Guvernarea promite că reforma administrației publice centrale la nivel de Guvern se va produce într-un timp scurt. Mai multe ministere vor fi lichidate, iar funcțiile acestora vor trece în subordinea altora, altele vor fi comasate.

Încât această reformă vine să soluționeze anumite probleme din sistem sau e doar un pas politic al partidelor de la guvernare pentru a le plăcea alegătorilor urmează să vedem. Cert este, că unele ministere chiar au nevoie de o altă abordare în activitatea sa.

Dat fiind faptul că unul dintre ministerele afectate profund de această reformă va fi cel al educației, am solicitat opinia partidelor extraparlamentare la această temă.

”Cum se va schimba calitatea educației, dar și cum va funcționa noul minister?”, l-am întrebat pe Sergiu Coropceanu, Secretar general al Partidului Social Democrat, în contextul reformei propuse și poziției partidului pe care îl reprezintă.

”Orice reformă din sistemul de învățământ din țară nu va avea careva impact pozitiv atâta timp cât aceasta este elaborată și implementată pur teoretic și virtual, fără a ține cont de realitățile țării și fără o abordare multiaspectuală și multidimensională”, - a declarat Sergiu Coropceanu.

În viziunea Secretarului general PSD, la bazele sistemului de învățământ trebuie să stea necesitățile de personal și specialități de care are nevoie sfera economică și socială a țării, iar procesul didactic să se desfășoare reieșind din tehnicile și tehnologiile moderne.

De asemenea, Sergiu Coropceanu a menționat că Partidul Social Democrat consideră că startul schimbării trebuie să-l dea Ministerul Economiei, care periodic, o dată la 4 ani, trebuie să vină cu un concept clar de dezvoltare economică și socială a țării pe perioadă medie și de lungă durată evidențiind direcțiile generale și domeniile prioritare ale economiei, iar în baza acestora plasând comenzile de pregătire a specialiștilor către instituțiile de învățământ.

Toate studiile efectuate în baza comenzilor de stat trebuie să fie gratuite, iar absolvenții acestor studii asigurați cu locuri de muncă.

Organizarea procesului de învățământ în dependență de modelul economic, social și administrativ de dezvoltare a țării va ajuta la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare pentru nevoile țării, precum și va readuce activitatea instituțiilor de învățământ în albia realității.

Cu referință la faptul că suntem la sfârșit de an școlar, Sergiu Coropceanu a accentuat necesitatea deciziilor urgente în acest domeniu astfel încât să se reușească până la începerea noului an școlar.