Pe parcursul a peste 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, partidele politice s-au tot confruntat în materie de geo politică străduindu-se să convingă unde este locul Republicii Moldova: alături de Federația Rusă, alături de Uniunea Europeană, în componența României, sub conducerea SUA etc.

Mai puține însă, au prezentat planuri concrete de dezvoltare a țării noastre reieșind din posibilitățile și interesele ei. Mai mult ca atât, nici partidele aflate la guvernare, precum și nici cele care au guvernat anterior nu au avut un plan sistemic de reforme economice implementarea cărora ar fi adus la ridicarea bunăstării cetățenilor.

Cu toate acestea, găsim un asemenea plan la unul dintre partidele de opoziție. Vă prezentăm în continuare reformele economice sistemice propuse de Partidul Social Democrat.

Reformele economice sistemice:

 • Transformarea Moldovei într-un teritoriu de logistică a mărfurilor între UE şi CSI: anularea TVA şi taxelor vamale la import, anularea restituirii TVA la export;
 • Întroducerea unui impozit unic la importul mărfurilor şi serviciilor în mărime de 5%;
 • Anularea TVA intern la livrarea mărfurilor şi serviciilor în interiorul ţării – întroducerea unui împozit pe vânzări unic de 5% pentru mărfuri şi servicii, plătit de consumatorul final;
 • Anularea plăţilor în fondul social şi fondul de asigurare în medicină – întroducerea unei taxe unice de 10% în fondul de pensii;
 • Anularea impozitului pe venit şi impozitului pentru dividende şi retragerea capitalului – întroducerea unui impozit unic de 10% pentru dividende;
 • Scutirea de la impozit a veniturilor pentru creditele externe şi leasing internaţional, dacă mărimea lor nu întrece LIBOR+2%;
 • Protecţia tuturor investiţiilor străine în Moldova, cu excepţia celor, care parvin de la comercializarea substanţelor narcotice şi violenţei umane, demonstrate de instanţa de judecată;
 • Crearea Consorţiumurilor Agricole în raioanele aflării proprietarilor cotelor de teren agricol şi acordarea creditelor fără procente pe termen scurt în lei moldoveneşti;
 • Refuzul de la limitarea împrumuturilor externe ale statului, mijloacele cărora vor fi îndreptate pentru proiectele de infrastructură, construcţia portului maritim, reutilarea tehnologică, achiziţia de avioane, achiziţia mijloacelor de transport care funcţionează pe gaz şi motoare electrice, valorificare surselor regenerabile de energie, prelucrarea finită a produselor agricole, BIO-tehnologiile, construcţia complexurilor de seră, ameliorarea terenurilor şi protejarea solurilor;
 • Constituirea Băncior Funciare Investiţionale de stat cu scopul acordării creditelor fără procente pe termen scurt în lei moldoveneşti pentru producătorii agricoli şi producătorii producţiei de export;
 • Emisia masivă a leilor pentru necesităţile Băncior Funciare (anual în mărimea incasărilor valutare planificate, din contul exportului producţiei fabricate în Moldova);
 • Permiterea efectuării investiţiilor străine numai în valuta străină, cu condiţia creării ÎM cu participare cetăţenilor Moldovei cu rata de participare nu mai mică de 50%;
 • Acordarea cetăţenilor Modovei creditelor fără procente, pentru participarea în ÎM pe un termen de 5 ani în lei moldoveneşti;
 • Legalizarea migraţiei forţei de muncă, în baza contractelor de muncă, fără acordarea cetăţeniei Modovei;
 • Permiterea de a deschide în Moldova instituţii străine de învăţământ superior si mediu, pe principii comerciale, unde cetăţenilor Moldovei le vor fi oferite locuri gratis, conform cotelor acordate;
 • Înregistrarea simplificată în Moldova a companiilor străine, care îşi desfăşoară activitatea comercială în afara teritoriului Moldovei;
 • Constituirea în Moldova a judecătoriilor economice internaţionale, în conformitate cu normele legislaţiei mondiale;
 • Efectuarea controalelor activităţii economice numai în baza hotărîrilor instanţelor de judecată;
 • Întroducerea interdicţiei pe viaţă pentru efectuarea activităţii de antreprenoriat în Moldova, în cazul încălcării legislaţiei fiscale, conform hotărîrii instanţei de judecată.