Beneficiar: Partidul Social Democrat

Cod fiscal: 1010620005553

Cont bancar destinat cotizațiilor de membru, donațiilor și altor venituri conform legislației în vigoare.

IBAN: MD94ML000002224717721468

BC ”Moldindconbank” S.A., filiala ”Remiz”

Cod bancar: MOLDMD2X317

Cont bancar destinat în exclusivitate subvențiilor de la bugetul de stat.

IBAN: MD87ML000000002251517657

BC ”Moldindconbank” S.A., filiala ”Remiz”

Cod bancar: MOLDMD2X317