Cu privire la constituirea Comitetului Salvării Naționale

PORNIND de la aprecierea deciziilor politice ale actualei guvernări, Hotărârilor Guvernului și Comisiei pentru Situații Excepționale în perioada de pandemie COVID-19;

CONŞTIENTIZÂND că actuala guvernare, formată din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și Partidul Democrat din Moldova, a preluat mecanismele de uzurpare a puterii și practicile statului capturat subjugându-și toate puterile în stat și transformând construcția statală într-un clan politico-oligarhic, desconsiderând drepturile și libertățile cetățenilor expuse în Constituția și legile țării;

ANALIZÂND proiectele de legi elaborate și propuse de opoziția parlamentară îndreptate spre îmbunătățirea proceselor de gestionare și combatere a pandemiei și gestionarea efectivă a finanțelor publice în scopul acordării ajutorului social cetățenilor și susținerii sectorului real al economiei, dar care nu au fost susținute de coaliția de guvernare;

PARTICIPÂND la lucrările Conferinței anticriză a antreprenoriatului din Republica Moldova și atragerea opoziției parlamentare în elaborarea măsurilor anticriză;

CONSTATÂND că actuala guvernare ignoră propunerile Conferinței anticriză a antreprenoriatului din Republica Moldova, elaborate împreună cu participarea partidelor parlamentare și extraparlamentare, Sindicatului independent ”Protecția Socială”, asociațiilor oamenilor de afaceri din sectoarele reale ale economiei;

CONSTATÂND că actuala guvernare continuă administrarea instituțiilor statului și gestionarea finanțelor publice prin prisma celor mai rele practici ale statului capturat realizând mecanisme de uzurpare a puterii în interese meschine ce au dus la un deficit catastrofal de bani publici, stagnarea economiei, imposibilitatea de plată a agenților economici, sărăcirea populației, lipsa protecției sociale a cetățenilor, creșterea datoriei interne și externe, realizarea schemelor economice infracționale și reanimarea economiei tenebre;

CONDUCÂNDU-NE de părerile și solicitările antreprenorilor și colectivelor de muncă cu privire la necesitatea întreprinderii acțiunilor cu privire la elaborarea, aprobarea și realizarea măsurilor anticriză la nivelul organelor legislative, executive, judecătorești, precum și la nivelul administrațiilor publice locale;

CONŞTIENTIZÂND că elaborarea, aprobarea și realizarea măsurilor anticriză poate fi realizată doar prin conjugarea potențialului uman, intelectual, organizatoric și material-financiar a mai multor forțe politice, societății civile, mediului de afaceri și reprezentanților acestora, care împărtășesc îngrijorarea pentru degradarea situației economice și sociale din țară;

APRECIIND că protecţia cetăţenilor Republicii Moldova este  o sarcina prioritara pentru societate, fiind o componentă de bază a responsabilităţilor constituţionale a guvernării, destinată pentru a asigura drepturile şi libertăţile cetăţenilor, inclusiv dreptul la ocrotirea sănătății, dreptul la muncă și la protecția muncii, dreptul la asistență și protecție socială, dreptul la administrare, etc.;

Partidul Social Democrat a decis inițierea discuțiilor pentru constituirea Comitetului Salvării Naționale .

În acest scop, PSD va iniția discuții cu partidele parlamentare și extraparlamentare, cu organele administrației publice locale, reprezentanții patronatelor și sindicatelor, asociațiilor neguvernamentale, mass-media.

Comitetul Salvării Naționale trebuie să devină o platformă comună a tuturor celor interesați de elaborarea, aprobarea și realizarea măsurilor anticriză pentru depășirea situației dezastruoase în urma pandemiei COVID-19 și îndreptate spre: acordarea ajutorului social șomerilor și pensionarilor; acordarea ajutorului financiar antreprenorilor și angajaților, care au fost nevoiți să-și întrerupă activitatea pe timpul stării de urgență; micșorarea plăților la serviciile comunale și tarifelor la produsele electroenergetice; restructurarea creditelor bancare; restructurarea datoriilor la instituțiile de microfinanțare; crearea locurilor noi de muncă; asigurarea securității alimentare și a produselor de primă necesitate; etc.; asigurarea unității naționale în baza politicilor economice și sociale.

Partidul Social Democrat consideră, că în scopul asigurării drepturilor și libertăților cetățenilor Republicii Moldova, Comitetul Salvării Naționale va trebui să propună actualei guvernări proiecte de dezvoltare economică, socială și politică, iar în cazul în care aceasta va refuza să le dezbată și să le aprobe în cadrul activității parlamentare și executive, va trebui să se decurgă la apelul către cetățeni în vederea consolidării tuturor pentru impunerea guvernării să aprobe astfel de măsuri.