Index articole

Introducere

Odată cu declararea independenței Republicii Moldova și aprobarea Constituției, Republica Moldova a preluat sistemul parlamentarismului clasic, declarînd astfel Parlamentul drept organ suprem legislativ, format din 101 deputați, aleși fie pe liste de partid, fie candidați independenți.

Pe parcursul timpului, din cauza pragului electoral mare, dar și impunerea financiară din partea partidelor, nici o persoană-candidat independent nu a putut trece pragul electoral. Prin urmare, în urma tuturor campaniilor electorale în Parlament au ajuns doar deputați aleși pe liste de partid.

Pe parcursul a 22 de ani, în perioada alegerilor parlamentare, cetățenii în urma votului transmit puterea deputaților cu scopul ca Parlamentul, Guvernul sau Puterea Judecătorească să ia decizii privind realizarea drepturilor și obligațiunilor constituționale ale cetățenilor Moldovei. În așa fel este constituit sistemul de stat al țării noastre unde funcționează parlamentarismul.

Cu toții încredințăm puterea deputaților, dar indiferent de denumirea partidului, pe listele cărora au fost înaintați, aceștia nu-și îndeplinesc promisiunile electorale. Dorința de a exploata puterea în interes personal constituie problema de bază a deputaților în raport cu interesele oamenilor de rînd. Astfel, în Republica Moldova se observă o criză de sistem a puterii, iar elita politică a țării nu intenționează să modernizeze acest sistem în interesul poporului.

Purchase LSD for sale without a prescription Go Here It is a single diastereomeric molecule that contains four chiral.

În aceste împrejurări a apărut necesitatea de a întoarce poporului libertatea de exprimare a voinței și posibilitatea de participare directă în administrarea treburilor statului.

Pentru a readuce dreptatea este nevoie să ne dezicem de la alegerea deputaților și să implementăm un nou sistem politic, care prevede lichidarea Parlamentului ca organ legislativ suprem și inaugurarea unui organ de stat nou, constituit din reprezentanți ai poporului – Consiliul Suprem al Reprezentanților Poporului.

Consiliul Suprem al Reprezentanților Poporului va fi format în urma alegerii de către locuitorii satelor și orașelor a reprezentanților poporului în consiliile sătești și orășenești, care separat vor administra treburile localităților sale, iar toți împreună vor administra puterea locală la nivel de raion.

O dată la cinci ani, delegații reprezentanților poporului de nivel sătesc, orășenesc și raional se vor întîlni în cadrul Consiliului Suprem al Reprezentanților Poporului, unde vor alege Președintele țării, Guvernul, judecătorii Judecătoriei Supreme Populare, Procurorul general, vor aproba politica internă și cea externă, programul de dezvoltare economico-socială a țării, inclusiv bugetul de stat pe următorii cinci ani.

Condițiile de funcționare ale Consiliului Suprem al Reprezentanților Poporului – organul suprem de stat, vor fi expuse în textul noii Constituții, pe care poporul Moldovei îl va elabora și-l va propune spre analiză și îmbunătățire cetățenilor, inclusiv celor aflați la muncă peste hotare. Proiectul noii Constituții va fi aprobat în cadrul ședinței Adunării Poporului Moldovei cu participarea reprezentanților tuturor localităților țării.

Puterea aparține poporului Moldovei. Doar o implicare largă a cetățenilor în analiza și luarea deciziilor, va da posibilitate Moldovei să devină o țară suverană, independentă și dezvoltată.

Poporul, care participă la luarea deciziilor la nivel de stat, nu le poate primi împotriva intereselor proprii. Aflarea poporului la putere nu poate fi supusă șantajului, corupției sau intimidării.

Conform prevederilor noii Constituții, partidele politice nu vor avea dreptul să înainteze la guvernare candidați pe liste de partid, ceia ce va exclude interesele înguste de partid în cadrul administrării treburilor statului.