Index articole

«UNICA SOLUŢIE - REVOLUŢIE ECONOMICĂ»

PSD - o echipă nouă şi idei noi

Cel de-al XII-lea Congres, a pus bazele modernizării partidului pe principiul respectării democraţiei sociale europene şi a experienţei în lupta politică a membrilor devotaţi partidului, din generaţia superioară, precum şi o nouă generaţie de politicieni perseverenţi şi capabili, care reprezintă astăzi baza cadrelor Partidului Social Democrat din Moldova.

Partidului nostru i s-au alăturat mii de membri, persoane cu dubla cetăţenie, persoane care locuiesc temporar în străinătate, astfel confirmând interesul sporit faţă de ideile partidului,

inspirând încrederea cetăţenilor Moldovei în faptul că venirea la putere a social-democraţilor va putea schimba radical situaţia social-politică din ţară.

In a study of advanced metastatic cancer patients which specifically determined the maximum Web Site Minerals (especially taken in large doses) can cause side effects such as tooth staining, increased.

Evaluând obiectiv ameninţările anului 2010 de alunecare a politicii externe a Alianţei de guvernare spre doctrine unioniste şi de denigrare a trecutului, care leagă poporul moldovenesc de popoarele frăţeşti din spaţiul CSI, Partidul Social Democrat a admis în rândurile sale reprezentanţii organizaţiilor obşteşti şi activişti însemnaţi din grupurile etnice din Moldova. Prin urmare, în ceea ce ţine de componenţa etnică, Partidul Social Democrat, reprezintă forţa politică ce întruchipează unitatea poporului moldovenesc multietnic.

O atenţie deosebită a fost acordată abilităţilor profesionale ale membrilor de partid. În componenţa patidului există persoane, care au demonstrat prin acţiuni că sunt în măsură să aducă rezultate practice, capabile să îndeplinească sarcinile legate de activităţile de guvernare a ţării şi să soluţioneze întreg spectrul de probleme ce s-au acumulat în societate. Membrii partidului reprezintă persoane cu înalte grade ştiinţifice, antreprenori, sportivi de performanţă, oameni de cultură, specialişti cu înaltă experienţă în activitatea socială şi în domeniul jurisprudenţei, animaţi de spiritul patriotic, au constituit principalele atribute în baza cărora au fost admişi în rîndurile partidului nostru.

Partidul Social Democrat pledează pentru independenţa şi neutralitatea Moldovei, identitatea moldovenească a poporului, iar pe potriva convingerilor membrilor săi, este un partid de moldovenişti.

Implicarea membrilor tineri in lupta politică constituie una din priorităţile principale ale partidului. De aceea, noi nu am constrîns participarea tinerilor indecişi, fiind, totodată, cointeresaţi de soarta tinerei generaţii şi am optat pentru nimicirea practicilor de delimitare în promotori ai valorilor comuniste sau liberale. În acest sens, am iniţiat un dialog deschis, prin sprijinirea proiectelor mişcării de tineret "Spiritul timpului", salutînd entuziasmul cu care tinerii au acceptat doctrina social-democrată.

Cel mai important aspect a fost aducerea păturilor social-vulnerabile ale populaţiei, în rândurile partidului nostru, lucru care s-a soldat cu succes. Crearea Sindicatului Independent "Protecţia socială", în cadrul căruia s-au aliniat mai multe organizaţii teritoriale ale Partidului Social Democrat, are ca scop protecţia intereselor tuturor pensionarilor, şomerilor, veteranilor şi studenţilor. Sute de membri ai sindicatului au devenit membri ai Partidului Social Democrat şi numărul acestora este în continuă creştere.

Realizarea proiectelor creării locurilor de muncă în localităţile rurale a determinat formarea organizaţiilor primare teritoriale ale PSD, asigurînd, totodată, prezenţa acestora în primăriile localităţilor respective. Prezenţa partidului în fiecare primărie va spori creşterea numărului membrilor partidului nostru şi ne va permite să mărim numărul localităţilor care împărtăşesc ideologia social- democrată.
În scurt timp, Partidul Social Democrat şi-a găsit aliaţi de încredere şi prieteni în străinătate. Cu siguranţă putem conta pe solidaritatea acestora în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor noastre, avînd sprijinul „Partidului Regiunilor" din Ucraina, PSD din România, partidelor social-democrate din spaţiul CSI, cu care în vara anului 2010 a fost creată o uniune constitutivă, PSD din Germania care ne-a propus un parteneriat, Uniunea Social-Democraţilor a statelor UE, reprezentanţi ai Parlamentului European.

Partidul Social Democrat a distrus monopolizarea discuţiilor Alianţei de guvernare cu reprezentanţii Uniunii Europene, astfel reuşind să-şi prezinte programul unui nou model economic pentru Moldova, în cadrul întrevederii oficiale cu Preşedintele Consiliului European, Prim-Ministrul Belgiei Yves Leterme.

Renovarea Partidului Social Democrat şi poziţionarea acestuia pe arena politică, ne permite să oferim societăţii moldoveneşti o viziune nouă, asupra dezvoltării vieţii social-politice din ţară, în contextul noului statut al Moldovei în strategia geopolitică.


Rolul Partidului Social Democrat în societate

Timp de 20 de ani, Republica Moldova promovează o politică liberală în cadrul unei structuri sociale, bazate pe principiile unui capitalism agresiv şi sălbatic, ce se manifestă prin multiplele confruntări banditeşti, escrocherii, corupţie şi raiderism.

Toate partidele politice, care au fost pînă acum la guvernare nu au făcut decît să se îmbogăţească pe seama unor scheme mafiote.

Orînduirea social-politică din ţară poate fi schimbată, doar dacă societatea va face un pas de la capitalism spre un nou sistem politic, dominat de doctrine social-democratice europene, în care statul îşi asumă responsabilitatea de a participa mai eficient în soluţionarea problemelor sociale şi economice ale societăţii.

În practica statelor europene, această structură socială este tratată ca Socialism Democratic, care prevede o democraţie constituţională parlamentară respingînd autoritarismul şi promovînd democraţia, începând de la un nivel local şi finisând cu implicarea organizaţiilor obşteşti în dezvoltarea şi luarea deciziilor la nivel de stat.

Cu privire la doctrinele şi componenţa partidului, nici una din formaţiunile parlamentare nu este în măsură să ofere societăţii un model de Socialism Democratic. Practic, nici un partid parlamentar, nu a demonstrat că este promotorul conceptului unui stat social ce este în măsură să garanteze un nivel de viaţă decent pentru fiecare cetăţean al societăţii noastre.

Partidul Social Democrat, acţionînd în baza unei tactici de opoziţie parlamentară constructivă, a propus Parlamentului spre examinare Legea "Cu privire la garantarea minimului de existenţă" demonstrînd, că fără a avea prerogative, luptă pentru aprobarea principiilor socialismului democratic în ţară.

Partidele politice din Moldova sunt conştiente de situaţia social-economică precară. Parlamentarii noştri, deşi sînt întreţinuţi din banii contribuabililor, s-au dovedit a fi nişte leneşi, incapabili de a pune bazele unei ordini sociale a statului moldovenesc, dovedindu-şi, astfel, ineficacitatea pe parcursul a 20 de ani de independenţă.

Atît lipsa experienţei managementului ecnomic şi cea a culturii politice, cît şi lipsa spiritului patriotic au condus la dezamăgirea societăţii faţă de partidele politice care au fost la guvernare.

Evaluând în mod obiectiv strategiile şi tehnicile electorale, utilizate pentru a menţine controlul asupra electoratului, Partidul Social Democrat constată, că electoratul nostru este manipulat prin intermediul unor promisiuni populiste şi demagogii electorale.

Partidul Social Democrat condamnă partidele politice, care obţinînd puterea, folosesc cetăţenii ca mijloc de atingere a obiectivelor politice in detrimentul intereselor societatii.

Noi, PSD, vom impune tuturor partidelor o nouă cultură politică şi un nou principiu de comunicare între partide şi societate.

Efectuând o analiză a erorilor politicii interne şi externe ale conducerii anterioare, social-democraţii propun cetăţenilor moldoveni să se mobilizeze pentru prima "Irupţie economică" în Moldova, un program ce va fi realizat de PSD, fiind deja elaborat un nou model economic pentru ţară, unde este clar determinat rolul geopolitic al Moldovei în lumea modernă.

Partidul Social Democrat este o formaţiune politică de centru-stînga, şi este gata să-şi ocupe locul său de drept pe arena politică. Suntem siguri că vom reprezenta cetăţenii moldoveni în Parlamentul ţării şi suntem ferm convinşi că vom fi demni de a reprezentanta etniile naţionale, care sînt adepţi şi patrioţi ai ţării.

Partidul Social Democrat pretinde la formarea Guvernului Republicii Moldova şi declară o abordare constructivă la formarea tuturor instituţiilor statului şi nu va permite alunecarea ţării într-o criză politică.

Formarea unei coaliţii de centru-stînga este o prioritate pentru dialogul politic între PSD şi partidele de stînga. Principiile de formare a coaliţiei de stînga vor constitui asumarea obligaţiilor pragmatice pentru o perioadă de 4 ani de coaliţie parlamentară şi delegarea responsabilităţilor între membrii coaliţiei de conducere a organelor puterii executive şi legislative, şi desemnarea unei persoane acceptată de membrii coaliţiei în calitate de preşedinte al statului.

Partidul Social Democrat este adeptul transparenţei în negocieri şi discuţii publice şi, totodată consideră că crearea unor mecanisme de control civil în activitatea coaliţiilor politice şi a autorităţilor guvernamentale, constituie aspecte importante ale vieţii social-politice.

Pentru a obţine încrederea societăţii, partidele politice, vor trebui, în prealabil să convină asupra unor mecanisme, care ar exclude utilizarea tehnicilor manipulatorii, denaturarea adevărului şi a realităţii obiective, în perioada electorală.

Demagogia constantă şi promptă asupra vectorului politicii externe, ce a oscilat permanent între est şi vest, a avut drept rezultat dezmembrarea societăţii şi divizarea acesteia în adepţi pro-ruşi, pro-români şi pro-moldoveni. Amplificarea şi intensificarea luptei politice a dezorientat societatea, ceea ce a condus inevitabil la pierderea perspectivelor de dezvoltare socio-economice şi pregătirea tinerei generaţii pentru o viaţă independentă.

Atît lipsa unei strategii geopolitice şi promovarea unei politici unioniste, ce are ca scop lichidarea statalităţii RM, cît şi tergiversarea reintegrării în UE, au condiţionat stagnarea progresului economic al ţării. Partidul Social Democrat va consolida relaţiile politice externe şi divergenţele politice interne din societate, utilizând mecanismele de căutare a „Intereselor Reciproce ale Părţilor".


 

O punte de legătură între Est şi Vest

Moldova apreciază în mod obiectiv politica Uniunii Europene faţă de ea, care tinde să asigure reintegrarea teritoriului în UE în scopul garantării securităţii regionale, tranzitării poştei şi mărfurilor din ţările UE în ţările CSI, precum şi din CSI în Europa.

Interesele Federației Ruse pe teritoriul Republicii Moldova se bazează pe asigurarea securităţii economice a Rusiei prin garantarea tranzitului energiei electrice şi a gazelor naturale în ţările din sudul UE, precum şi apărarea drepturilor conaţionalilor, care locuiesc în Moldova. Partidele politice din Republica Moldova au stabilit greşit direcţia politicii externe, oscilînd între Est şi Vest, aflîndu-se în dependenţă financiar-economică de elitele politice şi financiare ale acestor ţări.

Partidul Social Democrat propune o nouă direcţie a politicii externe a Moldovei, care este bazată pe interesele economice ale ţărilor CSI şi UE ce vor fi realizate pe teritoriul Moldovei.

Interesele reciproce economice vor determina politica externă a UE şi ţărilor CSI faţă de Moldova şi, respectiv, vor reglementa relaţiile externe între UE şi toate ţările din spaţiul CSI.

Uniunea Europeană este un spaţiul economic unic în partea de vest a Europei, care nu are frontiere vamale, iar datorită unei economii bine dezvoltate şi mărfuri competitive are ca scop comercializarea acestor produse în ţările CSI. Totodată, CSI este o grupare regională, politică şi economică a statelor ce consideră inutile frontierele vamale, astfel planificînd ca pînă la 1 ianuarie 2012 să creeze Spaţiului Economic Unic fără frontiere vamale, care va fi bazat pe principii comune de dezvoltare economică şi de distribuire a pieţei forţei de muncă.

Este prima ocazie pentru Moldova de a ocupa o poziţie politică şi economică avantajoasă între ţările din Vest şi Est. De-a lungul frontierei de stat dintre UE şi ţările CSI, Moldova are o poziţie geografică convenabilă pentru a crea pe teritoriul său Zona economică liberă a continentului Eurasia. Republica Moldova trebuie să-şi menţină înlesnirile fiscale existente, să declare înlesniri pe termen de cinci ani cu privire la plata impozitului pe dividende, să introducă regimul de scutire de la plata taxelor vamale pentru mărfuri de tranzit, poştă, echipamente şi materii prime pentru producerea mărfurilor de export.

Un aspect important al eficienţei funcţionării Zonei economice libere este aderarea Republicii Moldova în calitate de Zonă economică liberă la Uniunea vamală a ţărilor CSI şi participarea, ulterior, la crearea Spaţiului Economic Unic al ţărilor CSI, ceea ce va permite investitorilor străini să investească în producţia şi agricultura Moldovei, întrucât certificatul de origine "Fabricat în Moldova" va asigura comerţul neimpozabil cu mărfuri pe piaţă pentru 250 milioane de consumatori din ţările CSI.
Propunerea geopolitică, bazată pe interese economice şi politice ale CSI şi UE, determină începerea revoluţiei economice în Moldova.


 

Revoluţia economică

Republica Moldova, devenind Zonă economică liberă, va fi cel mai atractiv teritoriu pentru investiţii în construcţia de terminale de procesare a mărfurilor şi a poştei ce vor fi livrate prin intermediul mijloacelor auto, a transportului feroviar, pe cale maritimă şi aeriană. Având în vedere conjunctura internaţională a comerţului exterior, în ţara vor veni investiţii din China, Turcia, Italia, Ucraina şi Rusia.

Uniunea Europeană şi China vor fi principalii parteneri cointeresaţi în acordarea de investiţii şi credite pentru refacerea infrastructurii, facilitînd astfel accesul transportului auto şi cel feroviar.

Poziţia geografică şi normele legislative vor permite reînnoirea şi dezvoltarea industriei de construcţii din ţară, reconstituirea locurilor de muncă ce va determina reîntoarcerea conaţionalilor noştri aflaţi peste hotare. Întreprinderile de transport auto îşi vor restabili capacitatea de a transporta atît materiale de construcţii cît şi mărfuri.

Perioada anilor 2011 – 2013, va fi una de investiţii substanţiale în domeniul construcţiilor, ceea ce va fi vital pentru creşterea veniturilor bugetului de stat şi a fondului de asigurări sociale, sporind astfel şi creşterea pensiilor.

2013 va fi semnificativ prin efectuarea în deplina capacitate a serviciilor de logistică, de transportare a mărfurilor între ţările UE, CSI şi China.

În Moldova va apărea o nouă ramură a economiei, a serviciilor de transport auto, feroviar, aerian şi maritim, datorită cărora vor fi incasate retribuţii semnificative în urma serviciilor prestate întreprinderilor.

În acelaşi timp, Zona Economică Liberă va spori investiţiile în logistică creînd pe teritoriul ţării mai multe întreprinderi de producţie şi asamblare tehnică, preluate din experienţa Chinei. Înlesnirile fiscale precum şi perspectiva creării serviciilor de transport a mărfurilor asigurate pe piaţa de desfacere a CSI şi Europa, vor constitui cei mai importanţi factori pentru crearea fabricilor şi uzinelor ce vor oferi noi locuri de muncă.

Experienţa mondială atestă că în ţările în care există servicii de logistică şi de distribuţie a mărfurilor şi poştei, se facilitează efectuarea serviciilor de comerţ electronic internaţional. Republica Moldova va oferi condiţii atractive celor mai importante întreprinderi ale secolului XXI – domeniul „E-commerce".

Întrucît se observă dependenţa funcţionarilor publici faţă de "proprietarii" universităţilor de stat, Republica Moldova trebuie să modifice legislaţia în domeniul învăţămîntului superior, pentru a permite profesorilor universităţilor din străinătate să predarea specialităţi moderne în scopul pregătirii viitorilor specialişti.

Pe parcursul anului 2011 în Moldova este nevoie să se efectueze inventarierea terenurilor agricole, sistematizarea loturilor de pământ, care sunt prelucrate independent de proprietari sau sunt prelucrate de întreprinderile agricole, în scopul aplicării proiectului naţional de redresare a ramurii agricole şi transformării acesteia într-o industrie profitabilă. Statul îşi va asuma funcţia de Creditor al producţiei agricole şi Garant al comercializării produselor agricole. Încrederea în succesul acestei sarcini se bazează pe experienţa ţărilor europene, care au venit în ajutorul proprietarilor de terenuri agricole. „Moldova – ECO" este un brand, care urmează să fie marcat pe ambalajul fiecărui produs alimentar exportat, iar aceasta constituie un proiect ambiţios ce va permite calificarea Republicii Moldova ca stat specializat în fabricarea produselor alimentare ecologic pure.

Redresarea sectorului agrar va da un nou impuls la constituirea cooperativelor de aprovizionare şi comercializare a producţiei agricole. În scopul protejării producătorilor autohtoni, Moldova urmează să întreprindă măsuri de a reduce importul produselor alimentare.

Redresarea viticulturii şi a producţiei de vinuri va porni odată cu creşterea consumului de vinuri pe piaţa internă, precum şi să se asigure comercializarea produselor noastre prin aderarea Moldovei la Spaţiul Unic Vamal a ţărilor CSI. Moldova va continua politica de stat privind susţinerea plantării viţei de vie, iar promovarea unui brand unic de vinuri moldoveneşti va fi finanţat din contul mijloacelor publice.

Guvernul va atrage investitori din Moldova în gestionarea comună a proprietăţii de stat prin parteneriat public-privat, ceea ce va spori semnificativ dezvoltarea economică a ţării şi va reduce cheltuielile statului aferente întreţinerii proprietăţii publice.

Republica Moldova va atrage mijloace private ale cetăţenilor ţării în vederea creării noilor locuri de muncă, ceea ce va asigura unificarea unui interes economic comun al statului şi cetăţenilor, unde statul garantează şi se obligă să ramburseze mijloacele investite nu mai mici decît dobînda depozitelor bancare.

Un proiect de importanţă socială este recuperarea împrumutului extern pentru reconstrucţia întreprinderilor "Termocom", CET Chişinău şi Bălţi în Complex unic de termoficare. Scopul proiectului constituie asigurarea producerii energiei electrice fără majorarea preţului acesteia şi reducerea dublă a costului agentului termic.

Investiţiile substanţiale şi împrumuturile externe ale statului bazate pe recuperarea investiţiilor publice vor sta la baza obligaţiilor statului faţă de societate privind realizarea programelor sociale în anii 2011-2014.

În aspectul geopolitic, Moldova va propune UE şi CSI realizarea intereselor economice pe teritoriul propriu.

Realizarea proiectului "Revoluţia economică în Moldova" este un plan pragmatic, preconizat pentru următorii patru ani. Suntem convinşi că propunerea noastră şi realizarea acesteia într-un termen scurt vor elimina tensiunea social-economică în societate prin ocuparea forţei de muncă, creşterea veniturilor în familie, încrederea socială a generaţiei mai mari în viitorul copiilor lor. Veniturile bugetului de stat vor permite suportarea cheltuielilor de către stat în vederea respectării drepturilor constituţionale ale cetăţenilor la educaţie, sănătate, protecţie socială, creare de noi locuri de muncă.

Alături de creşterea economică şi bunăstarea oamenilor, societatea se va mândri de reuşitele sale şi rolul Moldovei în lumea geopolitică, astfel va dispărea dispersarea societăţii în pro-ruşi şi pro-români.

Rezultatele revoluţiei economice vor asigura independenţa reală, neutralitatea şi suveranitatea statalităţii moldoveneşti şi toate acestea vor genera mândria pentru naţiunea moldovenească.


 

Protecţia socială

 1. Adoptarea legii "Cu privire la garantarea minimului de existență";
 2. Decizia legislativă privind acordarea îndemnizaţiilor destinate persoanelor social-vulnerabile, pentru serviciile comunale, fără a fi solicitate careva acte;
 3. Anularea deciziei de majorare a preţului gazelor naturale, pentru toate categoriile de persoane, care și-au instalat sisteme de încălzire autonomă;
 4. Reducerea preţurilor la mărfurile de primă necesitate, medicamente, combustibil, gaze naturale prin mărirea listei de produse cu adaos comercial limitat;
 5. Majorarea numărului de locuri bugetare în instituțiile superioare de învățămînt şi scutirea studenţilor angajaţi în câmpul muncii de impozite;
 6. Crearea locurilor de muncă pentru pensionari, studenţi şi persoane cu dizabilități;
 7. Deschiderea magazinelor sociale pentru persoane cu venituri reduse, deschiderea cantinelor pentru cei nevoiaşi;
 8. Asigurarea şomerilor cu polițe de asigurare medicală obligatorie din contul statului.

Protecţia şi stimularea producţiei

 1. Adoptarea legii „Cu privire la Teritoriul Vamal Unic al Republicii Moldova - Zonă economică liberă "Est-Vest";
 2. Adoptarea strategiei naţionale "Reabilitarea drumurilor, căilor ferate şi aeroporturilor din Moldova";
 3. Adoptarea legilor organice: „Privind împrumuturile externe destinate realizării proiectelor naţionale de redresare economică", „Privind achiziţiile publice pentru necesităţile producătorilor autohtoni, precum şi pentru întreprinderile prestatoare de servicii";
 4. Adoptarea amendamentelor la legislaţia RM în scopul extinderii listei de înlesniri pentru investitorii naționali şi străini;
 5. Adoptarea legii "Cu privire la simplificarea înregistrării întreprinderilor şi eliberării autorizaţiilor rezidenţilor străini pe teritoriul "Zonei economice libere "Est-Vest";
 6. Introducerea interdicţiei de blocare a conturilor întreprinderilor la nerespectarea legislaţiei prin semnarea unui memorandum cu privire la eliminarea încălcărilor;
 7. Majorarea plăţilor pentru darea în arendă a cotelor de teren, în scopul asigurării garanţiilor veniturilor proprietarilor cotelor de teren;
 8. Crearea întreprinderilor de stat agrotehnice, de aprovizionare şi crearea bursei naţionale pentru comercializarea producţiei agricole;
 9. Dezvoltarea şi implementarea strategiei naţionale pentru creditarea întreprinderilor specializate în prelucrarea producţiei agricole, nutreţuri pentru animale, a produselor alimentare şi mărfurilor de primă necesitate;
 10. Elaborarea proiectului naţional „Drumurile automobiliștilor" și adoptarea legii privind formarea şi utilizarea mijloacelor fondului rutier, precum şi instituirea controlului civil de monitorizare a proiectului;
 11. Elaborarea şi implementarea strategiei de plasare şi funcţionare a centrelor logistice de mărfuri şi a terminalelor poştale în scopul organizării tranzitului prin Republica Moldova;
 12. Modificarea legii „Cu privire la comerţul electronic" cu scopul creării unui sistem internaţional de organizare a business-ului electronic.

Politica internă – "Baza consolidării naţiunii moldoveneşti"

 1. Ratificarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Cartei europene a limbilor regionale şi limbilor minorităţilor naţionale;
 2. Reintegrarea Republicii Moldova prin crearea comisiei constituţionale din componența deputaţilor Parlamentului Republicii Moldova, Sovietului Suprem al Transnistriei şi Adunării Populare a UTA "Gagauz Yeri", în scopul aplanării conflictului transnistrean prin elaborarea unei noi Constituţiei a Republicii Moldova prevăzînd stabilirea normelor de drept în hotarele între Ucraina şi Uniunea Europeană;
 3. Adoptarea legii "Cu privire la Camera obştească" în scopul asigurării colaborării între societatea civilă şi autorităţile de stat;
 4. Realizarea reformei judiciare şi schimbarea principiilor de control a puterii judecătorești de către societatea civilă;
 5. Elaborarea programului naţional „Cu privire la repatrierea cetăţenilor Moldovei cu şedere temporară în străinătate";
 6. Elaborarea legii "Cu privire la funcţiile sociale tutelare" în scopul finanţării publice a muncii cetăţenilor, care îndeplinesc funcţiile de tutelă şi asistenţi sociali pentru îngrijirea şi educarea copiilor care sunt nesupravegheaţi temporar de părinţi.

Politica externă – "Baza modernizării economice"

 1. Semnarea contractului de bază „Cu privire la prietenie şi cooperare între Republica Moldova şi România" şi a contractului "Cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova şi România";
 2. Majorarea numărului de parteneri strategici. Alături de UE, Rusia, SUA, de a include Belarus, Kazahstan, Ucraina şi China;
 3. Aderarea pe parcursul anului 2011, în calitate de ţară "Zonă economică liberă" la Uniunea Vamală "Belarus - Rusia - Kazahstan" şi participarea la formarea, până în anul 2012, a Spaţiului Economic Unic;
 4. Semnarea cu Uniunea Europeană a contractului „Despre comerţul liber" și "Despre liberalizarea regimului de vize cu ţările UE", şi semnarea Acordul privind drepturile cetăţenilor Republicii Moldova de a călători în ţările Europei de Vest fără viză;
 5. Adoptarea unei noi strategii a politicii externe a Republicii Moldova în scopul asigurării intereselor reciproce economice şi politice ale CSI şi UE pe teritoriul Moldovei. Consolidarea rolului misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în scopul realizării planurilor pentru dezvoltarea economică a Moldovei.

O economie puternică - o viaţă mai bună!

 1. Acordarea creditelor tehnice în forma echipamentelor de prelucrare în valoare de 1 miliard de euro pentru crearea noilor locuri de muncă şi substituirea produselor alimentare importate cu produsele ecologic pure ale producătorilor locali;
 2. Realizarea programului de stat pentru promovarea produselor moldoveneşti cu brandul de export „Moldova – ECO";
 3. Realizarea proiectelor de investiţii pentru modernizarea centralelor termice şi electrice şi reducerea dublă a tarifelor agentului termic;
 4. Distribuirea pieţei forţei de muncă între ţările Spaţiului Economic Unic şi asigurarea creşterii exporturilor de mărfuri în ţările CSI. Realizarea programului de stat de promovare a produselor moldoveneşti pe piaţa CSI, UE şi China;
 5. Achiziţionarea de către stat a pachetelor de acţiuni şi a cotelor în întreprinderile vinicole în scopul sporirii responsabilităţii statului pentru dezvoltarea industriei vinicole şi reducerea riscurilor politice la promovarea exportului de vin în ţările CSI şi UE;
 6. Majorarea salariilor bugetarilor de trei ori în raport cu minimum de existenţă;
 7. Creditarea populaţiei pentru procurarea locuinţelor pe un termen de 25 de ani cu 7% anual. Costul programului va constitui cel puţin 300 milioane dolari SUA;
 8. Restabilirea activităţii obiectelor culturale şi sportive în centrele raionale şi sate. Scutirea de impozite şi taxe vamale a tuturor formelor de finanţare privată şi asistenţă tehnico-materială al obiectelor culturale;
 9. Adoptarea Legii "Cu privire la maternitate" în scopul acordării de către stat a asistenţei sociale, medicale şi financiare pentru ajutorul mamelor şi a familiilor cu mulţi copii.

 

Anul 2015 – "Moldova Nouă"

Programul dezvoltării sociale şi economice a țării, în perioada anilor 2011-2014, este bazat pe interesul economic comun al UE şi CSI, pe care îl vor realiza pe teritoriul Moldovei. Acest program presupune consolidarea societăţii moldoveneşti în realizarea sarcinii revoluţionare de modernizare economică a ţării, ce va spori autoaprecierea şi mândria cetăţenilor Moldovei pentru succesele şi realizările propriei ţări.

Moldova va deveni o ţară cu o infrastructură modernă, cu cele mai noi tehnologii informaţionale. Asigurarea unor venituri, va reduce diviziunea socială a societăţii în bogaţi şi săraci. Familiile moldovenilor vor putea planifica viitorul copiilor lor în propria ţară.

Specialişti ca funcţionari publici, judecători, medici, profesori, poliţişti vor deveni respectaţi, iar aceste profesii îşi vor recăpăta prestigiul.

Economia Moldovei va contribui la crearea noilor locuri de muncă şi întoarcerea cetăţenilor Moldovei de peste hotare.

Preţurile şi tarifele vor corespunde capacităţii de plată a cetăţenilor, iar veniturile cetăţenilor vor putea fi investite în viitorul familiei.

În Moldova Nouă, statul va servi intereselor omului, iar omul va trăi pentru a munci şi a se odihni, dar nu va trăi pentru a munci.

În strategia de dezvoltare a ţării până în anul 2022 în Moldova Nouă se vor elabora planuri de modernizare progresivă a vieţii economice şi sociale pentru fiecare patru ani.

La 28 noiembrie 2010 cetăţenii ţării au posibilitatea de a alege preferinţele politice, dar este şi o alegere între partidele, care în practică au demonstrat că nu au nici un plan de dezvoltare economică şi nu există o înţelegere a rolului Moldovei într-o lume modernă – alegerea acestora înseamnă de a alege între o provincie a României, de a fi jucător de rezervă în geopolitica europeană, de a fi un membru ineficient al GUAM şi CSI.

Noi propunem o altă cale!

De a uni interesele economice şi politice ale UE şi ţărilor CSI pe teritoriul Moldovei;
De a menţine statutul de neutralitate, independență şi suveranitate a Republicii Moldova;
De a păşi pe calea dezvoltării bazate pe valorile social-democrației europene;
De a vă încredința noii echipe de lideri politici ai Partidului Social Democrat, care vor realiza transformarea radicală a modelului economic a statului.

«Unica Soluţie - Revoluţie Economică»!

Votul fiecărui cetăţean acordat Partidului Social Democrat este important pentru Republica Moldova!

Partidul Social Democrat va asigura stabilitatea în societate, va proteja interesele Moldovei Independente şi Suverane.

Ţineţi minte, că 28 noiembrie este ziua de cotitură pentru toţi cetăţenii Moldovei - ziua alegerii între trecutul şi prezentul fals şi a un viitorul luminos.

„UNICA SOLUȚIE – REVOLUȚIE ECONOMICĂ"