Raionul Dubăsari a fost fărâmițat în bucăți de către membrii Comisiei naționale pentru constituirea circumscripțiilor uninominale, deși este unicul raion cu prezență pe malul stâng al Nistrului și cu un specific separat.

La inițiativa dlui Iurie Ciocan, președintele Comisiei de profil și ex-președinte al Comisiei Electorale Centrale, și susținută de către unii membri, o parte din raionul Dubăsari va fi inclusă în circumscripția Rezina-Orhei-Criuleni-Dubăsari (câteva sate din fiecare raion), iar cealaltă parte în circumscripția Criuleni-Dubăsari.

Sergiu Coropceanu, Secretar general al Partidului Social Democrat, a menționat importanța menținerii integrității raionului Dubăsari și a satelor din raionul Criuleni situate de-a lungul râului Nistru într-o circumscripție uninominală reieșind din problemele din această zonă și interesele locuitorilor acesteia.

Propunerea a fost susținută de către 3 membri ai Comisiei, ceilalți membri ai Comisiei prezenți în sală (reprezentanți ai Partidului Democrat și Partidului Popular European) fie s-au abținut, fie au votat împotrivă, astfel în cît propunerea nu a trecut, iar raionul Dubăsari a rămas fărâmițat.

”Este regretabil faptul că membrii Comisiei nu au dorit să pătrundă în esența problemelor din această zonă și au abordat întrebarea pur teoretic. Trecerea la sistemul mixt prin alegerea deputaților pe mandate uninominale trebuie să apropie deputatul de nevoile și realitățile pe care le trăiesc oamenii, dar, ceia ce s-a întâmplat cu raionul Dubăsari demonstrează inversul. Unii membri ai Comisiei sunt ghidați de interesele personale ale partidelor din care fac parte, iar grija de oameni și realizarea reformelor concrete constituie doar declarații pe hârtie”, - a menționat Sergiu Coropceanu pentru Media Pres Grup.