Procuratura generală a Republicii Moldova

Dlui Alexandr STOIANOGLO, Procuror general

 

DEMERS

 

Stimate domnule STOIANOGLO,

Mai bine de 4 luni, întreaga comunitate internațională este consolidată în lupta pentru combaterea noului tip de coronavirus COVID-19.

Dat fiind faptul că acest tip de virus este unul nou, puțin studiat și cunoscut, fără o medicație stabilită și lipsit de un vaccin clar definit, în Republica Moldova, ca și în întreaga lume, speranța oamenilor a fost în medici, cărora le revine întreaga povară în combaterea acestei pandemii.

Trebuie să menționăm însă, că medicii, de asemenea, sunt oameni, iar plasarea acestora în prima linie în combaterea COVID-19 impune un grad de protecție al acestora și mai ridicat.

Cu regret, Republica Moldova este în topul țărilor cu cel mai mare număr de cadre medicale infectate raportate la numărul total de persoane testate pozitiv. Peste 25% din numărul total de persoane infectate cu noul tip de coronavirus COVID-19 în Moldova sunt cadre medicale.

Acest dezastru se datorează în primul rând managementului defectuos din sistemul de sănătate, precum și responsabililor de gestionarea pandemiei.

Lipsa echipamentului de protecție, măștilor, vizierelor, utilajului și instrumentarului necesar, produselor de dezinfectare, etc. au dus la apariția focarelor de infecție în incinta mai multor instituții medicale, care s-au soldat cu un număr impunător de cadre medicale infectate și, cu regret, decese. Despre acest lucru, precum și condițiile dezastruoase de activitate a medicilor au relatat majoritatea mijloacelor de informare în masă, dar și mai multe cadre medicale de la diferite instituții.

Atragem atenția asupra faptului, că procurarea echipamentelor de protecție a cadrelor medicale și obligativitatea instituțiilor medicale de a le avea în stoc este un proces ordinar și strict necesar în activitatea instituțiilor medicale în orice perioadă. Cu atăt mai mult, că cu scopul prevenirii răspândirii COVID-19, a fost aprobată Hotărîrea Nr.1 din 02 februarie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică „Privind situaţia epidemiologică la infecţia cu Coronavirusul de tip nou, măsurile de prevenire şi răspuns”, în care prevederile stipulate în punctele 8, 9, 10 şi 11 nu au fost îndeplinite până la data de 18 martie 2020, când a fost declarat regimul stării de urgenţă.

Fiecare caz de îmbolnăvire a personalului medical din lipsă de echipament de protecție necesar și specializat, precum și transmiterea virusului către alți medici și pacienți ai spitalului, trebuie calificat drept bază pentru pornirea urmăririi penale în adresa conducerii Ministerului Sănătăți, Muncii și Protecției Sociale și instituțiilor medicale respective.

Urmare celor expuse mai sus, ținînd cont de dezvăluirile în presă și declarațiile unor cadre medicale, precum și atribuțiile procuraturii, stipulate în art. 124 din Constituția Republicii Moldova, în vederea apărării drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei,

SOLICITĂM:

  1. Pornirea unei cauze penale pe faptul neglijenței în serviciu, art. 329 din Codul penal al Republicii Moldova, asupra persoanelor responsabile de asigurarea condițiilor de exercitare a profesiunii de medic, pentru lipsa de echipamente de protecție a cadrelor medicale în incinta instituțiilor medicale (a măștilor, vizierelor, halatelor, mănușilor, etc.) utilajului și instrumentarului necesar, produselor de dezinfectare, etc., ce a dus la infectarea cu noul tip de coronavirus COVID-19 a unui număr record de cadre medicale, decese, precum și transmiterea virusului către alți pacienți;
  2. Atragerea la răspundere a persoanelor responsabile de asigurarea condițiilor de exercitare a profesiunii de medic, pentru lipsa de echipamente de protecție a cadrelor medicale în incinta instituțiilor medicale (a măștilor, vizierelor, halatelor, mănușilor, etc.) utilajului și instrumentarului necesar, produselor de dezinfectare, etc., ce a dus la infectarea cu noul tip de coronavirus COVID-19 a unui număr record de cadre medicale, decese, precum și transmiterea virusului către alți pacienți;
  3. În cadrul urmăririi penale, de asemenea, solicităm verificarea: transferurilor bănești de la Casa Națională de Asigurări în Medicină către instituțiile medicale; organizării licitațiilor pentru completarea stocurilor de echipamente de protecție a cadrelor medicale și pacienților în incinta instituțiilor medicale (a măștilor, vizierelor, halatelor, mănușilor, etc.), utilajului și instrumentarului necesar, produselor de dezinfectare, etc.

Despre pornirea cauzei penale, începerea investigațiilor, precum și de rezultatele acesteia, solicităm să ne informați în scris în termeni rezonabili.

doc psdm bottom