Partidul Social Democrat a decis să tipărească textul proiectului noii Constituţii a Republicii Moldova, a cărei prevederi se bazează pe principiul puterii poporului.

La adresarea către o tipografie din Chişinău, aceasta a refuzat să preia comanda, motivul fiind unul întemeiat precum că, aceasta le-ar crea probleme şi intimidări grave din partea reprezentanţilor actualei guvernări.

Potrivit Președintelui PSD, Victor Şelin, proprietarul tipografiei a recunoscut faptul că, conducerea statului va reacţiona dur dacă se va publica noul proiect al Constituţiei RM a cărei conţinut prevede o politică contrară politicii proeuropene promovata intens de actuala conducere a statului.

Mai jos, puteţi face cunoştinţă cu unele articole din proiectul noii Constituţii propus de Partidul Social Democrat:

Capitolul II. Poporul moldovenesc și Patrimoniul lui Național

Articolul 3. Patrimoniul național cuprinde valorile spirituale, culturale și naturale create și valorificate de către poporul băștinaș în întreg spațiul istoric al devenirii și locuirii lui.

Patrimoniul naţional al poporului Moldovei este alcătuit din:

  • patrimoniul spiritual-duhovnicesc reprezentat de Biserica Ortodoxă ca expresie deplină, vie şi lucrătoare învăţăturii ei de credinţă, a Sfintei ei Tradiţii, a întregii ei experienţe istorice în lume şi în Moldova. Patrimoniul spiritual-duhovnicesc nu poate fi alterat sub nici un aspect, cu nici unmotiv, în nici o formă şi în nici o măsură;
  • patrimoniul cultural reprezentat de limba moldovenilor a culturii lor tradiţionale, cultura populară, aşezămintele vitale: familia, parohia, satul, şcoala naţională, armata şi realizările conforme cu patrimoniul spiritual, acumulate de-a lungul veacurilor de înaintaşi în toate domeniile de activitate a omului şi a societăţii în întreg spațiul istoric al devenirii și locuirii poporului băștinaș;
  • patrimoniul natural reprezentat prin pămîntul Moldovei, condiţiile lui agroclimatice şi ecologice, subsolul şi aerul, apele şi pădurile.

Articolul 4. Patrimoniul naţional reprezintă identitatea deplină a moldovenilor şi este singurul rost al dăinuirii lor colective ca popor. Patrimoniul naţional nu poate fi înstrăinat nimănui, în nici un fel de formă, condiţii sau împrejurări, nici în parte, nici în întregime, nici vremelnic, nici permanent. Poporul moldovenesc dispare odată cu dispariția patrimoniului național.

Articolul 5. Statul Moldovenesc asigură formarea şi vieţuirea tuturor generaţiilor în baza şi în conformitate cu patrimoniul naţional.

Articolul 6. Statul apără, împlineşte şi valorifică patrimoniul naţional în toate componentele sale prin aplicarea valorilor lui în toate sferele vieţii societăţii, inclusiv în sistemul politic, cel al economiei naţionale, al elaborării şi aplicării tehnologiilor de orice gen şi din orice domeniu, în valorificarea spaţiului geografic naţional, în sistemul de asistenţă socială şi de creştere demografică.

Articolul 7. Statul contribuie la însușirea, împlinirea și valorificarea patrimoniului național de către minoritățile naționale ale poporului băștinaș aflătoare în întreg spațiu istoric al devenirii și locuirii lui.