităţii obiective, în perioada electorală.

Demagogia constantă şi promptă asupra vectorului politicii externe, ce a oscilat permanent între est şi vest, a avut drept rezultat dezmembrarea societăţii şi divizarea acesteia în adepţi pro-ruşi, pro-români şi pro-moldoveni. Amplificarea şi intensificarea luptei politice a dezorientat societatea, ceea ce a condus inevitabil la pierderea perspectivelor de dezvoltare socio-economice şi pregătirea tinerei generaţii pentru o viaţă independentă.

Atît lipsa unei strategii geopolitice şi promovarea unei politici unioniste, ce are ca scop lichidarea statalităţii RM, cît şi tergiversarea reintegrării în UE, au condiţionat stagnarea progresului economic al ţării. Partidul Social Democrat va consolida relaţiile politice externe şi divergenţele politice interne din societate, utilizând mecanismele de căutare a „Intereselor Reciproce ale Părţilor".