Index articole

Partidul Social Democrat consideră că principalul motiv al proceselor social-politice negative din țară este lipsa ideologiei social-politice de consolidare a cetățenilor în vederea soluționării problemelor sociale și economice ale societății.

O asemenea ideologie poate fi doar IDEEA NAȚIONALĂ DE RENAȘTERE A MOLDOVEI, care într-un timp foarte scurt ar rezolva necesitățile economice și sociale ale poporului moldovenesc.

Unele partide politice, care promovează ideea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, unirea cu România sau Rusia, fac acest lucru din cauza incapacității de a elabora strategia proprie de dezvoltare a țării, precum și din cauza influenței externe asupra activitățile lor politice.

Timp de 23 de ani, cetățenii țării sunt dezamăgiţi atât în vectorul estic, cît şi de cel vestic al politicii externe a conducerii statului. Dar statele CSI, cu rezervele de materie primă şi Europa, cu tehnologiile de ultimă generaţie, continuă să bântuie mintea politicienilor moldoveni, care ţin doar la satisfacerea intereselor sale în schimbul renunţării la o anumită parte din suveranitatea Republicii Moldova.

Lumea modernă și reală funcționează altfel, banii nu sunt oferiţi degeaba, aceştia trebuie întorşi - fără participarea pe piața mondială cu forța de muncă abilă şi competitivă și dezvoltarea produsului intern brut, în Republica Moldova nu există şansa de a ridica nivelul de trai. Orice relații între Republica Moldova și alte țări, bazate pe considerentele politice, ar putea aduce doar profituri temporare, care în mod obligatoriu trebuie să fie întoarse celor care le-au oferit din start.

Partidul Social Democrat - propune să se renunțe la încercările de a schimba rolul geopolitic și locul Moldovei în lumea modernă și de a păstra statutul independent și suveran al Republicii Moldova, consfinţit şi în Constituția Republicii Moldova. Este nevoie de a renunţa la încercările partidelor politice de a realiza aderarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Partidul Social Democrat propune IDEEA NAȚIONALĂ de renaştere a țării: „Moldova – ţara intereselor economice comune ale CSI și UE", Moldova trebuie să devină un spaţiu atractiv financiar și economic.

Moldova trebuie să-și mențină statutul de neutralitate, suveranitate, integritatea teritorială prin declararea Republicii Moldova drept țară cu statut de ZONĂ ECONOMICĂ LIBERĂ ÎNTRE CSI și UE. Republica Moldova va continua să implementeze programe pentru a ajusta legislația națională conceptului similar standardelor europene, dar va păstra suveranitatea fără a adera la structurile interstatale.

Moldova trebuie să adere la Uniunea Vamală Rusia - Belarus - Kazahstan, pe a cărei teritoriu va fi stabilit regimul de Zonă Economică Liberă, ceea ce asigură păstrarea graniţelor vamale şi a frontierei de stat dintre România și Ucraina.

Stabilirea Republicii Moldova drept teritoriu de Zonă Economică Liberă garantează realizarea intereselor economice de către toate țările UE și CSI pe teritoriul țării noastre. Republica Moldova va deveni un spaţiu competitiv economic şi financiar pentru majoritatea companiilor din UE și CSI. Interesele economice reciproce ale acestor țări pe teritoriul Republicii Moldova, va asigura stabilitatea politică și echidistanţa față de fiecare dintre țările care încearcă să obțină controlul geopolitic asupra Moldovei.

În scopul consolidării poporului moldovenesc, locuitorilor de pe ambele maluri ale rîului Nistru și asigurarea integrităţii teritorială a țării - Partidul Social Democrat consideră că este necesar de a schimba principiul constituțional al caracterului unitar al statului nostru și de a aproba principiul federativ de stat, prin semnarea cu Republica Moldovenească Nistreană un acord privind principiile de unificare și de realizare a planului de implementare a reformei constituționale în Republica Moldova.

Realizarea Ideii Naţionale de transformare a Republicii Moldova în spaţiul intereselor comune ale CSI și UE, consolidarea teritorială a terenurilor moldoveneşti, stabilirea formei juridico-administrative a statului federativ, prevede unificarea națiunii moldovenești și îmbunătățirea standardelor economice și sociale ale cetățenilor săi.

Crearea în Moldova a Zonei Economice Libere face deosebită poziţia Partidului Social Democrat de propunerile altor formaţiuni politice cu privire la dezvoltarea economică a țării noastre, şi anume prin aderarea la Uniunea Vamală și Spațiul Economic Comun.

În Moldova, există practică de administrare a Zonelor Economice Libere, la fel există experiență antreprenorială în modul propus, există o experiență a autorităților vamale, care asigură funcționarea a graniţelor Zonelor Economice Libere.

Este de remarcat faptul că, Zona Economică Liberă trebuie să funcționeze pe teritoriul Republicii Moldova și Transnistriei, iar procesul construcţiei federative poate avea un proces mai lung, însă tocmai crearea Spaţiului Unic Vamal în regim de Zonă Economică Liberă în Republica Moldova, nu constituie o problemă în prezent. Pentru realizarea acestui plan, Serviciile Vamale ale Transnistriei și Republicii Moldova vor semna un acord de încredere reciprocă și vor asigura crearea unui Spațiu Vamal Unic pe întreg teritoriul ţării. Republica Moldova și Transnistria vor trebui să substituie Taxa pe Valoare Adăugată, taxele vamale și impozitul pe venit – cu un singur impozit pe vânzări, în mărime de până la 10 %. Termenul de pregătire și realizare a unui asemenea plan poate fi finalizat în termen de șase luni. Evident, că pe parcursul perioadei de substituire a formelor de încasare a veniturilor fiscale în buget, se va majora deficitul bugetar, dar acesta poate fi acoperit din contul împrumuturilor externe, în primul rînd datorită ajutorului țărilor Comunităţii Economice Euroasiatice, Chinei şi alte organizații financiare internaționale. Argumentarea rambursării împrumuturilor este foarte simplă, noi nu ne refuzăm de la sumele încasate, noi formăm decalajul de numerar planificat al veniturilor și justificăm creșterea veniturilor, ca urmare a creșterii volumului de producție și servicii.


 

Republica Moldova, drept Zonă Economică Liberă, va participa la distribuirea pe piața forței de muncă în țările UE, fără obligații şi condiţionări din partea UE, deoarece această oportunitate a fost deja creată de circumstanţele pieţei. 27 de state membre ale UE nu au între ele frontiere vamale, dar ele sunt separate de țările din Uniunea Vamală Rusia – Belarus - Kazahstan de frontieră vamală, iar trecerea acesteia obligă achitarea tuturor taxelor vamale, indiferent de logistica livrării bunurilor, ceia ce creează bariere financiare, administrative și de comunicare în exportarea mărfurilor.

Moldova va deschide centre de logistică pentru distribuția de mărfuri și poștă din UE în CSI, și în direcția opusă, oferind scutirea plăţilor la TVA, taxelor vamale, accizelor pentru perioada aflării mărfurilor în centrele logistice. Loturile se vor forma în Republica Moldova în loturi separate pentru ţările și orașele importatoare. Aceste mărfuri vor fi transportate prin intermediul căilor ferate, transport terestru, aerian şi fluvial.

2014-05-22

Zona Economică Liberă va elimina unul dintre principalele obstacole în atragerea investițiilor străine - plata în avans a TVA, a taxelor vamale, barierelor birocratice și fenomenul corupției în cazurile de investiții externe în crearea întreprinderilor și furnizarea de materii prime pentru necesitate, dat fiind faptul că veniturile fiscale încasate vor fi planificate într-un singur impozit pe vânzări sau impozit din serviciile prestate. Aceasta este corect faţă de investitori, dar şi va facilita gestionarea şi monitorizarea fiscală. Ţinem să reamintim faptul că, certificatul de conformitate a mărfurilor "Fabricat în Moldova" oferă avantaje pentru investitorii străini, în cazul livrării acestor bunuri în țările CSI și UE.

Planificarea bugetară trebuie să sufere schimbări semnificative.

Pentru a înțelege poziția Partidului Social Democrat cu privire la acest aspect, vom veni cu mai multe argumente. Ţinem să vă atragem atenţia că câțiva ani, investitorii străini vor sta în regim de aşteptare a unui şoc economic. Din acest motiv, statul va fi obligat să devină un investitor strategic în infrastructura țării, centre logistice, crearea de consorții agricole public-private. Statul va trebui să atragă împrumuturi externe semnificative și să investească în sectorul real al economiei și al infrastructurii, dar aceste investiții se vor face pe o bază de recuperare a costurilor. Din acest motiv, bugetul de stat va reprezenta un plan de afaceri, care va include investiții, partea de venituri din impozite, taxe, dividend din investiții, precum și partea de cheltuieli privind obligațiile statului faţă de societate.

Moldova va trebui să aplice elementele de reglementare planificată a economiei. Această normă este necesară pentru țara noastră, din cauza ambițiilor noastre de a asigura o garanție a creșterii economice prin semnarea cu țările din Comunitatea Economică Euroasiatică a "Acordului cu privire la distribuirea pe piața forței de muncă în cadrul Comunității Economice Euroasiatice". Este necesar de a explica esența acestui contract.

Țările CSI constituie modelul fragmentat al pieței forței de muncă, care a funcționat în perioada economiei planificate sovietice. Alături de modelului respectiv, în funcție de materiile prime, caracteristicile climatice ale regiunilor, agricultură, resurse umane și științifice, exista și elementul integrării controlate ale economiilor statelor Uniunii Sovietice.

Trebuie să tindem spre acele condiții care garantează o creștere a acelor sectoare ale economiei reale, care intră în sfera de aplicare a intereselor noastre naționale: agricultura, industria prelucrătoare, industria transporturilor, educație, tehnologii informaționale. Сreînd condițiile „Acordului cu privire la distribuirea pe piața forței de muncă în Comunitatea Economică Euroasiatică" trebuie să specificăm volumul de producție al bunurilor și serviciilor care vor fi prestate de Republica Moldova și să obținem introducerea cotelor și restricțiilor asupra acestor volume din afara Comunității Economice Euroasiatice. Volumul trebuie să fie indicat pe fiecare an, ceea ce va oferi o garanție Moldovei de a atrage investiții străine și acordul instituțiilor financiare internaționale de a ne oferi credite, deoarece Moldova va avea o piață de desfacere garantată.

Partidele politice, la prima etapă de promovare a Ideii Naționale trebuie să discute și să ajungă la o consolidare în materie de politică externă bazată pe echidistanță în ambițiile politice ale puterilor mondiale și de a construi relația sa cu ei în baza proiectelor economice reciproc avantajoase. Dezvoltarea economică a Republicii Moldova este baza recunoaşterii țării noastre ca stat independent și suveran, un stat care va construi relațiile sale politice, fiind autonomă din punct de vedere economic.

Cetățenii Republicii Moldova sînt dezamăgiţi de clasa politică reprezentată în Parlament. Dezamăgirea dată se bazează pe lipsa de speranță în îmbunătățirea nivelului de trai. Social-democrații propun societăţii moldoveneşti un plan de renaștere a țării, care constituie singura direcție corectă pentru dezvoltarea economiei noastre, vieţii sociale, și suntem ferm convinşi că, în scopul realizării acestuia se va reuşi consolidarea întreagă a societăţii moldoveneşti, iar oamenii vor avea încredere într-o viață mai bună.