Toate declarațiile din următoarele zile ale actualei guvernări nu vor fi credibile fără acțiuni concrete, pentru că în ultimii ani s-au făcut doar declarații, a remarcat Sergiu Coropceanu, Secretar general al Partidului Social Democrat, membru al Platformei Social Democrate.

În viziunea social democraților, activitatea guvernării trebuie să se bazeze pe 2 principii de bază: lupta cu corupția și protecția socială. Aceste 2 lucruri vor putea aduce liniștea în societate, pornirea dezvoltării țării și pregătirea către o nouă campanie electorală.

În opinia lui Coropceanu, lupta cu corupția trebuie să înceapă cu structurile statului și în primul rînd cu fostele componențe ale guvernelor demise pentru suspiciuni în corupție.

Amintim că Partidul Social Democrat a prezentat o viziune a primilor pași în lupta cu corupția și protecția socială.

Partidului Social Democrat consuideră, că Planului de activitate a guvernării, trebuie să se facă ținînd cont de 2 principii:

 1. Lupta cu corupția,
 2. Protecția socială a cetăț

Pentru punerea în aplicare a acestor principii, avem nevoie de consolidarea cetățenilor indiferent de viziunea și apartenența politică, limbă vorbită și etnie. Trebuie să ne consolidăm pentru rezolvarea problemelor în interiorul țării, iar acestea fiind rezolvate vom putea dezvolta și parteneriatele internaționale.

Condiţii pentru consolidarea societăți:

 1. Suspendarea confruntărilor politice în privința priorităților geostrategice – Uniunea Europeană sau Uniunea Economică Euroasiatică și aprobarea unei noi strategii de politică externă a Republicii Moldova bazată pe interesele pragmatice ale Moldovei și ale cetățenilor cu promovarea adecvată și reciprocă a intereselor economice şi politice ale UE şi UEE pe teritoriul Moldovei;
 2. Păstrarea statutului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova. Modificarea legislației în vigoare prin interzicerea agitației, propagandei și altor acțiuni ale autorităților statului și reprezentanților săi, ale partidelor politice, organizațiilor neguvernamentale, mass-media, care promovează ideea aderării Republicii Moldova la uniuni statale, politice și militare ale altor state;
 3. Păstrarea, valorificarea și dezvoltarea Patrimoniului Național Moldovenesc;
 4. Ratificarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Cartei europene a limbilor regionale şi limbilor minorităţilor naţionale;
 5. Promovarea continuă a politicii de neutralitate permanentă, care va asigura țării noastre avantajul de a dezvolta mult mai sigur relațiile de parteneriat strategic cu Uniunea Europeană și Uniunea Economică Euroasiatică;

Condiţii pentru lupta cu corupţia:

 1. Introducerea responsabilității personale a fiecărui deputat și membru al Guvernului. În cadrul ședințelor, aceștia votează în nume propriu, protocolîndu-se numele persoanei și votul exprimat, și poartă răspundere pentru votul exprimat în cazul în care instanța de judecată recunoaște decizia contrar intereselor naționale și a cetățenilor;
 2. Testarea integrității profesionale a tuturor candidaților la ocuparea funcțiilor publice, inclusiv componența viitorului Guvern;
 3. Aprobarea Legii privind inițierea imediată a cauzei penale și acordarea statutului de ”bănuit” și/sau ”învinuit” tuturor persoanelor cu funcții publice, averea cărora este mai mare decît veniturile legale și petrecerea față de ei a unei anchete anticorupție; interzicerea plecării peste hotare a acestora pînă la finalizarea anchetei și decizia instanței de judecată supremă;
 4. Aderarea Moldovei la organizaţiile internaţionale, care furnizează informaţie despre proprietarii companiilor offshore şi proprietarii bunurilor imobiliare peste hotare, în scopul identificării dintre aceștia a cetățenilor Republicii Moldova;
 5. Introducerea condiţiilor obligatorii de legalizare în Moldova a acţiunilor şi cotelor părţi în companiile sau organizaţiile de peste hotare a cetăţenilor Moldovei;
 6. Modificării Codului Penal şi înăsprirea sancţiunilor pentru evaziunea intenţionată de la plata impozitelor şi alte plăți obligatorii către stat;
 7. Depolitizarea instituțiilor judecătorești prin modificarea modului de desemnare și numire în funcție a judecătorilor – judecătorii din toate instanțele de judecată din unitățile teritorial administrative să fie aleși prin vot direct în cadrul alegerilor locale, judecătorii Curților de Apel să fie aleși de către Adunarea generală a judecătorilor, iar judecătorii Curții Supreme de Justiție să fie aleși prin vot direct odată cu alegerile parlamentare;
 8. Depolitizarea procuraturii generale prin revizuirea prerogativelor procurorului ierarhic superior în raport cu ceilalți procurori, precum și modificarea modului de desemnare a procurorului general, acesta fiind ales de Adunarea generală a tuturor procurorilor;
 9. Trecerea Centrului Națională Anticorupție în subordinea Procuraturii generale în vederea asigurării acesteia cu organ de lucru operativ în lupta cu corupț
 10. Garantarea integrală a depozitelor populației în băncile comerciale;
 11. Adoptarea legii "Cu privire la garantarea și asigurarea minimului de existență". Formarea bugetelor de toate nivelurile se va face doar în baza asigurării minimului de existență prin garantarea și achitarea salariilor, pensiilor și indemnizațiilor minime;
 12. Pentru punerea în aplicare a acestor principii, avem nevoie de consolidarea cetățenilor indiferent de viziunea și apartenența politică, limbă vorbită și etnie. Trebuie să ne consolidăm pentru rezolvarea problemelor în interiorul țării, iar acestea fiind rezolvate vom putea dezvolta și parteneriatele internaționale.

Condiţii pentru protecţia socială:

 1. Condiţii pentru lupta cu corupţia:
 2. Condiţii pentru protecţia socială:
 3. Reformarea şi modificarea funcţiilor ANRE care sa garanteze responsabilitatea Guvernului în aprobarea tarifelor cu respectarea principiilor economiei de piață și responsabilităţii sociale a Guvernului faţă de consumatori.