Pămîntul este cea mai mare bogăţie pe care o are Republica Moldova, iar agricultura este ramura primordială de activitate a întregii populaţii. Studiile realizate de mai multe structuri internționale arată însă că agricultura din Republica Moldova este ineficientă.

Această ineficiență vine drept urmare a unor reforme nechibzuite a fostelor guvernări, începând de la implementarea așa zisului program ”Pământ” prin care s-au distrus toate gospodăriile existente la acea perioadă (unele din ele cu un nivel de dezvoltare de talie internațională) și terminând cu un program neechitabil de subvenționare a agricultorilor la moment

Dezvoltarea sectorului agricol poate deveni acel stimulent care ar duce și la renașterea satelor. Agricultura trebuie să devină nu doar o activitatea a populației, care trăiește la sate, ci și un mijloc de obținere a banilor, atât pentru oameni, cît și pentru localitate.

Vă prezentăm propunerile Partidului Social Democrat pentru renaşterea satelor şi dezvoltarea agriculturi:

Deţinătorii cotelor de pămînt au mai multe posibilităţi: să propună pământul în arendă, să-l prelucreze singuri de sine stătător, dar mai au posibilitatea să participe cu cota sa de pământ şi în cooperativele agricole de tip nou, propuse de PSD.

Cooperativele se organizează cu participarea Primăriei – 35% şi deţinătorii cotelor de pământ, care îşi transmit pământul în calitate de cota parte în noua întreprindere, păstrând după sine dreptul de proprietate.

Responsabilitatea pentru prezentarea intereselor acestor întreprinderi în raport cu statul, se atribuie consilierilor primăriei, aleşi de popor.

Toate cooperativele, organizate la nivel de raion, vor constitui Complexul Agroindustrial (CAI) raional, fiind concomitent şi proprietarii-fondatori ai acestui complex. CAI va primi de la stat o finanţare preferenţială pentru dezvoltarea cooperativelor de tip nou.

CAI anual va face comanda cooperativelor din raion pentru nomenclatura şi cantitatea producţiei agricole şi va stabili preţurile de achiziţie cu venitul calculat. Producţia comandată va fi prelucrată la întreprinderile CAI, ce va face posibil formarea unui venit suplimentar, atât din contul producerii şi prelucrării ulterioare, cât şi din contul vânzărilor.

Deoarece cooperativele sunt proprietarii CAI, întreg venitul va fi îndreptat acestor cooperative şi va fi repartizat între primărie – 35% şi fiecare deţinător ai cotelor de pământ.

În aşa mod, pentru prima oară primăriile vor avea profituri, iar proprietarii cotelor de pământ vor primi venituri, atât de la producerea producţiei agicole şi prelucrarea ei ulterioară, cât şi de la vânzarea ei.

Aceasta va impune cetăţenii să perceapă pe cine să-l înainteze la cârma puterii locale, deoarece pentru prima oară consilierii primăriei îşi vor asuma responsabilităţi alături de proprietarii de pâmânt pentru aprobarea deciziilor comune, care vor permite primirea beneficiilor din folosirea pământului şi altor bunuri, pe care le posedă cetăţenii sub formă de cote de proprietate.

ESTE TIMPUL SĂ RENAŞTEM SATELE, pentru ca proprietarii de pământ să-şi valorifice cu folos bunurile, iar primăriile să primeacă banii necesari pentru rezolvarea problemelor sociale.