Astăzi guvernarea de la Chișinău a semnat Acordul de Asociere Uniunea Europeană - Republica Moldova fără a avea madatul din partea poporului. Acest document a fost elaborat, parafat și semnat în secret fără a fi consultat cu cetățenii țării.

Astăzi guvernarea din Republica Moldova semnează un document care este prezentat drept act de integrare în Uniunea Europeană.

Partidul Social Democrat consideră că prin semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, de fapt, Republica Moldova este vîndută, iar în loc ca Moldova să ajungă în UE, va fi invers,

UE va pătrunde în toate sferele de influenţă a Republicii Moldova.

Va avea loc preluarea de către UE a întreprinderilor de stat, a întreprinderilor falimentare la preţuri mult mai mici decît cele reale. La fel, companiile din UE vor avea dreptul să participe la toate licitaţiile organizate în RM, iar acestea în mod obligatoriu trebuie să fie organizate conform cerințelor și standardelor UE, ceia ce din start denotă că vor fi cîștigate doar de companiile europene, iar întreprinderile moldovenești vor fi excluse din acest proces. În magazine vor fi vîndute doar produsele din UE.

Trebuie să menționăm și prevederile privind drepturile de repatriere a pămînturilor.

În acest sens guvernarea de la Chișinău deschide posibilități românilor - copiilor foștilor deținători de terenuri, care pretind că și-au pierdut terenurile după 1940.

Dar, noi cunoaștem realitatea: pînă în anul 1918, atunci cînd a avut loc ocupaţia Basarabiei, românii nu aveau în posesie terenuri moldoveneşti.

În acest sens, speculaţiile pe seama integrării europene dar şi apropierea Republicii Moldova de UE nu este nimic altceva, decît absorbirea potenţialului economic şi satisfacerea intereselor companiilor europene, inclusiv companiile din România. Nu în zadar toţi deputaţii Senatului României au renunţat de a petrece timpul cu familiile lor şi au decis să lucreze în zi de sîmbătă în vederea ratificării în regim de urgenţă a Acordului de Asociere UE-RM.

Potrivit prevederilor Acordului, Moldova îşi asumă responsabilitatea de a participa în acţiunile militare ale Uniunii Europene. Totodată, țările Uniunii Europene sînt membre NATO, iar aceasta denotă faptul că obligațiunea Moldovei de participare la diverse operaţiuni militare de partea statelor membre NATO, încălca normele constituţionale, unde clar este stipulat statutul de neutralitate al statului Republica Moldova.

Primul ministru Iurie Leancă nu are împuternicirea de a semna Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, iar faptul că astăzi premierul semnează acest acord în mod ilicit constituie o infracţiune împotriva poporului şi încalcă grav legislaţia naţională şi normele constituţionale.

Prevederile Acordului de Asociere contravin legislaţiei naţionale, iar guvernarea ar fi putut evita producerea încălcărilor normative prin realizarea principiilor democratice – libera exprimare a voinţei poporului, prin organizarea unui referendum legislativ.

  • Cedarea pieţei către capitalul Uniunii Europene;
  • dezicerea de suveranitate şi acordul benevol ca cu treburile Republicii Moldova să se gestioneze din birourile UE;
  • acceptul de a participa în operaţiuni militare de partea UE;
  • etc.

– toate acestea vor determina o nouă politică şi strategie din partea Federaţiei Ruse și țărilor membre Asociere UE-RM ale Uniunii Vamale faţă de Republica Moldova.

Începînd cu săptămîna viitoare, Federaţia Rusă și țările membre ale Uniunii Vamale vor fi nevoite să-și schimbe atitudinea faţă de Republica Moldova. Acestea vor califica statul nostru drept o ţară din Occidentul depărtat și aceasta nu constituie o pedeapsă sau sancționare pentru noi, pentru că cetățenii acordînd vot de încredere partidelor de la guvernare, dar și Partidului Comuniștilor, s-au pedepsit singuri.

Odată cu semnarea Acordului de Asociere cu UE, Republica Moldova, în relaţiile comerciale cu Rusia, Belarus și Kazahstan, va avea acelaşi statut de partener european. Companiile din Moldova vor putea vinde în statele membre ale Uniunii Vamale doar conform regulilor și condițiilor, la fel cum astăzi se procedează în cazul Germaniei, Franței sau altui stat din Uniunea Europeană. De asemenea, aceiași abordare va fi și în cazul angajării cetăţenilor moldovenilor în cîmpul muncii. Aceștia vor fi tratați la fel ca muncitorii din UE. De trăit însă, vom trăi la fel ca acum, chiar mai rău.

Am fost minţiţi, atît dvs., cît şi noi, social-democraţii, precum și toţi susţinătorii Uniunii Vamale.

Însă, noi, social-democraţii, optăm pentru consolidarea societăţii moldoveneşti şi nicidecum nu ne dorim dispersarea acesteia. Dorim consolidarea tuturor, celor care în viitorul apropiat vor înțelege că au fost mințiți, a celor, care deja astăzi înțeleg că au fost duși în eroare, a celor care sunt împotriva speculanților politici și economici, a celor care sunt împotriva clanurilor și grupărilor oligarhice și mafiote, a celor care sunt împotriva prostituției politice.

5 luni de existenţă a Uniunii Europene în Republica Moldova vor fi suficiente ca să înţelegem că nimeni din UE nu ne-a oferit nimic, dar din contra ne-au luat tot ce mai era. Nimic nu se va schimba spre bine, dar, în acelaşi timp, am pierdut absolut totul în Est.

La 30 noiembrie curent vor avea loc alegerile parlamentare, ziua cînd vom putea schimba totul. Prin votul dvs. vom putea readuce controlul puterii de stat către popor, de a începe totul de la zero şi de a realiza toate conform voinţei poporului.

Pentru aceasta este necesar ca populația să participe activ în viaţa politică, să fie prezentă în organele guvernării și noi – Partidul Social Democrat, suntem gata să oferim această posibilitate poporului. PSD va prezenta lista candidaţilor pentru funcția de deputat la următoarele alegeri parlamentare poporului, pentru ca acesta să-şi delege reprezentanții săi, pe cei, care s-au dezamăgit în actuala guvernare pro-europeană, precum și de jocurile Partidului Comuniștilor.

Nu mai putem permite ca partidele care timp de 23 de ani au fost prezenţi în actul de guvernare să mai fie admişi şi pentru următorul mandat parlamentar. Ei timp de 23 de ani au folosit puterea statului pentru interese proprii şi niciodată nu s-au gîndit la nevoile și necesitățile poporului moldovenesc. Cei care s-au aflat la conducerea acestui stat nu mai sunt demni de încredere, indiferent sub care partid politic se ascund.

logo psd

Puterea aparţine poporului şi Partidul Social Democrat va asigura realizarea drepturilor tuturor cetăţenilor Republicii Moldova de a participa în actul guvernării.