O MOLDOVĂ PUTERNICĂ! O ECONOMIE PUTERNICĂ! O VIAŢĂ MAI BUNĂ!

Stimaţi concetăţeni!

Aveţi în faţă Oferta electorală a Partidului Social Democrat: O MOLDOVĂ PUTERNICĂ – O ECONOMIE PUTERNICĂ – O VIAŢĂ MAI BUNĂ!

Oferta electorală este elaborată în baza documentelor programatice ale PSD, la fel şi ca rezultat al unui dialog multilateral susţinut în cadrul partidului şi cu societatea civilă. S-a ţinut cont de propunerile membrilor de partid, ale experţilor şi cetăţenilor, care au răspuns la invitaţia noastră de a participa la elaborarea Ofertei.

Partidul Social Democrat este dispus să lupte pentru obţinerea majorităţii mandatelor în Parlament şi formarea unui guvern social-democrat, pentru a putea transpune în viaţă Programul O MOLDOVĂ PUTERNICĂ – O ECONOMIE PUTERNICĂ – O VIAŢĂ MAI BUNĂ!

Noi cunoaştem problemele dumneavoastră, deoarece suntem la fel ca şi dumneavoastră. Am obosit şi noi de corupţie, sărăcie, dezmăţ. Ca şi dumneavoastră, vrem şi noi dreptate, vrem să trăim într-un stat puternic şi să ne mândrim de faptul că suntem cetăţenii lui. Vrem o viaţă mai bună pentru noi şi pentru copiii noştri. La fel ca şi dumneavoastră, dorim şi noi să ne construim viitorul aici, acasă.

Suntem convinşi că împreună vom reuşi să edificăm O Moldovă Puternică cu O Economie Puternică. O Viaţă Mai Bună neapărat va veni în fiecare casă, în fiecare familie, la fiecare locuitor al Patriei noastre – Republica Moldova!

OFERTA ELECTORALĂ
A PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT

Republica Moldova, stat tânăr, suveran şi independent, a intrat în mileniul trei purtând enorma povară a multor probleme, depăşite cu succes de statele vecine. În 18 ani de independenţă, Moldova a ajuns să fie Un Stat Slab, cu O Economie Oligarhică, cu O Populaţie Săracă, Pauperizată.

Moldova de astăzi este un stat slab, sau, cum spun politologii, un stat „neîmplinit", cum sunt, de exemplu, Somalia, Ruanda, Liberia. Această stare a ei este condiţionată de mai mulţi factori. Noi nu controlăm teritoriul ţării. O treime din populaţie a plecat peste hotarele ţării în căutare de lucru. O bună parte a populaţiei sunt cetăţeni ai altor state. Organele puterii nu funcţionează, deoarece, contrar prevederilor constituţionale, toată puterea în ţară este concentrată în instituţia prezidenţială, lipsind de împuterniciri celelalte organe ale puterii. Iată de ce Guvernul nu activează în această perioadă grea de criză, aşteptând să vină indicaţii „de sus"; iată de ce Parlamentul este preocupat de lobism, de promovarea intereselor economice ale oligarhilor şi importatorilor, de privatizări dubioase, care şi mai mult ruinează ţara. Justiţia este coruptă, ea adoptând un număr enorm de hotărâri ilegale, subordonată fiind „dreptului de telefon", iar hotărârile judecătoreşti nu se execută.

Moldova de astăzi este un stat slab, deoarece statul nostru se implică abuziv în activitatea antreprenorială, în activitatea administraţiei locale, dar nu o face în interesul poporului şi al societăţii, ci în scopul îmbogăţirii unui mic cerc de oligarhi, devotaţi puterii. În acelaşi timp, statul rămâne pasiv la aşa probleme ca apărarea dreptului la proprietate, susţinerea exportului moldovenesc şi a producătorului autohton, crearea de noi locuri de muncă. Statul nu poate şi nu doreşte să stopeze dezmăţul funcţionarilor, corupţia. Mijloacele de informare în masă nu sunt independente şi, din această cauză, sau reflectă starea de lucruri neobiectiv, sau, pur şi simplu, se transformă în mijloace de propagandă.

Moldova de astăzi este un stat slab, deoarece Puterea este formată nu ţinându-se cont de voinţa poporului, ci de voinţa unui cerc îngust de oligarhi. Pe parcursul a 18 ani, cei aflaţi la putere au făcut totul pentru a îndepărta Poporul de la conducerea statului, pentru a-i lipsi pe moldoveni de dreptul de a controla puterea, cheltuirea banilor publici, pentru a închide accesul la o Justiţie dreaptă. În consecinţă, cetăţeanul moldovean simplu, omul care nu are relaţii şi bani, a rămas fără de apărare în faţa dezmăţului funcţionarilor, importatorilor şi oligarhilor.

Moldova de astăzi este un stat slab, deoarece noi am fost lipsiţi de dreptul de a studia istoria noastră, de a ne iubi pământul natal, de a ne mândri cu ţara noastră. Cuvântul „patriotism" a ajuns să fie un cuvânt de ocară pentru partidele liberale, care nu doresc ca Moldova să fie o ţară independentă, suverană, unitară şi neutră. Ei ne insuflă cu insistenţă ideea precum că noi trebuie să renunţăm la independenţa noastră, să intrăm în NATO şi să devenim o forţă de muncă ieftină pentru alte state. Mai mulţi membri ai partidelor liberale deja participă activ la alegerile în senatul român. Comuniştii, abordând doar prin cuvinte tema patriotismului, în realitate au împins peste hotare circa un milion de oameni, au distrus ramurile de producţie moldoveneşti, au lipsit pedagogii şi medicii, pensionarii şi invalizii de mijloace de existenţă.

Un stat slab ajunge uşor ostatic al oligarhilor şi al Economiei Oligarhice. Comuniştii şi liberalii au creat o altă Moldovă – Moldova Oligarhică, ţara în care cetăţeanul de rând este lipsit de orice protecţie din partea statului. Ei au creat o Moldovă fără de locuri de muncă, fără de un salariu decent.. Ei au construit o Moldovă în care cei mai bogaţi şi cei mai corupţi sunt anume conducătorii de astăzi ai ţării. Ei au construit o Moldovă, în care un procent dintre toate familiile deţine mai mult de 80% din bogăţia ţării.

Puterea, aflată în serviciul marilor oligarhi, a demodernizat, a deindusrializat şi a deurbanizat ţara. Prin „efortul" liberalilor şi al comuniştilor, Moldova s-a reîntors în epoca feudalismului. Marii monopolişti „au achiziţionat" de la stat sau au acaparat pe căi ilicite cele mai profitabile segmente ale pieţei de desfacere, care astăzi se află sub controlul lor nemijlocit. Aceasta le permite să obţină supraprofituri de miliarde de lei.

Pentru a-i distruge pe micii întreprinzători, au fost create 56 de organe de control, care îi terorizează, în primul rând, pe ţărani, pe fermieri, pe brutari. Pentru ca să distrugă întreprinderile, puterea stabileşte taxe vamale mici pentru importatori, pentru acei care au umplut piaţa noastră de desfacere cu mărfuri de import ieftine, dar de proastă calitate.

O Moldovă Slabă înseamnă cea mai săracă ţară din Europa. Moldova a ajuns să fie astăzi o zonă pauperizată. În 8 ani de zile ea a parcurs „pe calea reformelor" distanţa de la una din cele mai sărace ţări din Europa la cea mai săracă ţară din Europa. 72% din populaţie trăieşte sub pragul sărăciei. Puterea a introdus aşa-numitul „impozit pentru gastarbeiteri", coborând rata de schimb a dolarului (în 2006 – 13,20 lei, în 2007 – 11, 00 lei, în 2008 – 10 lei). În acelaşi timp, preţurile la produsele alimentare au crescut de câteva ori. „Impozitul pentru gastarbeiteri" nu-i nimic altceva decât o jefuire directă şi cinică a populaţiei ţării.

Aşadar, dacă facem abstracţie de retorica pseudo-democrată şi de declaraţiile triumfaliste ale actualei puteri, înţelegem că:

Moldova de astăzi este O Moldovă Slabă, cu o Economie Oligarhică de Consum şi cu o Populaţie Pauperizată.

Bogaţii mai bogaţi, săracii mai săraci
• 72% din populaţie trăieşte sub limita sărăciei;
• 1% din populaţie deţine 80% din bogăţiile ţării;
• Salariile minime sunt de peste 100 de ori mai mici decât salariile şefilor;
• Pensia minimă e de 9 ori mai mică decât pensia deputaţilor sau a membrilor Guvernului.
Dezmăţul corupţiei şi al birocraţiei
• Peste 90% din populaţie consideră corupţia o problemă mare sau foarte mare.
• Avem peste 60.000 de birocraţi - mai mulţi decât întreprinderi;
• Avem 56 organe de control;
• Avem peste 5.000 de servicii oferite de stat contra plată suplimentară din buzunarele cetăţeanului.
Distrugerea statului
• Stat dezbinat, care nu-şi controlează hotarele;
• Mai mult de 1 milion de cetăţeni au plecat din ţară şi încă un milion vrea să obţină altă cetăţenie;
• Cea mai săracă ţară din Europa;
• Regim autoritar, în care preşedintele controlează toate ramurile puterii.
Distrugerea economiei
• Transferurile cetăţenilor de peste hotare într-un an sunt mai mari decât toate investiţiile în 17 ani, fiind orientate spre importuri, nu spre dezvoltare economică;
• Promisiunea de a crea 300.000 locuri de muncă "s-a încununat" cu lichidarea, conform diferitelor estimări, de la 500.000 până la 700.000 locuri de muncă;
• Bugetul de stat este, în mare parte, format din transferurile de peste hotare;
• Salariile sunt de 3-5 ori mai mici decât în ţările vecine.
• PIB-ul pe cap de locuitor este cel mai mic din Europa.
• Micul business e distrus, în schimb sunt încurajaţi oligarhii.
Distrugerea satului
• 3 din 4 sărăci locuiesc la sate;
• Doar 44,5% din populaţia rurală are acces la apă potabilă calitativă;
• Programul de gazificare a satelor s-a dovedit a fi o hoţie adevărată. Conectarea la reţelele de gaz costă 10.000 - 30.000 lei;
• 90% din drumuri sunt distruse, cu termenul de exploatare depăşit;
• Anual se reduce numărul de şcoli, spitale, policlinici la sate.
Distrugerea familiei
• Mortalitatea întrece cu mult natalitatea. Astfel, în 2007 au murit cu 3200 oameni mai mult decât s-au născut.
• Suntem pe primul loc în Europa după numărul de divorţuri – peste 50% din numărul total al căsătoriilor;
• Peste 40% din numărul total al emigranţilor (peste 1 milion de oameni) sunt femei;
• Peste 300.000 de copii trăiesc fără unul sau fără ambii părinţi.
MOLDOVA ÎN CARE CREDEM:
O MOLDOVĂ PUTERNICĂ - O ECONOMIE PUTERNICĂ - O VIAŢĂ MAI BUNĂ!
În cadrul întâlnirilor, cetăţenii deseori ne întreabă: poate oare Republica Moldova din cea mai săracă ţară a Europei să devină o ţară puternică, prosperă, cu demnitate şi dreptate pentru cetăţenii ei?

Partidul Social Democrat este convins: Moldova nu numai că poate, dar neapărat va deveni!

Misiunea Partidului Social Democrat este de a crea în ţară condiţiile necesare – economice, sociale şi politice, care vor permite asigurarea unui nivel de viaţă demn pentru cetăţenii Republicii Moldova. Anume astfel se manifestă patriotismul nostru.

Moldova are nevoie de idei pragmatice, la baza cărora ar sta constructivismul şi coeziunea, care ar stimula dezvoltarea ţări. Aceste idei trebuie să fie în egală măsură atractive pentru majoritatea populaţiei ţării, indiferent de apartenenţa etnică, religioasă sau de statutul social.

Aceste idei în egală măsură trebuie să fie percepute pozitiv în regiunile de nord, centru, sud ale Moldovei, în municipiul Chişinău, Găgăuzia, regiunea transnistreană. Ele trebuie să satisfacă aspiraţiile materiale şi spirituale ale societăţii. Există astăzi asemenea idei? Desigur că există.

Aceste idei sunt concentrate în Oferta electorală a Partidului Social Democrat "O MOLDOVĂ PUTERNICĂ - O ECONOMIE PUTERNICĂ - O VIAŢĂ MAI BUNĂ!"

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este o Moldovă în care solidaritatea funcţionează pentru a da şanse egale tuturor cetăţenilor, în care progresul economic conduce la creşterea bunăstării oamenilor.

O Moldovă în care dreptatea socială este valoarea principală şi incontestabilă.

O Moldovă cu O Economie Puternică de dezvoltare, cu standarde înalte de producere şi consum.

O Moldovă cu un înalt nivel de educaţie, cultură şi ocrotire a sănătăţii, în care toţi copiii au acces la studii, iar bătrânii duc un trai decent.

O Moldovă cu politicieni responsabili, capabili să ofere ţării noi direcţii strategice şi viziuni noi.

O Moldovă puternică şi responsabilă în plan extern, care îşi apără interesele naţionale şi îşi îndeplineşte cu fermitate toate angajamentele.

O Moldovă care îşi recâştigă încrederea în sine şi îşi regăseşte locul meritat printre ţările civilizate.

Credem într-o MOLDOVĂ PUTERNICĂ, demnă şi sigură de destinul ei naţional şi european!

Credem într-o MOLDOVĂ PUTERNICĂ, respectată în întreaga lume!

Credem într-o MOLDOVĂ PUTERNICĂ, mândră de istoria şi tradiţiile sale şi capabilă să-şi construiască un viitor mai bun şi mai drept!

Chemăm pe toţi acei care doresc un viitor mai bun pentru ţară să ni se alăture, ca împreună să edificăm o MOLDOVĂ PUTERNICĂ, în care fiecare cetăţean să tindă să muncească acasă şi să se mândrească cu ţara lui!

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ – O VIAŢĂ MAI BUNĂ

O VIAŢĂ MAI BUNĂ - înseamnă salarii, pensii, burse decente, care sunt garanţia libertăţii personale a cetăţeanului. Un cetăţean sărac nu poate fi liber, o ţară nu poate fi bogată atunci când cetăţenii sunt săraci. Un stat nu poate fi democratic atâta timp cât majoritatea populaţiei îndură lipsuri şi nevoi. De aceea prosperitatea este fundamentul pe care se edifică statul, naţiunea şi democraţia.

O VIAŢĂ MAI BUNĂ - înseamnă creştere economică calitativă şi durabilă, economie competitivă, mărfuri şi servicii de calitate, produse de întreprinderile autohtone, care sunt solicitate pe pieţele internaţionale.

O VIAŢĂ MAI BUNĂ – este atunci când creşterea economică conduce la majorarea nivelului de viaţă al oamenilor de rând şi nu doar al unui grup îngust de oligarhi.

OMUL – VALOAREA SUPREMĂ

Pensii şi Salarii Demne
Salariul mediu în Moldova este de 5 ori mai mic decât în Rusia, de 3,5 ori mai mic decât în Belarusi, aproape de 3 ori mai mic decât în România şi Ucraina. Pensia medie reprezenta în 2008 mai puţin de 20% din salariul mediu, deşi standardul UE e de 60%! Mai mult ca atât, pensia medie în Moldova este de 9 ori mai mică decât pensia deputatului, ministrului, care reprezintă 75% din salariul acestuia. În 2008, pensia medie a fost de 640 de lei, pe când minimul de existenţă - 1500 lei.
Rezultatul guvernării comuniste: o jumătate din cei care pot munci activează peste hotare, iar bătrânii sunt lăsaţi să moară în sărăcie.
O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care fiecare om care poate munci are un loc de muncă bine plătit!
O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care fiecare om care a muncit are o pensie demnă şi o bătrâneţe asigurată!
Partidul Social Democrat propune:
• Crearea de către stat a nu mai puţin de 100 de mii de locuri de muncă, pentru ca spre finele anului 2012 majoritatea cetăţenilor care lucrează peste hotare să se poată întoarce în Patrie;
• Stabilirea imediată a salariului minim oficial, inclusiv şi pentru bugetari, de la 600 de lei astăzi la nivelul minimului de existenţă – 1500 de lei. Iar către anul 2012 – majorarea până la nivelul coşului minim de consum, însă nu mai puţin de 2500 de lei;
• Majorarea, în decurs de un an, a salariului mediu, inclusiv pentru bugetari, până la 4000 de lei, iar către anul 2012 – până la 10 000 de lei;
• Majorarea pensiei minime până la nivelul minimului de existenţă, dar nu mai puţin de 1500 de lei;
• Majorarea pensiei medii până la nivelul coşului minim de consum, dar nu mai puţin de 2500 de lei, cu o indexare ulterioară, corelată la inflaţie, la salariul mediu şi la creşterea preţurilor la serviciile sociale;
• Compensarea cu 50% a creşterii preţurilor pentru persoanele cu venituri mai mici decât minimuul de existenţă.
Scopul primordial al politicii PSD este atingerea nivelului mediu european de viaţă pentru majoritatea absolută a cetăţenilor Republicii Moldova.
Familia – baza societăţii
În ultimii ani peste un milion de cetăţeni au părăsit ţara, fiind în căutare de muncă. În rezultat, sute de mii de copii nu-şi văd părinţii cu lunile sau cu anii. Plecarea peste hotare a unuia dintre părinţi a condus la distrugerea a ceea ce avem mai scump – familia, copiii. Moldova a ocupat primul loc din Europa după numărul divorţurilor, care a depăşit cifra 50% din numărul total al căsătoriilor. La recensământul din 2004, circa 120 mii persoane s-au declarat căsătorite neoficial. În consecinţă, în 2006, fiecare al patrulea copil era născut în afara familiei. Indemnizaţiile acordate de stat acoperă doar 30% din cheltuielile reale pentru întreţinerea copilului şi doar 10% din coşul minim de consum.

Rezultatul guvernării comuniste: distrugerea familiei.

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara n care copiii şi familia sunt valori supreme şi sunt percepute ca patrimoniu naţional!

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care statul asigură real protecţia socială a familiei, iar familia este fundamentul societăţii!

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care cheltuielile pentru educaţie şi îngrijirea copiilor nu sunt considerate o povară, ci sunt percepute ca o prioritate naţională de importanţă majoră!

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care nu pot fi copii vagabonzi, copii orfani, copii abandonaţi de părinţi şi lipsiţi de grija statului!

Partidul Social Democrat propune:
• Acordarea Premiului Matern, în mărime de 20 000 de lei, la naşterea celui de-al doilea şi al următorului copil;
• Majorarea, de 5 ori, a indemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copiilor - până la 2000 lei;
• Majorarea, minimum de trei ori, adică de la 200 la 600 lei, a alocaţiilor acordate mamelor singure;
• Acordarea mamelor singure, care lucrează, a salariului al 13-lea pentru copiii de vârstă şcolară (până la 16 ani) pentru compensarea cheltuielilor la procurarea rechizitelor şcolare;
• Majorarea alocaţiilor de recalificare pentru femeile revenite din concediile de îngrijire a copiilor;
• Scutirea familiilor cu 4 şi mai mulţi copii de plata tuturor impozitelor;
• Majorarea, de 3 ori, a indemnizaţiilor pentru întreţinerea copiilor invalizi, precum şi pentru întreţinerea părinţilor invalizi;
• Elaborarea şi realizarea programului de renunţare treptată la sistemul de internate pentru copii orfani, prin stimularea integrării acestora în case de copii de tip familial, familii adoptive şi stimularea materială respectivă a acestora.
• Asigurarea tratamentului gratuit integral pentru copii.
Viitorul copiilor – viitorul Moldovei

Conform datelor UNICEF, fiecare al treilea copil din Moldova creşte fără unul sau fără ambii părinţi, ei aflându-se la lucru peste hotare. Peste 12 000 de copii se află în orfelinate, 85% din ei provin din familii sărace. Dacă în anul 2000 aveam 631.263 de elevi şi liceeni, în 2007am avut doar 460.951.

Rezultatul guvernării comuniste: copii abandonaţi, traficaţi, narcomani, vagabonzi.

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara care garantează tuturor copiilor dreptul la o copilărie fericită şi la un viitor asigurat social!

Partidul Social Democrat propune:
• Asigurarea fiecărei localităţi cu instituţii preşcolare şi cu locuri necesare pentru toţi copiii de vârstă preşcolară. Restabilirea a câte 100 de instituţii preşcolare anual;
• Asigurarea cu locuinţe şi ajutor social a familiilor tinere cu doi şi mai mulţi copii;
• Restabilirea sistemului centrelor de creaţie a copiilor în oraşele şi localităţile săteşti, asigurarea lor cu baza tehnico-materială necesară şi cu specialişti calificaţi;
• Elaborarea şi realizarea acţiunilor urgente şi decisive pentru lichidarea vagabondajului juvenil, prevenirea traficului de copii, alcoolismului, narcomaniei şi criminalităţii în rândul copiilor;
• Crearea condiţiilor maxim favorabile pentru accesul tuturor copiilor la educaţie de calitate la toate nivelurile;
• Crearea condiţiilor pentru promovarea modului sănătos de viaţă la copii şi tineri, formarea deprinderilor de practicare a sporturilor şi culturii fizice;
• Crearea condiţiilor pentru reîntoarcerea părinţilor plecaţi la munci peste hotare, crearea a câte 100 de mii de locuri de muncă pe an.
Investiţii în viitorul ţării

Actuala guvernare a declarat un adevărat război sistemului de învăţământ. Dacă în 2000 aveam 47 instituţii de învăţământ superior, atunci în 2006 numărul lor s-a redus la doar 31; în 2000 aveam 60 de colegii, în 2007 – doar 49, în 2000 aveam 1566 de şcoli, licee, gimnazii, în 2007 - doar 1539. În universităţi au fost introduse plafoane rigide de înmatriculare a studenţilor, care nu lasă nicio şansă pentru copiii săraci. În rezultat, numărul copiilor din familiile sărace, înmatriculaţi la universităţi, e de 8 ori mai mic decât al celor din familiile bogate. Dacă în 2000 erau 30903 studenţi la buget, în 2007 – doar 25062.
Conform ultimelor date statistice, 3 din patru tineri doresc să părăsească pentru totdeauna ţara lor. Nivelul şomajului în rândurile tinerilor cu vârsta de 15 – 29 de ani a atins cota de 36%. În oraşe această cifră e şi mai mare – circa 39%. După absolvirea clasei a IX-a, circa 15 mii de tineri îşi întrerup instruirea de mai departe, fără să aibă o profesie.

Rezultatul guvernării comuniste: îngrădirea accesului la studii al celor săraci şi analfabetizarea generală a populaţiei.

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care toţi copiii frecventează şcoala şi au posibilitatea să-şi continue studiile în universităţi, indiferent de veniturile şi posibilităţile părinţilor lor!

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, ai şcolilor medii de specialitate şi ai şcolilor medii deţin o profesie modernă şi au perspective de a se angaja la muncă în Patrie!

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care pedagogii sunt respectaţi, au o pregătire bună şi nu sunt nevoiţii să se gândească cum să supravieţuiască până la următorul salariu!

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care sunt realizate investiţii în om, în sănătate şi educaţie, în cunoştinţe moderne şi în dezvoltarea fizică şi spirituală a cetăţenilor. Este o societate bazată pe cunoştinţe şi pe deţinerea celor mai noi şi mai progresiste tehnologii!

Partidul Social Democrat propune:
• Adaptarea sistemului de învăţământ mediu şi superior la standardele europene;
• Conferirea statutului de funcţionar public lucrătorilor din domeniul educaţiei;
• Majorarea salariului minim al pedagogilor şi al lucrătorilor din ştiinţă până la nivelul salariului mediu pe economie – 3000 de lei, iar către anul 2012 – până la 7000 de lei;
• Aplicarea sistemului comenzii de stat pentru instituţiile de învăţământ superior în scopul satisfacerii necesităţilor de cadre ale statului. Acordarea de studii superioare gratuite la specialităţile necesare pentru dezvoltarea economiei, a sferei sociale şi pentru organele administrării de stat;
• Majorarea numărului de locuri bugetare în universităţi anual cu 2500;
• Asigurarea obţinerii unei profesii în perioada ultimilor doi ani de studii în şcoala medie; restabilirea în acest scop a centrelor tehnologice din fiecare raion, în care, venind după ore, elevul ar avea posibilitatea să studieze o profesie;
• Rezolvarea problemei angajării absolvenţilor prin stimularea întreprinderilor care angajează în câmpul muncii tineri specialişti;
• Repararea şi modernizarea tuturor instituţiilor preşcolare, şcolare şi profesional-tehnice, conectarea lor la apeducte, canalizare, reţelele electrice, precum şi la sistemele de încălzire sau asigurarea cu sisteme autonome de încălzire;
• Participarea în programe internaţionale de schimb de elevi, studenţi şi profesori cu ţările Uniunii Europene, CSI şi SUA;
• Elaborarea şi implementarea unui sistem de acţiuni orientat spre dezvoltarea educaţiei la toate nivelurile, în scopul edificării societăţii informaţionale moderne;
• Crearea tehnoparcurilor şi a incubatoarelor de afaceri studenţeşti;
• Majorarea numărului de burse sociale pentru studenţii din familiile cu venituri mici;
• Majorarea burselor studenţeşti până la 1000 de lei, iar în perspectivă - până la nivelul minimului de existenţă;
• Repararea şi înnoirea tuturor căminelor studenţeşti în 4 ani;
• Stimularea relaţiilor de parteneriat între sectorul economic al ţării şi universităţi, colegii, şcoli profesionale;
• Introducerea creditării preferenţiale cu dobânzi minime pentru studenţii care nu dispun de posibilitatea de a achita contractele de studii;
• Anularea limitei de înmatriculare în Universităţi.
Investiţia în tineri

Conform sondajelor, 3 din 4 tineri vor să plece temporar sau pentru totdeauna din ţară. Şomajul printre tinerii cu vârsta între 15 şi 29 de ani este de circa 36%. În oraşe, cifra este şi mai mare - 39%. După clasa a IX-a, circa 15.000 de tineri părăsesc sistemul de învăţământ, fără să capete o calificare profesională.

Rezultatul guvernării comuniste: tineri fără perspective

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care tineretului îi este garantat un viitor asigurat social.

O MOLDOVĂ SOCIALĂ este ţara în care fiecare tânăr, indiferent de nivelul veniturilor familiei sale şi de starea socială, are şanse egale la educaţie, locuinţă, informaţie, acces la Internet, la studierea minimum a unei limbi străine, la un computer personal, la un loc de muncă bine plătit şi posibilitatea de a se ocupa de lucrul preferat, la un mod sănătos de viaţă şi practicarea sporturilor.

Partidul Social Democrat propune:
• Iniţierea Programului naţional „Locuinţă accesibilă", în cadrul căruia vor fi construite anual până la 1000 de locuinţe pentru familiile tinere;
• Asigurarea subvenţionării de către stat a dobânzilor pentru creditele ipotecare de procurare a locuinţelor pentru familiile tinere;
• Acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici care angajează în serviciu tineri specialişti;
• Acordarea pentru tinerii specialişti angajaţi în localităţile rurale a compensaţiilor pentru cărbune, gaz, lemne, cazarea în cămine, precum şi acordarea de subvenţii pentru construcţia de locuinţe.
Medicina pentru toţi şi pentru fiecare

Dacă iniţial poliţa de asigurare avea un cost de 441 de lei sau 2% +2% (2% achitate de salariat, altele 2% - de angajator, dar, de fapt, tot din contul salariatului), astăzi costul acesteia a crescut de 6 ori şi a atins 2637 de lei sau 3%+3%, adică 6%. Bugetul medicinei asigurate a crescut mai mult de 5 ori, dar numărul şi calitatea serviciilor medicale, ale medicamentelor gratuite, salariul lucrătorilor medicali au rămas aproape aceleaşi. Mai mult ca atât, în sate au dispărut practic punctele medicale, spitalele săteşti, policlinicile, dispar instituţiile medicale private. Numărul spitalelor a scăzut de la 132 la 84. Dacă în 2000 au fost efectuate aproximativ 28.000.000 de vizite la medici, în 2007 această cifră a scăzut la 22 200 000. Dacă în 2000 au fost efectuate 1.500.000 de vizite de către medici la domiciliul pacienţilor, atunci în 2007 cifra a scăzut până la 904.072, adică cu 600 mii mai puţin! Aceasta vorbeşte de lipsa cadrelor medicale, reducerea drastică a accesibilităţii populaţiei la serviciile medicale şi de faptul că profilaxia bolilor social condiţionate este minimală. Ca efect, în Moldova, au crescut de peste două ori cazurile de tuberculoză, se răspândesc bolile oncologice şi SIDA. Circa 30% din decese au loc la vârsta aptă de muncă.

Rezultatul guvernării comuniste: serviciile medicale au devenit mai scumpe, iar calitatea şi accesul la ele – mai proaste.

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care oamenii au acces liber la medicamente compensate de calitate, în care poliţa de asigurare medicală garantează compensarea deplină a cheltuielilor pentru tratament!

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care omul nu este lăsat să moară în stradă sau în propriul apartament doar pentru că Spitalul de Urgenţă nu are benzină, iar cetăţeanul nu are poliţă de asigurare medicală!

Partidul Social Democrat propune:
• Includerea tuturor serviciilor medicale obligatorii în poliţa de asigurare medicală cu scopul de a permite tuturor accesul la ele;
• Crearea, în instituţiile medicale, a funcţiei de avocat-consultant, care să protejeze şi să consulte pacienţii din contul CNAM;
• Restabilirea sistemului de controale medicale anuale obligatorii şi gratuite pentru cetăţeni;
• Asigurarea localităţilor rurale cu personal medical şi puncte farmaceutice. La prima etapă - formarea echipelor medicale mobile, care se vor deplasa, după un grafic prestabilit, în localităţile rurale, pentru a acorda populaţiei asistenţă de diagnosticare şi tratament gratuit;
• Instituirea unui control strict al calităţii serviciilor medicale şi al preţurilor medicamentelor;
• Majorarea pachetului de servicii medicale prestate cetăţenilor ţării fără plată;
• Acordarea de compensaţii de către stat pensionarilor, veteranilor şi invalizilor, în volum total, pentru cele mai necesare medicamente;
• Crearea Fondului de Stat abilitat cu sarcina de a atrage investiţii străine şi autohtone pentru înzestrarea cu utilaj medical modern a tuturor instituţiilor medicale, în special, raionale;
• Pregătirea specialiştilor pentru sfera ocrotirii sănătăţii pe baza celor mai avansate realizări ale medicinei;
• Crearea unui sistem informaţional viabil, fapt ce ar permite medicului să acorde mai multă atenţie pacientului şi acordarea asistenţei medicale calitative în orice localitate a ţării;
• Stimularea activă a asigurărilor medicale private de alternativă;
• Majorarea salariilor medicilor până la nivelul salariului mediu pe economie.
Renaşterea culturii

Cultura se află într-o situaţie deplorabilă. Susţinerea de către PCRM a unor instituţii teatrale în parte se termină, de obicei, cu tentative de angajare politică a acestora în serviciul puterii. Mulţi scriitori, regizori, artişti sunt hărţuiţi, batjocoriţi de putere. Dar pentru a părea apropiată de cultură guvernarea se dă în spectacol cu acţiuni de factură joasă gen „Caravela culturii", finanţata din Bugetul de stat - peste 2 milioane lei, în timp ce toate teatrele din Moldova primesc doar 700.000 lei.

Rezultatul guvernării comuniste: degradarea culturii, pierderea valorilor culturale naţionale.

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care cultura este elementul cheie în procesul de consolidare a poporului, în atingerea stabilităţii sociale şi a concilierii naţionale.

Partidul Social Democrat propune:
• Elaborarea Strategiei de finanţare bugetară, mecenat şi sponsorizare a culturii;
• Crearea unor fonduri de stat şi publice pentru susţinerea culturii autohtone, identificarea diverselor surse de finanţare şi asigurare materială a personalităţilor culturii moldoveneşti;
• Elaborarea unui proiect de lege special privind statutul artistului în Republica Moldova;
• Renaşterea reală a Studioului cinematografic "Moldova-film". Finanţarea de către stat a peliculelor cu tematică patriotică;
• Contribuţia activă a statului la reactivarea muzeelor;
• Atragerea finanţării de stat, internaţionale şi interne pentru deschiderea la sate şi în centrele raionale a teatrelor, cluburilor, caselor de cultură, cinematografelor, bibliotecilor, librăriilor, centrelor de Internet.

Satelor moldoveneşti – condiţii de viaţă ca la oraş

Programul guvernării lui Tarlev "Satul Moldovenesc" a eşuat, fără ca măcar realizarea lui să fi început. 3 din 4 oamenii săraci locuiesc la sat. Salariile în agricultură sunt cele mai joase pe economia naţională - circa 1400 lei, în timp ce coşul minim de consum este de peste 2500 de lei. Pensiile din agricultură sunt cele mai mici din economie, deşi munca este cea mai grea. În agricultură, doar 26% din venituri provin din activitatea salarizată. Aprovizionarea cu gaze este de 5 ori mai mică faţă de oraş, cu apă – de 7 ori, cu apă caldă – de 12 ori, cu computere - de 8 ori mai mică, cu telefonie fixă - de 2 ori. Doar 44,5% din populaţia rurală are acces la apă potabilă de calitate. Programul de gazificare a satelor Moldovei a degenerat într-o adevărată hoţie. Deşi, iniţial, se vorbea despre conectarea gratuită sau la preţuri simbolice, conectarea la reţelele de gaz costă de la 10.000 până la 30.000 lei, preţurile fiind umflate de firmele intermediare.

Rezultatul guvernării comuniste: distrugerea totală a satului!

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care satele moldoveneşti vor depăşi situaţia actuală de delăsare, pustiire, ruinare şi sărăcie şi vor păşi pe calea dezvoltării accelerate, modernizării şi prosperării!

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care nu va mai exista o deosebire esenţială între sate şi oraşe, între diverse regiuni ale ţării!

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care locurile de muncă, investiţiile, bibliotecile, infrastructura comercială şi culturală vor fi concentrate nu doar în capitală, dar vor deveni un element obişnuit şi nelipsit al vieţii centrelor raionale şi satelor!

Partidul Social Democrat propune:

• Realizarea, în 3 ani, a programului de gazificare totală a satelor moldoveneşti, inclusiv a gospodăriilor individuale, din contul Companiei "Moldovagaz";
• Asigurarea tuturor satelor moldoveneşti cu apă potabilă şi cu fântâni arteziene;
• Construcţia a trei uzine de prelucrare a deşeurilor – în Chişinău, Bălţi şi Comrat; asigurarea tuturor satelor şi centrelor rationale cu instalaţii moderne pentru colectarea şi transportarea deşeurilor la aceste uzine;
• Crearea, din contul mijloacelor bugetare, a unui Fond special pentru stimularea atragerii de granturi şi investiţii străine în scopul dezvoltării infrastructurii rurale: drumuri, apeducte, gazoducte şi canalizare;
• Crearea, în fiecare raion, cu susţinerea statului, a centrelor de păstrare şi prelucrare a producţiei agricole, ea fiind achiziţionată de la fermierii şi producătorii agricoli de pe loc;
• Oferirea de către stat a finanţării cu facilităţi şi a utilajului tehnologic întreprinderilor rurale mici, pentru uscarea, congelarea şi conservarea producţiei agricole;
• Crearea, cu susţinerea statului, a uzinelor de producere a nutreţurilor combinate; crearea de complexe zootehnice pentru asigurarea vânzării producţiei, în scopul înlocuirii pe piaţa autohtonă de desfacere a cărnii de import cu carne proprie;
• Asigurarea locuitorilor de la sate cu animale de rasă pentru crearea de mici ferme zootehnice;
• Crearea unei reţele de pieţe agricole de stat, cu oferirea gratuită a locurilor producătorilor rurali.
O MOLDOVĂ PUTERNICĂ – O ECONOMIE PUTERNICĂ
De la economia de consum - la economia de dezvoltare
Guvernarea afirmă că a crescut Bugetul de stat. Acesta, însă, se formează din impozite indirecte – TVA, taxe de import şi accize, care se încasează de vamă la importul mărfurilor. Guvernarea se laudă că investiţiile în economie au depăşit 1 miliard de dolari. Şi asta în toţi 18 ani! Pe când cetăţenii noştri care lucrează peste hotare au transferat doar în ultimii 8 ani, prin canale oficiale, 5 miliarde 461 de milioane 830 de mii de dolari. Dacă luăm în calcul şi banii aduşi personal sau trimişi cu autobuzul şi cu trenul, această sumă va creşte de munimum 2 ori. Mai mult de 10 miliarde de dolari SUA.
Guvernarea spune că PIB-ul ţării creşte constant. Dar cu aşa viteză de creştere doar în 2020 vom atinge abia nivelul anului 1990! Importul este de 3 ori mai mare ca exportul. Dacă în anul 2000 Moldova exporta 1000 de grupuri tarifare, astăzi - doar 700.
Dependenţa energetică a ţării e permanent în creştere şi astăzi atinge 95%. Centralele termoenergetice de la noi consumă de două ori mai multe gaze decât cele europene. Cheltuielile pentru energie reprezintă 30% din PIB. Consumul energiei la 1 unitate din PIB este de 3-4 ori mai mare decât în Occident.
Circa 90% din drumuri au termenul de exploatare depăşit, iar finanţarea reparaţiilor şi întreţinerii e la nivelul de doar 10%. Or, trebuie de investit sute de milioane de lei anual.
Emigraţia a căpătat proporţii catastrofale – anual părăsesc ţara peste 100 de mii de oameni. Numai în 3 ani, între 2004 -2007, cifra emigranţilor s-a majorat cu 300 de mii! În total, peste un milion de cetăţeni apţi de muncă au părăsit ţara şi muncesc pentru economia altor state. Dacă procesul nu va fi stopat, în ţară vor rămâne doar guvernanţii şi pensionarii.
Modelul economic, implementat în ultimii ani de guvernare, bazat pe consumul intern şi transferurile cetăţenilor noştri de peste hotare, este unul depăşit şi inuman.
Rezultatul guvernării comuniste: "miracolul economic moldovenesc" - exportul moldovenilor şi importul de mărfuri", ruinarea cu desăvârşire a sectorului de producere moldovenesc.
O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara cu o Economie Puternică, în care politicile economice sunt orientate spre satisfacerea intereselor maselor largi ale populaţiei!
O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara cu o Economie de Dezvoltare, în care statul construieşte uzine şi fabrici, investeşte activ în crearea de noi locuri de muncă, susţine producătorul autohton şi exportatorii, dar nu şi pe importatori!
O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care baza economiei o constituie businessul mic şi mijlociu, iar monopolurule sunt reglementate riguros de către stat!
O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara cu o economie competitivă, care valorifică şi foloseşte plenar avantajele economice şi geografice ale "podului dintre Orient şi Occident"!
Partidul Social Democrat propune:
• Dezvoltarea în ritmuri accelerate a industriei, în primul rând, a ramurilor dotate cu tehnologii moderne, prin iniţierea de către stat a proiectelor de producere prioritare, asigurarea participării statului la aceste proiecte şi atragerea investiţiilor în acest sector;
• Stimularea de către stat a eforturilor de creare a întreprinderilor orientate spre exportul producţiei în cadrul comerţului asimetric cu Uniunea Europeană şi în cadrul comerţului liber cu CSI;
• Limitarea importurilor, în primul rând, a produselor alimentare, care pot fi fabricate şi în ţara noastră. Susţinerea reală a producătorilor autohtoni şi a exportatorilor;
• Crearea complexului agroindustrial modern cu ciclu complet de înaltă valoare, inclusiv prin investirea de către stat în întreprinderile de prelucrare a producţiei agricole;
• Investiţii de stat pentru modernizarea centralelor termoelectrice, cu scopul de a reduce de 2,5 ori consumul de gaze, de a reduce pierderile la sistemele de încălzire şi de aprovizionare cu apă fierbinte;
• Reducerea dependenţei energetice prin dezvoltarea producerii pe loc a energiei din contul surselor de alternativă şi regenerabile;
• Investiţii de stat şi internaţionale pentru construcţia de drumuri naţionale şi regionale moderne;
• Construirea centrelor de logistică în localităţile de graniţă pentru asigurarea transportului tranzitar internaţional al fluxurilor de mărfuri;
• Crearea unei Companii naţionale pentru locuinţe, cu scopul păstrării şi dezvoltării ramurii de construcţii şi de producere a materialelor de construcţie;
• Dezvoltarea sectorului de comunicaţii electronice şi tehnologii informaţionale, cu o pondere înaltă a valorii adăugate în produsul final, cu un grad înalt de aplicare a realizărilor ştiinţifice şi a forţei de muncă calificate;
• Dezvoltarea turismului naţional – promovarea reală a programelor de stat privind turismul rural, vinicol şi ecologic.
PSD este convins că doar prin consolidarea rolului statului în economie este posibil de a crea anual nu mai puţin de 100 de mii de noi locuri de muncă, pentru ca în decurs de 4 ani majoritatea cetăţenilor care lucrează peste hotarele ţării să se întoarcă în Patrie.

Producerea agroindustrială modernă
"Este bine pentru ţăran, este bine pentru ţară!"

În ultimii ani, în Moldova s-a redus brusc producerea agroindustrială, care astăzi alcătuieşte 16% din PIB. Aceasta în condiţiile când la sate trăiesc 62% din populaţia ţării. Acest lucru s-a întâmplat din cauză că ţara a fost inundată cu mărfuri alimentare de import – ieftine, dar de o calitate dubioasă. Deşi aceste mărfur pot fi produse şi de noi aici, pe loc.

Nerespectarea asolamentului, utilizarea tehnicii şi a tehnologiilor învechite au dus la istovirea pământului şi la o reducere catastrofală a rodniciei lui. Iar lipsa de responsabilitate din partea producătorilor agricoli faţă de deţinătorii cotelor de pământ a dus la istovirae şi îmburuienirea unei bune părţi a pământului moldovenesc.

Statul i-a lăsat pe producătorii agricoli să înfrunte singuri stihia. Sistemul de asigurări ale riscurilor de dezvoltare nu lucrează. Este distrus sistemul naţional de irigare, puţinele bazine de apă sunt privatizate şi sunt inaccesibile pentru majoritatea fermierilor. Nu funcţionează instalaţiile antigrindină.

Rezultatul guvernării comuniste: produsele alimentare de import au eliminat de pe piaţă produsele moldoveneşti, iar majoritatea populaţiei ţării, care trăieşte la sate, o duce în sărăcie!

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care statul investeşte în crearea ramurii agroindustriale moderne şi în infrastructură, garantează producătorilor agricoli şi fermierilor desfacerea producţiei şi prin aceasta asigură securitatea sa alimentară!

Partidul Social Democrat propune:

• Stimularea de către stat a eforturilor de creare în fiecare raion a centrelor moderne de păstrare şi de prelucrare a producţiei legumicole şi pomicole;
• Crearea de către stat a întreprinderilor de prăsilă, susţinerea de către stat a construcţiei fermelor zootehnice moderne şi a uzinelor de producere a furajelor combinate;
• Stimularea dezvoltării ramurilor agricole de producere cu valoare adăugată înaltă (producerea fructelor, legumelor, viticultură), implementarea standardelor internaţionale de calitate, a tehnologiilor şi soiurilor performante etc.;
• Crearea de către stat a unor sisteme moderne de irigare la nivel regional – restaurarea şi construcţia de noi canale şi bazine de apă, modernizarea staţiilor de pompare a apei;
• introducerea creditării preferenţiale şi de lungă durată pentru producătorii agricoli, inclusiv pentru: micşorarea riscurilor; irigare; dezvoltarea comerţului agricol; dezvoltarea infrastructurii agricole;
• Subvenţionarea la 100% a sumei calculate ca dobândă la credite, oferite cu scopul de a fi investite în agricultură;
• Adoptarea de către Guvern a hotărârii privind plata minimală de 1500 de lei la hectar pentru protecţia drepturilor deţinătorilor de cote şi subvenţionarea producătorilor agricoli în mărime de 500 de lei pentru fiecare hectar prelucrat, în scopul asigurării unei utilizări eficiente a pământului;
• Atragerea investiţiilor anuale în sumă de 1 miliard de lei în scopul dezvoltării infrastructurii de producere, transportării şi comercializării producţiei agricole;
• Elaborarea şi implementarea, în comun cu partenerii din UE şi CSI, a programului naţional de producere a mărfurilor ecologice;
• Stimularea efortului de creare a întreprinderilor mici pentru prelucrarea producţiei agricole la nivel de sat;
• Crearea pieţelor agricole moderne cu infrastructura necesară în fiecare raion, lichidarea monopolului intermediarilor la achiziţionarea şi comercializarea producţiei;
• Soluţionarea problemei achiziţiilor de stat, la fel, a plăţii în avans a preţului la produsele agricole.
Adoptarea acestor măsuri va permite Moldovei trecerea de la sistemul semifeudal al agriculturii la sistemul agroindustrial modern cu ciclu complet de înaltă valoare. Aceasta va asigura crearea a sute de noi locuri de muncă la sate şi în micile oraşe, vânzarea garantată a producţiei, produse alimentare accesibile şi securitatea alimentară a ţării.
Stimularea businessului mic şi mijlociu
În ţările dezvoltate, micul business constituie cca 70% din economie. Guvernarea actuală a făcut totul pentru a distruge micii producători în favoarea monopoliştilor, importatorilor şi oligarhilor. Ea a creat 56 de organe de control, care permanent terorizează micul business. Statul a încercat să-i lase fără o sursă de existenţă pe cei peste 40.000 de deţinători de patente, care şi-au creat singuri locurile de muncă pentru a-şi întreţine familiile.
Rezultatul guvernării comuniste: distrugerea micilor întreprinzători la comanda oligarhilor-importatori.
PSD este unicul partid care permanent şi consecvent a apărat drepturile şi interesele deţinătorilor de patentă - atât în Parlament, cât şi în judecăţi. Noi am organizat sute de mitinguri de protest în întreaga ţară şi, în cele din urmă, am forţat Guvernul să anuleze Legea nr. 208 antipopulară.
O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care businessul mic nu este intimidat de putere, ci este susţinut, stimulat şi protejat de stat, activând şi dezvoltându-se liber!
O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care businessul mic constituie cca 50% din PIB şi 70% din numărul locurilor de muncă!
Partidul Social Democrat propune:
• Introducerea impozitului unic, cu o administrare simplă;
• Aplicarea, pentru întreprinderile mici, a unui sistem de evidenţă contabilă simplificată, prin utilizarea unui singur formular;
• Adoptarea unei hotărâri privind efectuarea dărilor de seamă o singură dată pe an;
• Simplificarea accesului la resursele financiare şi microcreditare din fiecare raion.
PSD consideră aceste direcţii ca fiind prioritare pentru asigurarea unei creşteri economice durabile şi calitative, pentru trecerea de la economia de consum la economia de dezvoltare.
Economiei de dezvoltare - o finanţare reală
Politica inconsecventă a conducerii de astăzi a Moldovei şi lipsa priorităţilor în sfera atragerii de investiţii în economia naţională a dus la aceea că banii care vin în ţară nu lucrează pentru dezvoltarea economiei moldoveneşti.
Marea majoritate a banilor veniţi de la structurile internaţionale se distribuie între diferite organizaţii care se ocupă de proiecte informaţionale, dar nu de sectorul real al economiei şi de infrastructură. Acele puţine proiecte care oferă finanţare pentru sectorul de producere şi infrastructură se ciocnesc de lipsa de pregătire şi de sabotarea din partea structurilor de stat, care caută în aceste proiecte câştigul personal.
Investitorii privaţi străini, în marea lor majoritate, investesc în comerţ şi în sectorul serviciilor. În aşa fel, ei ajută la cheltuirea, pentru mărfuri şi produse alimentare de import, a miliardelor de dolari trimişi de gastarbeiteri.
Rezultatele guvernării comuniste: Moldova a primit miliarde de dolari ca ajutor din partea structurilor internaţionale şi din partea altor state şi a cheltuit miliarde de dolari pentru procurarea mărfurilor şi produselor alimentare de import.
O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara care este capabilă să demonstreze partenerilor internaţionali şi autohtoni eficacitatea guvernării şi a economiei sale!
O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara care e capabilă să ofere investitorilor internaţionali şi autohtoni o investire profitabilă a banilor în sectorul de producere şi în dezvoltarea infrastructurii!
Partidul Social Democrat propune:
• Determinarea ramurilor prioritare care necesită modernizare şi au cel mai înalt potenţial pentru export şi pentru crearea locurilor de muncă;
• Iniţierea tratativelor cu guvernele UE, SUA, Rusiei, Chinei şi Japoniei cu scopul de a elabora condiţiile de acordare a creditelor retail facilitare. Astăzi cele mai dezvoltate state ale lumii depun eforturi colosale pentru susţinerea exportului lor. Cu precădere, este stimulat exportul de tehnologii şi utilaje, cumpărătorilor fiindu-le propuse credite retail cu o dobândă de 3-5% anual;
• Atragerea pentru plata iniţială a cotelor de rambursare a creditelor o mică parte din rezervele valutare ale Băncii Naţionale, care astăzi alcătuiesc circa 1,7 miliarde de dolari şi sunt depuse în bănci străine în hârtii de valoare, care rapid se devalorizează;
• Crearea Fondului de Stat pentru Dezvoltare în scopul atragerii directe a economiilor cetăţenilor, inclusiv ale celora care muncesc peste hotare, în proiecte prioritare. În aşa fel, oamenii vor deveni coproprietari ai noilor întreprinderi şi concomitent vor primi dividende pentru banii investiţi, nu mai mici decât procentul de la depunerile bancare.
În aşa fel, fiecare 150 milioane de dolari investiţii de stat vor permite să realizăm proiecte de 1 miliard de dolari şi să creăm 100 000 de noi locuri de muncă.

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ – UN STAT PUTERNIC

UN STAT PUTERNIC înseamnă grija statului pentru fiecare cetăţean al său. Înseamnă respectarea statului de către cetăţenii săi. Fiecare cetăţean al Moldovei se mândreşte cu statul său!

UN STAT PUTERNIC înseamnă o permanentă dezvoltare evolutivă a Republicii Moldova, asigurarea creşterii economice stabile şi a protecţiei sociale, prezenţa legilor democratice, care nu se modifică în funcţie de conjunctura politică, ci se află sub controlul cetăţenilor!

UN STAT PUTERNIC înseamnă o separare reală şi conlucrarea tuturor ramurilor puterii, ceea ce permite înlăturarea conflictelor interminabile care apar între ele, creând în aşa mod condiţii pentru dezvoltarea ţării spre binele cetăţenilor ei!

UN STAT PUTERNIC înseamnă un stat integru. Un stat separat teritorial nu poate fi stabil şi, respectiv, nu poate garanta securitatea cetăţenilor săi, controlul frontierei, atragerea de investiţii, creşterea economică şi bunăstarea cetăţenilor!

UN STAT PUTERNIC înseamnă conciliere interetnică, naţiune consolidată, edificată pe principii civile. Indiferent de provenienţa etnică, noi toţi suntem cetăţeni ai Republicii Moldova!

UN STAT PUTERNIC înseamnă asigurarea reală a statutului de neutralitate permanentă a ţării – fapt ce permite asigurarea bunelor relaţii cu toţi vecinii şi transformarea Moldovei într-un centru al securităţii regionale!

UN STAT PUTERNIC înseamnă o politică externă pragmatică şi deschisă, bazată pe interesele naţionale, care va permite stabilirea unor relaţii de prietenie cu partenerii strategici – UE, SUA şi Rusia, va asigura accesul pe pieţele de desfacere şi spre resursele energetice, spre programele europene şi internaţionale, fără de care este imposibilă prosperarea economică şi socială a ţării. Doar în aşa mod Moldova îşi va recăpăta stima vecinilor şi a partenerilor strategici, va ocupa un loc demn în lumea statelor suverane!

Statul neutru – un stat sigur

Deşi, conform Constituţiei, Republica Moldova este un stat neutru, în realitate neutralitatea ţării nu este respectată. Pe teritoriul ţării avem armament şi trupe militare străine. Republica Moldova participă la aplicaţii militare împreună cu NATO. Integrarea în NATO va semnifica pierderea iremediabilă a Transnistriei şi, posibil, a Găgăuziei, înrăutăţirea relaţiilor cu Rusia, pierderea pieţelor de desfacere în CSI, scumpirea carburanţilor, creşterea cheltuielilor militare din contul sferei sociale, participarea la diverse conflicte militare departe de hotarele ţării. Tot atât de riscantă este şi aderarea RM la blocul militar estic OTSC. Orice implicare a Moldovei în blocurile militare poate conduce la creşterea ameninţării declanşării unui conflict armat, la dezintegrarea teritorială definitivă şi la pierderea suveranităţii ţării.

Rezultatul guvernării comuniste: neutralitate constituţională declarativă, care, de facto, nu se respectă.

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este o ţară suverană, care nu numai nu se va implica în conflicte sociale interne, dar care nu se va lăsa implicată în blocurile militar-politice!

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este o ţară neutră, suverană, care va edifica relaţii bune, reciproc avantajoase cu toate ţările Vestului şi Estului.

Partiduil Social Democrat propune:

• promovarea politicii de neutralitate permanentă, care va asigura ţării noastre avantajul de a stabili mult mai sigur relaţii de parteneriat cu centrele politice internaţionale de bază – UE, Rusia şi SUA;
• Refuzul Republicii Moldova de a participa la blocuri şi uniuni militare garantează securitatea ei, permiţându-i să nu fie atrasă în conflicte armate;
• Recunoaşterea internaţională a statutului de neutralitate permanentă va spori posibilităţile de „deschidere a Moldovei" pentru capitalul străin, pentru dezvoltarea relaţiilor comercial-economice cu alte state;
• Afirmarea statutului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova va pune baza pentru reglementarea problemei transnistrene şi unificarea Republicii Moldova.

O ţară, un popor, un destin

În ultimii 7 ani guvernarea comunistă a promovat o politică inconsecventă şi iresponsabilă în problema transnistreană. De la declaraţii triumfaliste şi încercări de a rezolva o problemă vitală pentru destinul ţării prin asalt până la blocarea totală a negocierilor.

Rezultatul guvernării comuniste: ţara este dezbinată în continuare şi nu-şi controlează hotarele.

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este o ţară unită, integră, prosperă, suverană.

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara tuturor cetăţenilor săi, în care fiecare are posibilităţi egale pentru afirmarea drepturilor sale.

Partidul Social Democrat consideră că fără soluţionarea conflictului transnistrean, a problemei restabilirii unităţii politice, economice şi teritoriale a ţării, Moldova nu are viitor, nu are perspective de a deveni un participant real la procesul de integrare europeană, nu are şanse de a-şi consolida statalitatea şi naţiunea.

Partidul Social Democrat propune:
• Restabilirea dialogului politic şi social între Chişinău şi Tiraspol, doar prin implicarea în acest dialog a societăţii civile de pe ambele maluri;
• Elaborarea programului economic de dezvoltare a Republicii Moldova (inclusiv regiunea transnistreană), care ar include reintegrarea economică, crearea spaţiului economic şi financiar unic;
• Activitatea comună în dezvoltarea democraţiei atât pe malul stâng, cât şi pe malul drept al Nistrului.
• Realizarea reintegrării umanitare prin crearea spaţiului unic educaţional, cultural şi informaţional;
• Realizarea reintegrării juridice prin crearea spaţiului juridic comun şi apropierea sistemelor de drept;
• Realizarea reintegrării politice prin apropierea elitelor politice, unificarea partidelor politice şi crearea unui sistem electoral unic.
Realizarea consecventă a acestor măsuri va facilita determinarea statutului regiunii transnistrene în cadrul unei ţări integre.
PSD consideră că doar o afirmare reală a drepturilor şi împuternicirilor UTA Gagauz-Yeri prin executarea în volum deplin a Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), va consolida autonomia şi va exclude posibilitatea amestecului puterii centrale în treburile interne ale autonomiei.

PSD consideră că numai prin respectarea strictă a principiilor democratice, respectarea drepturilor omului, dezvoltarea justiţiei libere, a mass-media independente şi a societăţii civile vom putea realiza integrarea ţării. În acest proces PSD contează pe ajutorul OSCE, Rusiei, UE, SUA şi întregii comunităţi internaţionale.

Consolidarea cetăţenilor şi reîntregirea ţării vor crea noi posibilităţi pentru integrarea europeană a Republicii Moldova şi pentru dezvoltarea relaţiilor de parteneriat strategic cu Federaţia Rusă.
O politica externă pragmatică

Politica externă de conjunctură iraţională a guvernării a condus la aceea că astăzi nu avem un tratat politic de bază şi de delimitare a frontierelor cu România, avem probleme cu recunoaşterea proprietăţii moldoveneşti în Ucraina, cu retragerea trupelor străine, continuăm să fim monitorizaţi de Consiliul Europei, nu suntem în stare să beneficiem de toate programele de asistenţă ale Uniunii Europene. Moldova deţinea 65% din piaţa de vin din Rusia. După embargou, Spania a acoperit 22%, Franţa - 16%, Germania - 15%. Practic, poziţiile Moldovei pe piaţa vinicolă rusă au fost iremediabil pierdute, generând pierderi anuale de cca 300 mln. dolari. Iată doar câteva exemple de politică externă haotică, agresivă şi iresponsabilă.

Rezultatul guvernării comuniste: deteriorarea relaţiilor cu toţi partenerii - UE, Rusia şi SUA şi cu ţările vecine România şi Ucraina.

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara care are o politică externă pragmatică bazată pe interesele naţionale!

O NOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara care are relaţii de parteneriat strategic cu Rusia, UE, SUA şi de bună vecinătate cu România şi Ucraina.

Partidul Social Democrat propune:
• Elaborarea unui concept nou al politicii externe, bazat pe interesul naţional, patriotism, pragmatism;
• Promovarea în politica externă a parteneriatului strategic cu UE, Rusia şi SUA;
• Semnarea unui tratat cu UE privind primirea de către RM a statutului de membru asociat;
• Folosirea la maximum a preşedinţiei actuale a RM în structurile CSI, promovarea unei integrări mai strânse în structurile economice ale CSI;
• Asigurarea la nivel interstatal a deplasării libere a cetăţenilor în ţările CSI şi a regimului fără vize la intrarea în Uniunea Europeană:
• Folosirea la maximum a regimului comerţului asimetric cu UE şi a comerţului liber cu CSI;
• Restabilirea şi aprofundarea relaţiilor de bună vecinătate cu Ucraina şi cu România.
PSD consideră că o politică externă pragmatică, bazată pe colaborarea reciproc avantajoasă cu UE şi CSI, răspunde intereselor naţionale ale Republicii Moldova.
Un stat puternic – un stat al dreptăţii
UN STAT AL DREPTĂŢII înseamnă şanse egale pentru toţi cetăţenii - femei şi bărbaţi, tineri şi bătrâni, copii sănătoşi şi cei cu disabilităţi, pentru cei prosperi şi pentru cei nevoiaşi!
UN STAT AL DREPTĂŢII înseamnă protecţie socială reală pentru populaţie, dar nu indexări de pensii şi salarii în prag de alegeri. Înseamnă acordare de compensaţii pentru persoanele socialmente vulnerabile, indexări, credite preferenţiale, locuinţe la preţuri accesibile!
UN STAT AL DREPTĂŢII înseamnă medicină şi învăţământ accesibil tuturor şi nu doar celor bogaţi, garanţia privind dreptul la proprietate şi bunurile acumulate prin muncă cinstită în cadrul legii!

UN STAT AL DREPTĂŢII înseamnă că puterea aparţine nu oligarhilor, nu mafiei, nu capitalului străin şi nu unor grupuri pe interese, ci poporului!

Vom eradica sărăcia
Vom restabili dreptatea socială

În Moldova, 72% din populaţie trăieşte la limita sărăciei, pe când 1% din populaţie concentrează toate bogăţiile ţării în mâinile sale. Salariul angajatului este de peste100 de ori mai mic decât salariul şefului.

Pensia medie în 2008 reprezenta mai puţin de 20% din salariu mediu, deşi standardul UE era de 60%! Pensia medie este de 9 ori mai mică decât pensia deputatulu.i În 2008 pensia medie era de 640 lei, pe când minimul de existenţă - 1500 lei. Salariul mediu pe economie este de 2500 lei, iar în agricultură - de 1400 lei.

Un sărac cheltuieşte pentru produse alimentare - 78%, locuinţă - 10%, sănătate - 1%, învăţământ - 0,1%, îmbrăcăminte - 1,6%, pe când în ţările europene cheltuielile pentru alimentaţie nu depăşesc 25% din bugetul familiei.

Rezultatul guvernării comuniste: bogaţii au devenit şi mai bogaţi, săracii şi mai săraci!

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care drepturile şi libertăţile politice ale cetăţenilor vor fi nu doar garantate prin lege, dar şi asigurate prin nivelul înalt al bunăstării materiale a întregului popor. Un cetăţean sărac nu poate fi liber. Cetăţenii pot deveni cu adevărat liberi doar într-o ţară în care nu este şomaj şi sărăcie, în care fiecare cetăţean are siguranţa zilei de mâine.

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care invalizii, familiile cu mulţi copii, mamele singure, pensionarii şi reprezentanţii altor categorii vulnerabile vor fi egali în drepturi cu celelalte categorii şi vor avea protecţie şi susţinere din partea statului.

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care aprecierea activităţii guvernelor se face conform criteriilor sociale – calitatea şi nivelul de viaţă al oamenilor.

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care la baza elaborării bugetelor vor sta normele sociale – veniturile populaţiei şi dezvoltarea sferei sociale.

Partidul Social Democrat propune:
• Introducerea unui sistem progresiv de impozitare. Cei bogaţi vor plăti impozite mai mari pentru venituri mai mari, iar oamenii cu venituri lunare sub minimul de existenţă (azi aproximativ 1500 lei) vor fi scutiţi total de plata impozitelor;
• Introducerea impozitelor pe obiecte de lux: case de lux, automobile de lux etc.;
• Introducerea legislativă a standardului social de consum;
• Reducerea, în regim de urgenţă, a cheltuielilor de stat neîntemeiate (reducerea considerabilă a automobilelor luxoase, reparaţiilor costisitoare, deplasărilor inutile în străinătate, organizarea summit-urilor ineficiente etc.) Şi, respectiv, redirecţionarea veniturilor bugetare spre majorarea pensiilor, salariilor şi investiţiilor în capitalul uman şi social;
• Stabilirea imediată a salariului minim de la 600 de lei astăzi la nivelul minimului de existenţă, dar nu mai mic de 1500 de lei;
• Stabilirea pensiei minime la nivelul minimului de existenţă – 1500 de lei;
• Majorarea pensiei medii până la nivelul coşului minim de consum, dar nu mai puţin de 2500 lei, cu indexarea ulterioară, corelată la inflaţie, salariul mediu şi creşterea preţurilor la serviciile sociale;
• Stabilirea pensiei pentru invaliditate nu mai mică decât nivelul minim de existenţă – 1500 de lei;
• Integrarea socială a invalizilor, crearea de întreprinderi pentru invalizi, asigurarea lor cu comenzi de stat pentru achiziţionarea producţiei lor, stabilirea unor cote pentru invalizi;
• Elaborarea legii privind inflaţia socială, care va avea la bază circa 30 de tipuri de mărfuri şi servicii de care omul se foloseşte în fiecare zi;
• Introducerea suplimentului demografic la pensie pentru părinţii care au educat trei şi mai mulţi copii;
• Acordarea de certificate pentru procurarea spaţiului locativ, destinat specialiştilor care lucrează cu îndreptare de stat;
• Crearea Companiei de stat pentru locuinţe, care va acorda populaţiei credite pentru procurarea locuinţelor pe un termen de 30 de ani cu o dodândă de 7% anual;
• Instituirea controlului de stat asupra preţurilor în scopul reducerii lor, crearea Agenţiei naţionale pentru protecţia consumatorilor de abuzurile monopoliştilor, structurilor de stat şi prestatorilor de mărfuri şi servicii;
• Introducerea sistemului reglementării de către stat a tarifelor la serviciile comunale şi diferenţierea acestora pentru diferite tipuri de locuinţe.
PUTEREA – ALEASĂ DE POPOR ŞI SUB CONTROLUL POPORULUI

În 2001 comuniştii au venit cu lozinca „Republică. Puterea Poporului. Socialism". Toate aceste lozinci au fost în curând uitate şi pervertite. Republica a devenit Dictatură. Puterea Poporului a devenit Puterea Oligarhilor, adică a sacilor cu bani. Socialismul a devenit un capitalism sălbatic, în care asistăm la dezmăţul şi abuzurile clanurilor oligarhice.

Republica Moldova a fost de mai multe ori calificată de către diverse organizaţii internaţionale de prestigiu drept ţară „parţial liberă", cu o presă şi economie „oprimate",în care se practică tortura şi arestul preventiv,în care există abuzuri grave ale birocraţilor şi ale poliţiei.

Conform Constituţiei, Republica Moldova este un stat parlamentar, dar întreaga putere este concentrată în mâinile preşedintelui ţării, care decide totul de unul singur, nefiind în acelaşi timp responsabil în faţa nimănui pentru acţiunile sale. Nici chiar în faţa poporului.

Nici un cetăţean nu se mai simte în siguranţă, puterea practicând aresturile oponenţilor, confiscarea proprietăţii, fabricarea unor dosare la comandă, estorcarea de mită, amenzile inventate.

Conducerea comunistă deschide cu mare pompă monumente şi repară biserici, tot de ei distruse, pe banii estorcaţi de la întreprinderile private, lipsind astfel colectivele de muncă de salarii, premii, concedii decente.

La toate se adaugă fraudarea alegerilor, care le permite menţinerea la putere şi continuarea fărădelegilor.

Rezultatul guvernării comuniste: partidul de guvernământ a uzurpat puterea în stat, s-a plasat mai sus de principiul suveranităţii poporului, mai presus de lege.

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care organele puterii vor activa în interesul poporului, şi nu în interese proprii, în care majoritatea impozitelor şi a taxelor va rămâne în raioane, dar nu va ajunge în buzunarele oligarhilor şi ale funcţionarilor corupţi!

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care legile vital necesare, care ţintesc interesele politice, economice şi sociale ale cetăţenilor, se vor adopta doar ţinând cont de opinia întregului popor, inclusiv a partenerilor sociali, sindicatelor şi patronatelor!

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care există practica democraţiei participative, care presupune că populaţia trebuie să participe la formarea tuturor organelor puterii şi că toate problemele stringente vor fi soluţionate ţinând cont de opinia poporului, prin organizarea referendumurilor naţionale, adunărilor populare, a sfatului cu locuitorii în teritoriu.

PSD propune realizarea reformelor constituţionale, legislative şi instituţionale, orientate spre edificarea unui sistem durabil al organizării de stat a Republicii Moldova în baza democraţiei reprezentative, cu participarea directă şi nemijlocită a poporului la formarea tuturor structurilor puterii.

În concepţia propusă, poporul formează direct organele supreme ale puterii legislative, executive şi judecătoreşti, de supraveghere asupra respectării legislaţiei şi gestionării finanţelor publice, precum şi organul care asigură independenţa şi imparţialitatea mass-media publice, alege separat componenţele executive şi deliberative ale puterii locale.

Partidul Social Democrat propane:
• ALEGEREA DIRECTĂ a şefului statului – Preşedintele RM. Funcţia preşedintelui trebuie să fie incompatibilă cu apartenenţa la un partid pe perioada exercitării mandatului;
• ALEGEREA DIRECTĂ şi nominală a majorităţii deputaţilor în Parlamentul RM, care vor reprezenta cetăţenii din toate unităţile administrativ-teritoriale, nu partide politice;
• ALEGEREA DIRECTĂ a preşedintelui raionului (şefului puterii executive la nivel local);
• ALEGEREA DIRECTĂ a judecătorilor în cadrul alegerilor locale, în conformitate cu cerinţile profesionale;
• ALEGEREA DIRECTĂ a reprezentanţilor în Consiliul Superior al Magistraturii (organ care asigură supravegherea asupra exercitării justiţiei, numirea şi demiterea judecătorilor). CSM trebuie format din reprezentanţii poporului, aleşi pe circumscripţii electorale, devenind astfel un organ naţional reprezentativ, care în deciziile sale va reprezenta voinţa cetăţenilor şi nu ale unor clanuri politice şi mafiote;
• ALEGEREA DIRECTĂ a membrilor Curţii de Conturi (organ care asigură controlul asupra respectării legislaţiei şi gestionării finanţelor publice). Astfel, sursele financiare nu vor mai fi delapidate, vor fi sub controlul direct al poporului. În aşa mod, banii publici vor fi orientaţi spre cei nevoiaşi, spre necesităţile reale ale ţării;
• ALEGEREA DIRECTĂ a membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului (organ care controlează independenţa şi imparţialitatea mass-media publice) din fiecare circumscripţie electorală (raion, sector municipal, autonomie); orice post de radio sau TV cu acoperire naţională trebuie să aibă statut de public, indiferent de forma de proprietate.
Autonomia locală
Venirea PCRM în 2001 la guvernare a condus la consolidarea „verticalei" puterii, adică la concentrarea întregii puteri în mâinile preşedintelui, distrugerea autonomiei locale, direcţionarea fondurilor statului doar spre localităţile în care sunt primari comunişti, înăbuşirea iniţiativelor locale economice şi sociale ale cetăţenilor. Dacă în 2002 aveam 15455 funcţionari publici în serviciile ministeriale, în 2004 cifra a crescut până la 21327. Deci, numărul funcţionarilor de la ministere, al căror randament este minim, a crescut simţitor, în timp ce numărul funcţionarilor publici din teritorii, care se ocupă nemijlocit cu problemele oamenilor, a scăzut de la 12020 la 8345. Centralizarea excesivă a avut drept efect paralizarea administraţiei publice locale, incapacitatea acesteia de a soluţiona problemele locale: gazificarea, construirea drumurilor, apeductelor etc. Toate aceste lucruri au stimulat creşterea corupţiei, fiindcă nicio licenţă, autorizaţie, proiect local nu pot fi realizate fără aprobarea Chişinăului.

Rezultatul guvernării comuniste: raioanele şi UTAG au devenit ostatici ai puterii de la Chişinău.

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este ţara în care autorităţile teritoriale nu umblă cu cerşitul finanţărilor la Chişinău, fiindcă au destule surse pentru dezvoltarea regională!

O MOLDOVĂ PUTERNICĂ este o ţară în care alocaţiile de la Bugetul de sat nu sunt repartizate conform apartenenţei politice!

Partidul Social Democrat propune:
• Realizarea unei autonomii financiare reale de către administraţia publică locală;
• Dezvoltarea autonomiei locale, delimitarea strictă a competenţelor şi responsabilităţilor, creşterea rolului comunităţilor în soluţionarea problemelor de ordin social-economic, precum şi distribuirea resurselor financiare între autorităţile centrale şi locale în favoarea acestora din urmă;
• Aplicarea pe larg de către autorităţile locale a formelor "democraţiei directe" – referendumul local, sondajele realizate în mediul populaţiei, adunările cetăţenilor, inclusiv în localităţi şi cartiere, forme ce le vor permite să ia în considerare, operativ şi exhaustiv, opiniile populaţiei în procesul de adoptare a deciziilor importante;
• Separarea competenţelor executive şi deliberative ale puterii raionale prin alegerea directă a preşedintelui raionului de către cetăţeni. Aceasta va asigura transparenţa în activitatea administraţiilor locale, va spori eficienţa ei şi va diminua implicarea factorului politic în adoptarea deciziilor;
• Afirmarea reală a drepturilor şi competenţelor autonomiei Unităţii Teritorial-Administrative Găgăuze prin realizarea deplină a prevederilor legii privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), excluderea implicării puterii în treburile interne ale autonomiei.