Partidul Social Democrat propune realizarea în Moldova a trei proiecte, care vor scoate ţara din criză.

Iată ce prevăd aceste trei proiecte, pe care PSD le propune spre realizare în mod urgent:

Primul proiect.

Întroducerea unui impozit unic din vânzări în mărime de 5% şi contribuţiei în fondul de pensii în mărime de 10%. Anularea TVA, taxelor vamale şi impozitului pe venit.

Transformarea Moldovei într-o ţară a antreprenoriatului economic liber între CSI şi UE.

Constituirea în Moldova a judecătoriei economice internaţionale, în conformitate cu normele legislaţiei mondiale, cu petrecerea procesului de judecată de către judecătorii din străinătate.

Al doilea proiect.

Susţinerea masivă din parte statului şi subvenţionarea cu scopul constituirii benevole a cooperativelor agricole de tip nou de către proprietarii cotelor de pământ, cu păstrarea drepturilor de proprietate.

Fondarea de către cooperativele noi formate şi fermierii activi a Consorţiumurilor Agroindustriale (CAI) pentru creşterea, păstrarea şi prelucrarea producţiei agricole şi producerea producţiei alimentare.

Acordarea pentru CAI a creditelor preferenţiale fără procente în lei moldoveneşti în mărimea incasărilor valutare la export.

Toate veniturile acumulate în raioane, nu se transferă în bugetul republican, dar se distribuie de către consiliile raionale şi orăşeneşti.

Al treilea proiect.

Interzicerea partidelor de a înainta candidaţi în consiliile locale săteşti, comunale, orăşeneşti, raionale şi pentru funcţia de deputat în Parlament pe listele de partid.

Înaintare candidaţilor se va face de către cetăţeni cu condiţia susţinerii a cca 5% din alegătorii înregistraţi pentru fiecare circumscripţie.

Statul efectuează virări financiare suplimentare pentru bugetele raionale din bugetul republican.