Index articole

 

Republica Moldova, drept Zonă Economică Liberă, va participa la distribuirea pe piața forței de muncă în țările UE, fără obligații şi condiţionări din partea UE, deoarece această oportunitate a fost deja creată de circumstanţele pieţei. 27 de state membre ale UE nu au între ele frontiere vamale, dar ele sunt separate de țările din Uniunea Vamală Rusia – Belarus - Kazahstan de frontieră vamală, iar trecerea acesteia obligă achitarea tuturor taxelor vamale, indiferent de logistica livrării bunurilor, ceia ce creează bariere financiare, administrative și de comunicare în exportarea mărfurilor.

Moldova va deschide centre de logistică pentru distribuția de mărfuri și poștă din UE în CSI, și în direcția opusă, oferind scutirea plăţilor la TVA, taxelor vamale, accizelor pentru perioada aflării mărfurilor în centrele logistice. Loturile se vor forma în Republica Moldova în loturi separate pentru ţările și orașele importatoare. Aceste mărfuri vor fi transportate prin intermediul căilor ferate, transport terestru, aerian şi fluvial.

2014-05-22

Zona Economică Liberă va elimina unul dintre principalele obstacole în atragerea investițiilor străine - plata în avans a TVA, a taxelor vamale, barierelor birocratice și fenomenul corupției în cazurile de investiții externe în crearea întreprinderilor și furnizarea de materii prime pentru necesitate, dat fiind faptul că veniturile fiscale încasate vor fi planificate într-un singur impozit pe vânzări sau impozit din serviciile prestate. Aceasta este corect faţă de investitori, dar şi va facilita gestionarea şi monitorizarea fiscală. Ţinem să reamintim faptul că, certificatul de conformitate a mărfurilor "Fabricat în Moldova" oferă avantaje pentru investitorii străini, în cazul livrării acestor bunuri în țările CSI și UE.

Planificarea bugetară trebuie să sufere schimbări semnificative.

Pentru a înțelege poziția Partidului Social Democrat cu privire la acest aspect, vom veni cu mai multe argumente. Ţinem să vă atragem atenţia că câțiva ani, investitorii străini vor sta în regim de aşteptare a unui şoc economic. Din acest motiv, statul va fi obligat să devină un investitor strategic în infrastructura țării, centre logistice, crearea de consorții agricole public-private. Statul va trebui să atragă împrumuturi externe semnificative și să investească în sectorul real al economiei și al infrastructurii, dar aceste investiții se vor face pe o bază de recuperare a costurilor. Din acest motiv, bugetul de stat va reprezenta un plan de afaceri, care va include investiții, partea de venituri din impozite, taxe, dividend din investiții, precum și partea de cheltuieli privind obligațiile statului faţă de societate.

Moldova va trebui să aplice elementele de reglementare planificată a economiei. Această normă este necesară pentru țara noastră, din cauza ambițiilor noastre de a asigura o garanție a creșterii economice prin semnarea cu țările din Comunitatea Economică Euroasiatică a "Acordului cu privire la distribuirea pe piața forței de muncă în cadrul Comunității Economice Euroasiatice". Este necesar de a explica esența acestui contract.

Țările CSI constituie modelul fragmentat al pieței forței de muncă, care a funcționat în perioada economiei planificate sovietice. Alături de modelului respectiv, în funcție de materiile prime, caracteristicile climatice ale regiunilor, agricultură, resurse umane și științifice, exista și elementul integrării controlate ale economiilor statelor Uniunii Sovietice.

Trebuie să tindem spre acele condiții care garantează o creștere a acelor sectoare ale economiei reale, care intră în sfera de aplicare a intereselor noastre naționale: agricultura, industria prelucrătoare, industria transporturilor, educație, tehnologii informaționale. Сreînd condițiile „Acordului cu privire la distribuirea pe piața forței de muncă în Comunitatea Economică Euroasiatică" trebuie să specificăm volumul de producție al bunurilor și serviciilor care vor fi prestate de Republica Moldova și să obținem introducerea cotelor și restricțiilor asupra acestor volume din afara Comunității Economice Euroasiatice. Volumul trebuie să fie indicat pe fiecare an, ceea ce va oferi o garanție Moldovei de a atrage investiții străine și acordul instituțiilor financiare internaționale de a ne oferi credite, deoarece Moldova va avea o piață de desfacere garantată.

Partidele politice, la prima etapă de promovare a Ideii Naționale trebuie să discute și să ajungă la o consolidare în materie de politică externă bazată pe echidistanță în ambițiile politice ale puterilor mondiale și de a construi relația sa cu ei în baza proiectelor economice reciproc avantajoase. Dezvoltarea economică a Republicii Moldova este baza recunoaşterii țării noastre ca stat independent și suveran, un stat care va construi relațiile sale politice, fiind autonomă din punct de vedere economic.

Cetățenii Republicii Moldova sînt dezamăgiţi de clasa politică reprezentată în Parlament. Dezamăgirea dată se bazează pe lipsa de speranță în îmbunătățirea nivelului de trai. Social-democrații propun societăţii moldoveneşti un plan de renaștere a țării, care constituie singura direcție corectă pentru dezvoltarea economiei noastre, vieţii sociale, și suntem ferm convinşi că, în scopul realizării acestuia se va reuşi consolidarea întreagă a societăţii moldoveneşti, iar oamenii vor avea încredere într-o viață mai bună.