Index articole

«UNICA SOLUŢIE - REVOLUŢIE ECONOMICĂ»

PSD - o echipă nouă şi idei noi

Cel de-al XII-lea Congres, a pus bazele modernizării partidului pe principiul respectării democraţiei sociale europene şi a experienţei în lupta politică a membrilor devotaţi partidului, din generaţia superioară, precum şi o nouă generaţie de politicieni perseverenţi şi capabili, care reprezintă astăzi baza cadrelor Partidului Social Democrat din Moldova.

Partidului nostru i s-au alăturat mii de membri, persoane cu dubla cetăţenie, persoane care locuiesc temporar în străinătate, astfel confirmând interesul sporit faţă de ideile partidului,

inspirând încrederea cetăţenilor Moldovei în faptul că venirea la putere a social-democraţilor va putea schimba radical situaţia social-politică din ţară.

In a study of advanced metastatic cancer patients which specifically determined the maximum Web Site Minerals (especially taken in large doses) can cause side effects such as tooth staining, increased.

Evaluând obiectiv ameninţările anului 2010 de alunecare a politicii externe a Alianţei de guvernare spre doctrine unioniste şi de denigrare a trecutului, care leagă poporul moldovenesc de popoarele frăţeşti din spaţiul CSI, Partidul Social Democrat a admis în rândurile sale reprezentanţii organizaţiilor obşteşti şi activişti însemnaţi din grupurile etnice din Moldova. Prin urmare, în ceea ce ţine de componenţa etnică, Partidul Social Democrat, reprezintă forţa politică ce întruchipează unitatea poporului moldovenesc multietnic.

O atenţie deosebită a fost acordată abilităţilor profesionale ale membrilor de partid. În componenţa patidului există persoane, care au demonstrat prin acţiuni că sunt în măsură să aducă rezultate practice, capabile să îndeplinească sarcinile legate de activităţile de guvernare a ţării şi să soluţioneze întreg spectrul de probleme ce s-au acumulat în societate. Membrii partidului reprezintă persoane cu înalte grade ştiinţifice, antreprenori, sportivi de performanţă, oameni de cultură, specialişti cu înaltă experienţă în activitatea socială şi în domeniul jurisprudenţei, animaţi de spiritul patriotic, au constituit principalele atribute în baza cărora au fost admişi în rîndurile partidului nostru.

Partidul Social Democrat pledează pentru independenţa şi neutralitatea Moldovei, identitatea moldovenească a poporului, iar pe potriva convingerilor membrilor săi, este un partid de moldovenişti.

Implicarea membrilor tineri in lupta politică constituie una din priorităţile principale ale partidului. De aceea, noi nu am constrîns participarea tinerilor indecişi, fiind, totodată, cointeresaţi de soarta tinerei generaţii şi am optat pentru nimicirea practicilor de delimitare în promotori ai valorilor comuniste sau liberale. În acest sens, am iniţiat un dialog deschis, prin sprijinirea proiectelor mişcării de tineret "Spiritul timpului", salutînd entuziasmul cu care tinerii au acceptat doctrina social-democrată.

Cel mai important aspect a fost aducerea păturilor social-vulnerabile ale populaţiei, în rândurile partidului nostru, lucru care s-a soldat cu succes. Crearea Sindicatului Independent "Protecţia socială", în cadrul căruia s-au aliniat mai multe organizaţii teritoriale ale Partidului Social Democrat, are ca scop protecţia intereselor tuturor pensionarilor, şomerilor, veteranilor şi studenţilor. Sute de membri ai sindicatului au devenit membri ai Partidului Social Democrat şi numărul acestora este în continuă creştere.

Realizarea proiectelor creării locurilor de muncă în localităţile rurale a determinat formarea organizaţiilor primare teritoriale ale PSD, asigurînd, totodată, prezenţa acestora în primăriile localităţilor respective. Prezenţa partidului în fiecare primărie va spori creşterea numărului membrilor partidului nostru şi ne va permite să mărim numărul localităţilor care împărtăşesc ideologia social- democrată.
În scurt timp, Partidul Social Democrat şi-a găsit aliaţi de încredere şi prieteni în străinătate. Cu siguranţă putem conta pe solidaritatea acestora în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor noastre, avînd sprijinul „Partidului Regiunilor" din Ucraina, PSD din România, partidelor social-democrate din spaţiul CSI, cu care în vara anului 2010 a fost creată o uniune constitutivă, PSD din Germania care ne-a propus un parteneriat, Uniunea Social-Democraţilor a statelor UE, reprezentanţi ai Parlamentului European.

Partidul Social Democrat a distrus monopolizarea discuţiilor Alianţei de guvernare cu reprezentanţii Uniunii Europene, astfel reuşind să-şi prezinte programul unui nou model economic pentru Moldova, în cadrul întrevederii oficiale cu Preşedintele Consiliului European, Prim-Ministrul Belgiei Yves Leterme.

Renovarea Partidului Social Democrat şi poziţionarea acestuia pe arena politică, ne permite să oferim societăţii moldoveneşti o viziune nouă, asupra dezvoltării vieţii social-politice din ţară, în contextul noului statut al Moldovei în strategia geopolitică.